Koliko je neko tijelo zagrijano izražavamo:

Temperatura je stupanj zagrijanosti tijela. Unutarnja energija tijela jest zbroj kinetičke i potencijalne energije svih čestica unutar tijela.

Vrelište vode iznosi:

Vrelište vode iznosi 100 °C što je kada preračunamo u kelvine (dodajemo 273) 373 K. Ledište vode iznosi 0 °C što je kada preračunamo u kelvine 273 K.

Koji je termometar koristan za mjerenje malih temperaturnih promjena?

Digitalni termometar radi na principu promjene električnog otpora metala pri promjeni temperature. Koristan je za mjerenje širokog raspona temperatura od − 200 °C do 1 000 °C, kao i za mjerenje malih temperaturnih promjena.

Koliko je – 5 °C u kelvinima?

Temperaturu izraženu u kelvinima dobijemo tako da brojčanoj vrijednosti temperature u Celzijevim stupnjevima dodamo 273 i obrnuto. Ako je temperatura zadana u Celzijevim stupnjevima označavamo ju malim slovom t i mjerna jedinica je °C. Ako je temperatura zadana u kelvinima označavamo ju velikim slovom T, a mjerna jedinica je K.

Koliko 450 K imaju °C?

Temperaturu izraženu u kelvinima dobijemo tako da brojčanoj vrijednosti temperature u Celzijevim stupnjevima dodamo 273 i obrnuto. Ako je temperatura zadana u Celzijevim stupnjevima označavamo ju malim slovom t i mjerna jedinica je °C. Ako je temperatura zadana u kelvinima označavamo ju velikim slovom T, a mjerna jedinica je K.

Ako je temperatura zadana u Celzijevim stupnjevima označavamo ju s:

Ako je temperatura zadana u Celzijevim stupnjevima označavamo ju malim slovom t i mjerna jedinica je °C. Ako je temperatura zadana u kelvinima označavamo ju velikim slovom T, a mjerna jedinica je K.

Koliko 100 °C ima kelvina?

Temperaturu izraženu u kelvinima dobijemo tako da brojčanoj vrijednosti temperature u Celzijevim stupnjevima dodamo 273. Ako je temperatura zadana u Celzijevim stupnjevima označavamo ju malim slovom t i mjerna jedinica je °C. Ako je temperatura zadana u kelvinima označavamo ju velikim slovom T, a mjerna jedinica je K.

Apsolutnoj nuli odgovara temperatura od:

Apsolutnoj nuli odgovara temperatura od − 273 °C. 0 K = − 273 °C

Ledište vode iznosi:

Ledište vode iznosi 0 °C što je kada preračunamo u kelvine 273 K. Vrelište vode iznosi 100 °C što je kada preračunamo u kelvine (dodajemo 273) 373 K.

Temperaturu mjerimo:

Kad mjerimo temperaturu termometrom, živa se zagrijava i ispunjava cjevčicu dok ne poprimi temperaturu ravnotežnu s temperaturom tijela. Temperatura žive jednaka je temperaturi tijela s kojim je termometar u dodiru, jer toplina prelazi s toplijeg tijela na hladnije tijelo. Alkoholni termometar pogodan je za mjerenje nižih temperatura, jer se alkohol ledi na − 115 °C.

Uspješno si završio kviz, ovo su tvoji rezultati.

0 / 0
Točni odgovori
Točni odgovori i objašnjenja
check

Pitanje br. 1

Koliko je neko tijelo zagrijano izražavamo:

B

Temperaturom

Temperatura je stupanj zagrijanosti tijela. Unutarnja energija tijela jest zbroj kinetičke i potencijalne energije svih čestica unutar tijela.
check

Pitanje br. 2

Vrelište vode iznosi:

B

373 K

Vrelište vode iznosi 100 °C što je kada preračunamo u kelvine (dodajemo 273) 373 K. Ledište vode iznosi 0 °C što je kada preračunamo u kelvine 273 K.
check

Pitanje br. 3

Koji je termometar koristan za mjerenje malih temperaturnih promjena?

A

Digitalni

Digitalni termometar radi na principu promjene električnog otpora metala pri promjeni temperature. Koristan je za mjerenje širokog raspona temperatura od − 200 °C do 1 000 °C, kao i za mjerenje malih temperaturnih promjena.
check

Pitanje br. 4

Koliko je – 5 °C u kelvinima?

A

268 K

Temperaturu izraženu u kelvinima dobijemo tako da brojčanoj vrijednosti temperature u Celzijevim stupnjevima dodamo 273 i obrnuto. Ako je temperatura zadana u Celzijevim stupnjevima označavamo ju malim slovom t i mjerna jedinica je °C. Ako je temperatura zadana u kelvinima označavamo ju velikim slovom T, a mjerna jedinica je K.
check

Pitanje br. 5

Koliko 450 K imaju °C?

B

177

Temperaturu izraženu u kelvinima dobijemo tako da brojčanoj vrijednosti temperature u Celzijevim stupnjevima dodamo 273 i obrnuto. Ako je temperatura zadana u Celzijevim stupnjevima označavamo ju malim slovom t i mjerna jedinica je °C. Ako je temperatura zadana u kelvinima označavamo ju velikim slovom T, a mjerna jedinica je K.
check

Pitanje br. 6

Ako je temperatura zadana u Celzijevim stupnjevima označavamo ju s:

A

T

Ako je temperatura zadana u Celzijevim stupnjevima označavamo ju malim slovom t i mjerna jedinica je °C. Ako je temperatura zadana u kelvinima označavamo ju velikim slovom T, a mjerna jedinica je K.
check

Pitanje br. 7

Koliko 100 °C ima kelvina?

B

373

Temperaturu izraženu u kelvinima dobijemo tako da brojčanoj vrijednosti temperature u Celzijevim stupnjevima dodamo 273. Ako je temperatura zadana u Celzijevim stupnjevima označavamo ju malim slovom t i mjerna jedinica je °C. Ako je temperatura zadana u kelvinima označavamo ju velikim slovom T, a mjerna jedinica je K.
check

Pitanje br. 8

Apsolutnoj nuli odgovara temperatura od:

B

-273 °C

Apsolutnoj nuli odgovara temperatura od − 273 °C. 0 K = − 273 °C
check

Pitanje br. 9

Ledište vode iznosi:

C

273 K

Ledište vode iznosi 0 °C što je kada preračunamo u kelvine 273 K. Vrelište vode iznosi 100 °C što je kada preračunamo u kelvine (dodajemo 273) 373 K.
check

Pitanje br. 10

Temperaturu mjerimo:

A

Termometrom

Kad mjerimo temperaturu termometrom, živa se zagrijava i ispunjava cjevčicu dok ne poprimi temperaturu ravnotežnu s temperaturom tijela. Temperatura žive jednaka je temperaturi tijela s kojim je termometar u dodiru, jer toplina prelazi s toplijeg tijela na hladnije tijelo. Alkoholni termometar pogodan je za mjerenje nižih temperatura, jer se alkohol ledi na − 115 °C.