1 / 15

Koliko 450 K imaju °C?

Temperaturu izraženu u kelvinima dobijemo tako da brojčanoj vrijednosti temperature u Celzijevim stupnjevima dodamo 273 i obrnuto. Ako je temperatura zadana u Celzijevim stupnjevima označavamo ju malim slovom t i mjerna jedinica je °C. Ako je temperatura zadana u kelvinima označavamo ju velikim slovom T, a mjerna jedinica je K.
2 / 15

Apsolutnoj nuli odgovara temperatura od:

Apsolutnoj nuli odgovara temperatura od − 273 °C. 0 K = − 273 °C
3 / 15

Alkoholni termometar pogodan je za mjerenje:

Alkoholni termometar pogodan je za mjerenje nižih temperatura, jer se alkohol ledi na − 115 °C. Kad mjerimo temperaturu termometrom, živa se zagrijava i ispunjava cjevčicu dok ne poprimi temperaturu ravnotežnu s temperaturom tijela. Temperatura žive jednaka je temperaturi tijela s kojim je termometar u dodiru, jer toplina prelazi s toplijeg tijela na hladnije tijelo.
4 / 15

Temperaturu izraženu u kelvinima dobijemo tako da brojčanoj vrijednosti temperature u Celzijevim stupnjevima dodamo:

Temperaturu izraženu u kelvinima dobijemo tako da brojčanoj vrijednosti temperature u Celzijevim stupnjevima dodamo 273. Ako je temperatura zadana u Celzijevim stupnjevima označavamo ju malim slovom t i mjerna jedinica je °C. Ako je temperatura zadana u kelvinima označavamo ju velikim slovom T, a mjerna jedinica je K.
5 / 15

Koji je termometar koristan za mjerenje širokog raspona temperatura?

Digitalni termometar radi na principu promjene električnog otpora metala pri promjeni temperature. Koristan je za mjerenje širokog raspona temperatura od − 200 °C do 1 000 °C, kao i za mjerenje malih temperaturnih promjena.
6 / 15

Ako je temperatura zadana u kelvinima označavamo ju s:

Ako je temperatura zadana u Celzijevim stupnjevima označavamo ju malim slovom t i mjerna jedinica je °C. Ako je temperatura zadana u kelvinima označavamo ju velikim slovom T, a mjerna jedinica je K.
7 / 15

Koliko 100 °C ima kelvina?

Temperaturu izraženu u kelvinima dobijemo tako da brojčanoj vrijednosti temperature u Celzijevim stupnjevima dodamo 273. Ako je temperatura zadana u Celzijevim stupnjevima označavamo ju malim slovom t i mjerna jedinica je °C. Ako je temperatura zadana u kelvinima označavamo ju velikim slovom T, a mjerna jedinica je K.
8 / 15

Koliko je neko tijelo zagrijano izražavamo:

Temperatura je stupanj zagrijanosti tijela. Unutarnja energija tijela jest zbroj kinetičke i potencijalne energije svih čestica unutar tijela.
9 / 15

Koji je termometar koristan za mjerenje malih temperaturnih promjena?

Digitalni termometar radi na principu promjene električnog otpora metala pri promjeni temperature. Koristan je za mjerenje širokog raspona temperatura od − 200 °C do 1 000 °C, kao i za mjerenje malih temperaturnih promjena.
10 / 15

Ako je temperatura zadana u Celzijevim stupnjevima označavamo ju s:

Ako je temperatura zadana u Celzijevim stupnjevima označavamo ju malim slovom t i mjerna jedinica je °C. Ako je temperatura zadana u kelvinima označavamo ju velikim slovom T, a mjerna jedinica je K.
11 / 15

Vrelište vode iznosi:

Vrelište vode iznosi 100 °C što je kada preračunamo u kelvine (dodajemo 273) 373 K. Ledište vode iznosi 0 °C što je kada preračunamo u kelvine 273 K.
12 / 15

Koliko je – 5 °C u kelvinima?

Temperaturu izraženu u kelvinima dobijemo tako da brojčanoj vrijednosti temperature u Celzijevim stupnjevima dodamo 273 i obrnuto. Ako je temperatura zadana u Celzijevim stupnjevima označavamo ju malim slovom t i mjerna jedinica je °C. Ako je temperatura zadana u kelvinima označavamo ju velikim slovom T, a mjerna jedinica je K.
13 / 15

Razlika susjednih stupnjeva Kelvinove ljestvice u odnosu na razliku susjednih stupnjeva Celzijeve ljestvice je:

Razlika susjednih stupnjeva Kelvinove ljestvice jednaka je razlici susjednih stupnjeva kod Celzijeve ljestvice i zbog toga je preračunavanje iz jedne ljestvice u drugu jednostavno.
14 / 15

Ledište vode iznosi:

Ledište vode iznosi 0 °C što je kada preračunamo u kelvine 273 K. Vrelište vode iznosi 100 °C što je kada preračunamo u kelvine (dodajemo 273) 373 K.
15 / 15

Temperaturu mjerimo:

Kad mjerimo temperaturu termometrom, živa se zagrijava i ispunjava cjevčicu dok ne poprimi temperaturu ravnotežnu s temperaturom tijela. Temperatura žive jednaka je temperaturi tijela s kojim je termometar u dodiru, jer toplina prelazi s toplijeg tijela na hladnije tijelo. Alkoholni termometar pogodan je za mjerenje nižih temperatura, jer se alkohol ledi na − 115 °C.