Kwiz učenje

0/25
Pojašnjenje

Kako se nazivaju velike nesreće u kojima se nafta razlije i onečisti prirodu?

Pojašnjenje
Havarije su velike nesreće u kojima dolazi do izlijevanja nafte koja onečisti okoliš, što je štetno za živa bića koja žive tamo. Prolivena nafta može se zapaliti ili eksplodirati, ali čak i ako se to ne dogodi, dolazi do velikog onečišćenja prirode.
Pojašnjenje

Što se događa s energijom iz organizma nakon što ugine?

Pojašnjenje
Energija iz organizma ostaje u okolišu nakon što organizam ugine. Energija može ostati u okolišu u obliku u kojem će ju ponovno koristiti drugi organizmi, a ako ostatci uginulog organizma ostanu pod zemljom dugo vremena, mogu se pretvoriti u fosilna goriva bogata energijom.
Pojašnjenje

Koje tekuće biološko gorivo nastaje od biljaka koje sadrže puno ulja?

Pojašnjenje
Biodizel nastaje od biljaka koje sadrže puno ulja i može se koristiti kao gorivo kako bi se smanjila potrošnja nafte.
Pojašnjenje

Koja pretvorba energije se odvija u hidroelektranama?

Pojašnjenje
U hidroelektranama se energija gibanja vode pretvara u električnu energiju. Ponekad je za to potrebno pretvoriti energiju iz vode koja miruje u energiju vode koja se giba kako bi se ta energija gibanja pretvorila u električnu energiju.
Pojašnjenje

Koja vrsta energije se koristi u vjetroelektranama?

Pojašnjenje
U vjetroelektranama se koristi energija vjetra za stvaranje električne energije. Kako bi bilo dovoljno vjetra za taj proces, vjetroelektrane se obično grade izvan naselja, na uzvisinama.
Pojašnjenje

Koja je prednost korištenja biomase kao obnovljivog izvora energije?

Pojašnjenje
Prednost korištenja biomase kao obnovljivog izvora energije je smanjenje otpada. Biomasa nastaje od ostataka biljaka u industriji i biljnih otpadaka u kućanstvu koji bi se inače bacali.
Pojašnjenje

Koji organizmi koriste energiju Sunca za svoje životne procese?

Pojašnjenje
Svi organizmi koriste energiju Sunca za obavljanje životnih procesa. Energija Sunca je osnovni izvor energije na Zemlji. Neki organizmi mogu direktno koristiti energiju Sunca (biljke), dok drugi organizmi (životinje) koriste energiju Sunca koju su pohranile biljke.
Pojašnjenje

Koji izvori energije su manje štetni za okoliš?

Pojašnjenje
Obnovljivi izvori energije manje su štetni za okoliš od neobnovljivih jer se korištenjem obnovljivih izvora ne otpuštaju štetne tvari u okoliš.
Pojašnjenje

Koji je zajednički naziv za naftu i ugljen?

Pojašnjenje
Nafta i ugljen nazivaju se fosilna goriva, jer su nastala od fosila (ostataka izumrlih životinja).
Pojašnjenje

Koji je zajednički naziv za naftu, ugljen, zemni plin i nuklearnu energiju?

Pojašnjenje
Nafta, ugljen, zemni plin i nuklearna energija su neobnovljivi izvori energije, što znači da ih imamo ograničenu količinu i da se korištenjem troše.
Pojašnjenje

Koji oblici energije se mogu dobiti od geotermalne energije gejzira?

Pojašnjenje
Od geotermalne energije gejzira mogu se dobiti električna i toplinska energija. Do otpuštanja geotermalne energije dolazi kada voda probije zemljinu koru u obliku vodoskoka, tj. gejzira.
Pojašnjenje

Koje kruto biološko gorivo nastaje od ostataka biljaka u industrijskoj proizvodnji?

Pojašnjenje
Biomasa nastaje od ostataka biljaka (npr. slama, drvo za ogrjev...) i koristi se za dobivanje toplinske energije.
Pojašnjenje

Koje fosilno gorivo je čvrsta tvar koja je nastala od izumrlih biljnih organizama?

Pojašnjenje
Ugljen je čvrsta tvar koja je nastala od izumrlih biljnih organizama. Može se koristiti kao gorivo jer izgaranjem ugljena nastaju velike količine energije.
Pojašnjenje

U kakvim uvjetima nastaju fosilna goriva?

Pojašnjenje

Koja vrsta energije se prikuplja pomoću fotonaponske ćelije i solarnih kolektora?

Pojašnjenje
Sunčeva energija se prikuplja pomoću fotonaponske ćelije i solarnih kolektora. Fotonaponske ćelije pretvaraju Sunčevu u električnu energiju, a solarni kolektori u toplinsku energiju.
Pojašnjenje

Koja se pretvorba energije odvija u vjetroelektranama?

Pojašnjenje

Kako se nazivaju izvori energije koji se sami obnavljaju i ne mogu se potrošiti?

Pojašnjenje
Obnovljivi izvori energije ne mogu se potrošiti. Prirodno se obnavljaju bez da se mora utrošiti dodatna energija na to.
Pojašnjenje

U koji oblik energije se pretvara Sunčeva energija prikupljena solarnim kolektorima?

Pojašnjenje
Energija Sunca prikupljena solarnim kolektorima pretvara se u toplinsku energiju. Tako prikupljena Sunčeva energija je obnovljivi izvor energije koji se neće potrošiti i manje je štetan za okoliš.
Pojašnjenje

Koja vrsta energije se javlja u gejzirima?

Pojašnjenje
Geotermalna energija u gejzirima uzrokuje izbacivanje vodoskoka vruće vode iz zemljine kore. Do toga dolazi jer je voda pod zemljom pod visokim tlakom i na visokoj temperaturi.
Pojašnjenje

Koji je najbitniji izvor energije na Zemlji?

Pojašnjenje
Sunce je najbitniji izvor energije na Zemlji za sva živa bića kojima je ona potrebna za različite životne procese.
Pojašnjenje

Što od navedenog se može koristiti zajedno s proizvodima od nafte kao gorivo za prijevozna sredstva?

Pojašnjenje
Biodizel se može koristiti zajedno s proizvodima od nafte kao gorivo za prijevozna sredstva. Biodizel je obnovljivi izvor energije, pa njegovo korištenje manje šteti okolišu od korištenja nafte.
Pojašnjenje

Koja vrsta energije se koristi u hidroelektranama?

Pojašnjenje
U hidroelektranama se koristi energija vode za stvaranje električne energije. Posebne turbine pomažu pretvoriti energiju vode u pokretu u električnu energiju.
Pojašnjenje

Koje je fosilno gorivo tekuća tvar koja je nastala od izumrlih životinjskih organizama?

Pojašnjenje
Nafta je tekuća tvar koja je nastala od izumrlih životinjskih organizama. Može se koristiti za proizvodnju goriva kao što su benzin i dizel.
Pojašnjenje

U koji oblik energije se pretvara Sunčeva energija prikupljena fotonaponskim ćelijama?

Pojašnjenje
Energija Sunca prikupljena fotonaponskim ćelijama pretvara se u električnu energiju. Tako prikupljena Sunčeva energija je obnovljivi izvor energije koji se neće potrošiti i manje je štetan za okoliš.
Pojašnjenje

Što se proizvodi preradom nafte?

Pojašnjenje
Benzin i dizel nastaju prerađivanjem sirove nafte. Sadrže velike količine energije, pa se mogu koristiti kao goriva.

Uspješno si završio kviz, ovo su tvoji rezultati.

0 / 0
Točni odgovori

1/25

Kako se nazivaju velike nesreće u kojima se nafta razlije i onečisti prirodu?

D
Havarije.
Havarije su velike nesreće u kojima dolazi do izlijevanja nafte koja onečisti okoliš, što je štetno za živa bića koja žive tamo. Prolivena nafta može se zapaliti ili eksplodirati, ali čak i ako se to ne dogodi, dolazi do velikog onečišćenja prirode.

2/25

Što se događa s energijom iz organizma nakon što ugine?

A
Ostaje u okolišu.
Energija iz organizma ostaje u okolišu nakon što organizam ugine. Energija može ostati u okolišu u obliku u kojem će ju ponovno koristiti drugi organizmi, a ako ostatci uginulog organizma ostanu pod zemljom dugo vremena, mogu se pretvoriti u fosilna goriva bogata energijom.

3/25

Koje tekuće biološko gorivo nastaje od biljaka koje sadrže puno ulja?

D
Biodizel.
Biodizel nastaje od biljaka koje sadrže puno ulja i može se koristiti kao gorivo kako bi se smanjila potrošnja nafte.

4/25

Koja pretvorba energije se odvija u hidroelektranama?

A
Pretvorba energije gibanja vode u električnu energiju.
U hidroelektranama se energija gibanja vode pretvara u električnu energiju. Ponekad je za to potrebno pretvoriti energiju iz vode koja miruje u energiju vode koja se giba kako bi se ta energija gibanja pretvorila u električnu energiju.

5/25

Koja vrsta energije se koristi u vjetroelektranama?

A
Energija vjetra.
U vjetroelektranama se koristi energija vjetra za stvaranje električne energije. Kako bi bilo dovoljno vjetra za taj proces, vjetroelektrane se obično grade izvan naselja, na uzvisinama.

6/25

Koja je prednost korištenja biomase kao obnovljivog izvora energije?

D
Smanjenje otpada.
Prednost korištenja biomase kao obnovljivog izvora energije je smanjenje otpada. Biomasa nastaje od ostataka biljaka u industriji i biljnih otpadaka u kućanstvu koji bi se inače bacali.

7/25

Koji organizmi koriste energiju Sunca za svoje životne procese?

B
Svi organizmi.
Svi organizmi koriste energiju Sunca za obavljanje životnih procesa. Energija Sunca je osnovni izvor energije na Zemlji. Neki organizmi mogu direktno koristiti energiju Sunca (biljke), dok drugi organizmi (životinje) koriste energiju Sunca koju su pohranile biljke.

8/25

Koji izvori energije su manje štetni za okoliš?

A
Obnovljivi izvori energije.
Obnovljivi izvori energije manje su štetni za okoliš od neobnovljivih jer se korištenjem obnovljivih izvora ne otpuštaju štetne tvari u okoliš.

9/25

Koji je zajednički naziv za naftu i ugljen?

A
Fosilna goriva.
Nafta i ugljen nazivaju se fosilna goriva, jer su nastala od fosila (ostataka izumrlih životinja).

10/25

Koji je zajednički naziv za naftu, ugljen, zemni plin i nuklearnu energiju?

C
Neobnovljivi izvori energije.
Nafta, ugljen, zemni plin i nuklearna energija su neobnovljivi izvori energije, što znači da ih imamo ograničenu količinu i da se korištenjem troše.

11/25

Koji oblici energije se mogu dobiti od geotermalne energije gejzira?

A
Električna i toplinska energija.
Od geotermalne energije gejzira mogu se dobiti električna i toplinska energija. Do otpuštanja geotermalne energije dolazi kada voda probije zemljinu koru u obliku vodoskoka, tj. gejzira.

12/25

Koje kruto biološko gorivo nastaje od ostataka biljaka u industrijskoj proizvodnji?

B
Biomasa.
Biomasa nastaje od ostataka biljaka (npr. slama, drvo za ogrjev...) i koristi se za dobivanje toplinske energije.

13/25

Koje fosilno gorivo je čvrsta tvar koja je nastala od izumrlih biljnih organizama?

B
Ugljen.
Ugljen je čvrsta tvar koja je nastala od izumrlih biljnih organizama. Može se koristiti kao gorivo jer izgaranjem ugljena nastaju velike količine energije.

14/25

U kakvim uvjetima nastaju fosilna goriva?

A
Bez kisika, uz visoku temperaturu i visoki tlak, tijekom mnogo godina.
Fosilna goriva nastaju bez kisika, uz visoku temperaturu i visoki tlak, tijekom mnogo godina. To su uvjeti koji nastaju kada uginuli organizmi završe pod debelim slojem zemlje i tamo provedu mnogo godina.

15/25

Koja vrsta energije se prikuplja pomoću fotonaponske ćelije i solarnih kolektora?

A
Sunčeva energija.
Sunčeva energija se prikuplja pomoću fotonaponske ćelije i solarnih kolektora. Fotonaponske ćelije pretvaraju Sunčevu u električnu energiju, a solarni kolektori u toplinsku energiju.

16/25

Koja se pretvorba energije odvija u vjetroelektranama?

D
Energija gibanja prelazi u mehaničku energiju koja prelazi u električnu energiju.
U vjetroelektranama energija gibanja vjetra pokreće lopatice vjetroelektrane pri čemu se ta energija pretvara u mehaničku energiju. Zatim se mehanička energija iz vjetroelektrane pretvara u električnu energiju.

17/25

Kako se nazivaju izvori energije koji se sami obnavljaju i ne mogu se potrošiti?

A
Obnovljivi izvori energije.
Obnovljivi izvori energije ne mogu se potrošiti. Prirodno se obnavljaju bez da se mora utrošiti dodatna energija na to.

18/25

U koji oblik energije se pretvara Sunčeva energija prikupljena solarnim kolektorima?

A
U toplinsku energiju.
Energija Sunca prikupljena solarnim kolektorima pretvara se u toplinsku energiju. Tako prikupljena Sunčeva energija je obnovljivi izvor energije koji se neće potrošiti i manje je štetan za okoliš.

19/25

Koja vrsta energije se javlja u gejzirima?

C
Geotermalna energija.
Geotermalna energija u gejzirima uzrokuje izbacivanje vodoskoka vruće vode iz zemljine kore. Do toga dolazi jer je voda pod zemljom pod visokim tlakom i na visokoj temperaturi.

20/25

Koji je najbitniji izvor energije na Zemlji?

A
Sunce.
Sunce je najbitniji izvor energije na Zemlji za sva živa bića kojima je ona potrebna za različite životne procese.

21/25

Što od navedenog se može koristiti zajedno s proizvodima od nafte kao gorivo za prijevozna sredstva?

A
Biodizel.
Biodizel se može koristiti zajedno s proizvodima od nafte kao gorivo za prijevozna sredstva. Biodizel je obnovljivi izvor energije, pa njegovo korištenje manje šteti okolišu od korištenja nafte.

22/25

Koja vrsta energije se koristi u hidroelektranama?

C
Energija vode.
U hidroelektranama se koristi energija vode za stvaranje električne energije. Posebne turbine pomažu pretvoriti energiju vode u pokretu u električnu energiju.

23/25

Koje je fosilno gorivo tekuća tvar koja je nastala od izumrlih životinjskih organizama?

B
Nafta.
Nafta je tekuća tvar koja je nastala od izumrlih životinjskih organizama. Može se koristiti za proizvodnju goriva kao što su benzin i dizel.

24/25

U koji oblik energije se pretvara Sunčeva energija prikupljena fotonaponskim ćelijama?

B
U električnu energiju.
Energija Sunca prikupljena fotonaponskim ćelijama pretvara se u električnu energiju. Tako prikupljena Sunčeva energija je obnovljivi izvor energije koji se neće potrošiti i manje je štetan za okoliš.

25/25

Što se proizvodi preradom nafte?

B
Benzin i dizel.
Benzin i dizel nastaju prerađivanjem sirove nafte. Sadrže velike količine energije, pa se mogu koristiti kao goriva.

Kreirajte svoj Kwizard račun

Recite nam nešto o sebi! Ove informacije će nam pomoći da prilagodimo Kwizard iskustvo.


Prijavi se


ili se registriraj ovdje