1 / 6

Koji se glavni grad u Sjevernoj Europi naziva i “Silicijskom dolinom Baltika”?

Silicijska dolina Baltika naziv je koji se koristi za Tallinn. Istraži zbog koje grane gospodarstva Tallinn nosi navedeni naziv.
2 / 6

Daugavpils na rijeci Daugavi je glavna luka:

Daugavpils je glavna luka Latvije. Objasni koja je važnost Daugavpilsa za Latviju te Narvika za Norvešku.
3 / 6

Estoniju, Latviju i Litvu zbog zajedničke povijesti i sličnih prirodnih obilježja nazivamo:

Zbog povijesti i sličnih prirodno-geografskih obilježja Estoniju, Latviju i Litvu nazivamo i baltičkim zemljama. Naziv su dobile s obzirom na to da imaju obale na Baltičkom moru.
4 / 6

Koji je naziv europske regije koja ima najmanju gustoću naseljenosti?

Zbog prirodnih čimbenika Sjeverna Europa je najrjeđe naseljena europska regija sa svega 22 stanovnika po kilometru kvadratnom. Najgušće naseljeni dio Sjeverne Europe je poluotok Jylland, danski otoci te južni dio Finske i Skandinavskog poluotoka.
5 / 6

Kojoj državi prema administrativnoj podjeli pripada najveći otok na Zemlji?

Grenland je najveći otok na Zemlji, a prema administrativnoj podjeli pripada Danskoj. U podjeli Zemlje na kontinente Grenland ubrajamo pod Sjevernu Ameriku. Pronađi uz pomoć svoga školskog geografskog atlasa Grenland.
6 / 6

Kako se naziva grad u Švedskoj koji proizvodi oko 90% europske željezne rude?

Kiruna je grad u Švedskoj gdje se proizvodi oko 90% europske željezne rude. Pronađi uz pomoć svoga školskog geografskog atlasa navedeni grad u Švedskoj.