Kwiz učenje

0/15
Pojašnjenje

Koliko jedna molekula kisika ima atoma kisika?

Pojašnjenje
Ako je tvar građena samo od jedne vrste atoma, nazivamo je elementarna tvar. Najsitnije čestice od kojih mogu biti građene tvari nazivamo atomima, a skupine tih čestica nazivamo molekulama. Jedna molekula kisika ima dva atoma kisika.
Pojašnjenje

Koliko atoma ugljika ima jedna molekula ugljikovog dioksida?

Pojašnjenje
Ako je tvar građena samo od jedne vrste atoma, nazivamo je elementarna tvar. Najsitnije čestice od kojih mogu biti građene tvari nazivamo atomima, a skupine tih čestica nazivamo molekulama. Molekulska formula ugljikovog dioksida je CO2 iz čega možemo zaključiti da jedna molekula ugljikovog dioksida ima jedan atom ugljika i dva atoma kisika.
Pojašnjenje

Koliko atoma kisika ima jedna molekula vode?

Pojašnjenje
Ako je tvar građena samo od jedne vrste atoma, nazivamo je elementarna tvar. Najsitnije čestice od kojih mogu biti građene tvari nazivamo atomima, a skupine tih čestica nazivamo molekulama. Molekulska formula vode je H2O iz čega možemo zaključiti da jedna molekula vode ima dva atoma vodika i jednog atoma kisika.
Pojašnjenje

Tko se sastoji od kvarkova?

Pojašnjenje
I protoni i neutroni sastoje se od još sitnijih čestica koje se nazivaju kvarkovi. Elementarne čestice su čestice koje se, poput elektrona i kvarkova, ne sastoje od manjih čestica.
Pojašnjenje

Koliko atoma vodika imaju dvije molekule vode?

Pojašnjenje
Ako je tvar građena samo od jedne vrste atoma, nazivamo je elementarna tvar. Najsitnije čestice od kojih mogu biti građene tvari nazivamo atomima, a skupine tih čestica nazivamo molekulama. Molekulska formula vode je H2O iz čega možemo zaključiti da jedna molekula vode ima dva atoma vodika i jednog atoma kisika. Dvije molekule vode sadrže onda četiri atoma vodika i dva atoma kisika.
Pojašnjenje

Koliko atoma vodika ima jedna molekula vode?

Pojašnjenje
Ako je tvar građena samo od jedne vrste atoma, nazivamo je elementarna tvar. Najsitnije čestice od kojih mogu biti građene tvari nazivamo atomima, a skupine tih čestica nazivamo molekulama. Molekulska formula vode je H2O iz čega možemo zaključiti da jedna molekula vode ima dva atoma vodika i jednog atoma kisika.
Pojašnjenje

Kristali su čvrste tvari građene od atoma koji su u prostoru raspoređeni:

Pojašnjenje
Atomski su kristali građeni od atoma međusobno povezanih jakim kovalentnim vezama. Molekulski su kristali građeni od molekula između kojih djeluju različite međumolekulske interakcije.
Pojašnjenje

Koliko atoma kisika imaju dvije molekule vode?

Pojašnjenje
Ako je tvar građena samo od jedne vrste atoma, nazivamo je elementarna tvar. Najsitnije čestice od kojih mogu biti građene tvari nazivamo atomima, a skupine tih čestica nazivamo molekulama. Molekulska formula vode je H2O iz čega možemo zaključiti da jedna molekula vode ima dva atoma vodika i jednog atoma kisika. Dvije molekule vode sadrže onda četiri atoma vodika i dva atoma kisika.
Pojašnjenje

U jezgri se nalaze:

Pojašnjenje
Dijelovi atoma su malena atomska jezgra, koja se nalazi u središtu atoma i koja se sastoji od još manjih čestica koje nazivamo protonima i neutronima, te elektroni, koji se gibaju cijelim prostorom atoma u elektronskom omotaču.
Pojašnjenje

Molekule su građene od atoma?

Pojašnjenje
Ako je tvar građena samo od jedne vrste atoma, nazivamo je elementarna tvar. Najsitnije čestice od kojih mogu biti građene tvari nazivamo atomima, a skupine tih čestica nazivamo molekulama.
Pojašnjenje

Ako je tvar građena samo od jedne vrste atoma, nazivamo je elementarna tvar.

Pojašnjenje
Osnovni dijelovi svijeta koji nas okružuje građeni su od atoma. Ako je tvar građena samo od jedne vrste atoma, nazivamo je elementarna tvar. Najmanja čestica elementarne tvari koja je još ta tvar jest atom.
Pojašnjenje

Kako se nazivaju najsitnije čestice od kojih mogu biti građene tvari?

Pojašnjenje
Ako je tvar građena samo od jedne vrste atoma, nazivamo je elementarna tvar. Najsitnije čestice od kojih mogu biti građene tvari nazivamo atomima, a skupine tih čestica nazivamo molekulama.
Pojašnjenje

Najmanja čestica elementarne tvari koja je još ta tvar jest atom.

Pojašnjenje
Dijelovi atoma su malena atomska jezgra, koja se nalazi u središtu atoma i koja je sastavljena od još manjih čestica koje nazivamo protonima i neutronima, te elektroni, koji se gibaju u elektronskom omotaču.
Pojašnjenje

Elementarne čestice su čestice koje se sastoje od manjih čestica.

Pojašnjenje
Molekule su građene od dvaju ili više čvrsto povezanih atoma. Elementarne čestice su čestice koje se, poput elektrona i kvarkova, ne sastoje od manjih čestica.
Pojašnjenje

Koliko atoma kisika ima jedna molekula ugljikovog dioksida?

Pojašnjenje
Ako je tvar građena samo od jedne vrste atoma, nazivamo je elementarna tvar. Najsitnije čestice od kojih mogu biti građene tvari nazivamo atomima, a skupine tih čestica nazivamo molekulama. Molekulska formula ugljikovog dioksida je CO2 iz čega možemo zaključiti da jedna molekula ugljikovog dioksida ima jedan atom ugljika i dva atoma kisika.

Uspješno si završio kviz, ovo su tvoji rezultati.

0 / 0
Točni odgovori

1/15

Koliko jedna molekula kisika ima atoma kisika?

D
Dva
Ako je tvar građena samo od jedne vrste atoma, nazivamo je elementarna tvar. Najsitnije čestice od kojih mogu biti građene tvari nazivamo atomima, a skupine tih čestica nazivamo molekulama. Jedna molekula kisika ima dva atoma kisika.

2/15

Koliko atoma ugljika ima jedna molekula ugljikovog dioksida?

C
Jedan
Ako je tvar građena samo od jedne vrste atoma, nazivamo je elementarna tvar. Najsitnije čestice od kojih mogu biti građene tvari nazivamo atomima, a skupine tih čestica nazivamo molekulama. Molekulska formula ugljikovog dioksida je CO2 iz čega možemo zaključiti da jedna molekula ugljikovog dioksida ima jedan atom ugljika i dva atoma kisika.

3/15

Koliko atoma kisika ima jedna molekula vode?

C
Jedan
Ako je tvar građena samo od jedne vrste atoma, nazivamo je elementarna tvar. Najsitnije čestice od kojih mogu biti građene tvari nazivamo atomima, a skupine tih čestica nazivamo molekulama. Molekulska formula vode je H2O iz čega možemo zaključiti da jedna molekula vode ima dva atoma vodika i jednog atoma kisika.

4/15

Tko se sastoji od kvarkova?

C
Protoni i neutroni
I protoni i neutroni sastoje se od još sitnijih čestica koje se nazivaju kvarkovi. Elementarne čestice su čestice koje se, poput elektrona i kvarkova, ne sastoje od manjih čestica.

5/15

Koliko atoma vodika imaju dvije molekule vode?

B
Četiri
Ako je tvar građena samo od jedne vrste atoma, nazivamo je elementarna tvar. Najsitnije čestice od kojih mogu biti građene tvari nazivamo atomima, a skupine tih čestica nazivamo molekulama. Molekulska formula vode je H2O iz čega možemo zaključiti da jedna molekula vode ima dva atoma vodika i jednog atoma kisika. Dvije molekule vode sadrže onda četiri atoma vodika i dva atoma kisika.

6/15

Koliko atoma vodika ima jedna molekula vode?

D
Dva
Ako je tvar građena samo od jedne vrste atoma, nazivamo je elementarna tvar. Najsitnije čestice od kojih mogu biti građene tvari nazivamo atomima, a skupine tih čestica nazivamo molekulama. Molekulska formula vode je H2O iz čega možemo zaključiti da jedna molekula vode ima dva atoma vodika i jednog atoma kisika.

7/15

Kristali su čvrste tvari građene od atoma koji su u prostoru raspoređeni:

B
Pravilno
Atomski su kristali građeni od atoma međusobno povezanih jakim kovalentnim vezama. Molekulski su kristali građeni od molekula između kojih djeluju različite međumolekulske interakcije.

8/15

Koliko atoma kisika imaju dvije molekule vode?

B
Dva
Ako je tvar građena samo od jedne vrste atoma, nazivamo je elementarna tvar. Najsitnije čestice od kojih mogu biti građene tvari nazivamo atomima, a skupine tih čestica nazivamo molekulama. Molekulska formula vode je H2O iz čega možemo zaključiti da jedna molekula vode ima dva atoma vodika i jednog atoma kisika. Dvije molekule vode sadrže onda četiri atoma vodika i dva atoma kisika.

9/15

U jezgri se nalaze:

B
Protoni i neutroni
Dijelovi atoma su malena atomska jezgra, koja se nalazi u središtu atoma i koja se sastoji od još manjih čestica koje nazivamo protonima i neutronima, te elektroni, koji se gibaju cijelim prostorom atoma u elektronskom omotaču.

10/15

Molekule su građene od atoma?

B
Točno
Ako je tvar građena samo od jedne vrste atoma, nazivamo je elementarna tvar. Najsitnije čestice od kojih mogu biti građene tvari nazivamo atomima, a skupine tih čestica nazivamo molekulama.

11/15

Ako je tvar građena samo od jedne vrste atoma, nazivamo je elementarna tvar.

B
Točno
Osnovni dijelovi svijeta koji nas okružuje građeni su od atoma. Ako je tvar građena samo od jedne vrste atoma, nazivamo je elementarna tvar. Najmanja čestica elementarne tvari koja je još ta tvar jest atom.

12/15

Kako se nazivaju najsitnije čestice od kojih mogu biti građene tvari?

B
Atomi
Ako je tvar građena samo od jedne vrste atoma, nazivamo je elementarna tvar. Najsitnije čestice od kojih mogu biti građene tvari nazivamo atomima, a skupine tih čestica nazivamo molekulama.

13/15

Najmanja čestica elementarne tvari koja je još ta tvar jest atom.

B
Točno
Dijelovi atoma su malena atomska jezgra, koja se nalazi u središtu atoma i koja je sastavljena od još manjih čestica koje nazivamo protonima i neutronima, te elektroni, koji se gibaju u elektronskom omotaču.

14/15

Elementarne čestice su čestice koje se sastoje od manjih čestica.

A
Netočno
Molekule su građene od dvaju ili više čvrsto povezanih atoma. Elementarne čestice su čestice koje se, poput elektrona i kvarkova, ne sastoje od manjih čestica.

15/15

Koliko atoma kisika ima jedna molekula ugljikovog dioksida?

C
Dva
Ako je tvar građena samo od jedne vrste atoma, nazivamo je elementarna tvar. Najsitnije čestice od kojih mogu biti građene tvari nazivamo atomima, a skupine tih čestica nazivamo molekulama. Molekulska formula ugljikovog dioksida je CO2 iz čega možemo zaključiti da jedna molekula ugljikovog dioksida ima jedan atom ugljika i dva atoma kisika.

Kreirajte svoj Kwizard račun

Recite nam nešto o sebi! Ove informacije će nam pomoći da prilagodimo Kwizard iskustvo.


Prijavi se


ili se registriraj ovdje