Kartice za učenje

0/35

Koja se pretvorba energije odvija u vjetroelektranama?

U vjetroelektranama energija gibanja vjetra pokreće lopatice vjetroelektrane pri čemu se ta energija pretvara u mehaničku energiju. Zatim se mehanička energija iz vjetroelektrane pretvara u električnu energiju.

Havarija

Havarije su velike nesreće u kojima dolazi do izlijevanja nafte koja onečisti okoliš, što je štetno za živa bića koja žive tamo. Prolivena nafta može se zapaliti ili eksplodirati, ali čak i ako se to ne dogodi, dolazi do velikog onečišćenja prirode.

Kako se nazivaju velike nesreće u kojima se nafta razlije i onečisti prirodu?

Havarije su velike nesreće u kojima dolazi do izlijevanja nafte koja onečisti okoliš, što je štetno za živa bića koja žive tamo. Prolivena nafta može se zapaliti ili eksplodirati, ali čak i ako se to ne dogodi, dolazi do velikog onečišćenja prirode.

Neobnovljivi izvori energije

Nafta, ugljen, zemni plin i nuklearna energija su neobnovljivi izvori energije, što znači da ih imamo ograničenu količinu i da se korištenjem troše. Uz to, često su štetni za prirodu i onečišćuju je.

U koji oblik energije se pretvara Sunčeva energija prikupljena solarnim kolektorima?

Energija Sunca prikupljena solarnim kolektorima pretvara se u toplinsku energiju. Tako prikupljena Sunčeva energija je obnovljivi izvor energije koji se neće potrošiti i manje je štetan za okoliš.

Kreirajte svoj Kwizard račun

Recite nam nešto o sebi! Ove informacije će nam pomoći da prilagodimo Kwizard iskustvo.


Prijavi se


ili se registriraj ovdje