Kartice za učenje

0/15

Kako se nazivaju najsitnije čestice od kojih mogu biti građene tvari?

Ako je tvar građena samo od jedne vrste atoma, nazivamo je elementarna tvar. Najsitnije čestice od kojih mogu biti građene tvari nazivamo atomima, a skupine tih čestica nazivamo molekulama.

Koliko atoma kisika ima jedna molekula vode?

Ako je tvar građena samo od jedne vrste atoma, nazivamo je elementarna tvar. Najsitnije čestice od kojih mogu biti građene tvari nazivamo atomima, a skupine tih čestica nazivamo molekulama. Molekulska formula vode je H2O iz čega možemo zaključiti da jedna molekula vode ima dva atoma vodika i jednog atoma kisika.

Elementarne čestice su čestice koje se sastoje od manjih čestica.

Molekule su građene od dvaju ili više čvrsto povezanih atoma. Elementarne čestice su čestice koje se, poput elektrona i kvarkova, ne sastoje od manjih čestica.

Koliko atoma vodika imaju dvije molekule vode?

Ako je tvar građena samo od jedne vrste atoma, nazivamo je elementarna tvar. Najsitnije čestice od kojih mogu biti građene tvari nazivamo atomima, a skupine tih čestica nazivamo molekulama. Molekulska formula vode je H2O iz čega možemo zaključiti da jedna molekula vode ima dva atoma vodika i jednog atoma kisika. Dvije molekule vode sadrže onda četiri atoma vodika i dva atoma kisika.

Koliko atoma ugljika ima jedna molekula ugljikovog dioksida?

Ako je tvar građena samo od jedne vrste atoma, nazivamo je elementarna tvar. Najsitnije čestice od kojih mogu biti građene tvari nazivamo atomima, a skupine tih čestica nazivamo molekulama. Molekulska formula ugljikovog dioksida je CO2 iz čega možemo zaključiti da jedna molekula ugljikovog dioksida ima jedan atom ugljika i dva atoma kisika.

Kreirajte svoj Kwizard račun

Recite nam nešto o sebi! Ove informacije će nam pomoći da prilagodimo Kwizard iskustvo.


Prijavi se


ili se registriraj ovdje