1 / 34

Simbioza

Suživot dviju jedinki.
2 / 34

Biljke se ne mogu prilagoditi na različite uvjete u prirodi zbog toga što se ne mogu kretati?

Biljke se mogu prilagođavati na različite uvjete u prirodi. One se natječu za svjetlost, mineralne tvari i vodu iz tla. Primjer njihove prilagodbe je penjanje uz neku podlogu kao što je drvo kako bi bila bolje osvjetljena Sunčevom svjetlosti.
3 / 34

Mutualizam

Oblik suživota koji je koristan za obje jedinke.
4 / 34

Borba među mužjacima u vrijeme parenja ______ je za vrstu.

Ženka za vrijeme parenja bira mužjaka s boljim obilježjima, a mužjak s boljim obilježjima je obično onaj koji pobjedi u borbi.
5 / 34

Zašto se mužjaci bore međusobno u vrijeme parenja?

Ženka za vrijeme parenja bira mužjaka s boljim obilježjima, a mužjak s boljim obilježjima je obično onaj koji pobjedi u borbi.
6 / 34

Otrov u biljaka je jedan od načina prilagodbe pri čemu biljke sebi osiguravaju _____ prostora.

Jedan od načina prilagodbe je otrov u organizmima koji ga koriste za obranu od predatora. Ispuštanje otrova djeluje negativno na druge vrste koje zbog toga ne mogu rasti na tom području i na taj način neke biljne vrste sebi osiguravaju više prostora što pozitivno utječe na brojnost njihovih populacija.
7 / 34

Čega je primjer suživota pasje trakavice i psa?

Parazitizam je suživot dviju jedinki kod koje jedna jedinka štetno utječe na drugu, odnosno nametnik živi na račun organizma domaćina. 
8 / 34

Snažni mišići i brzo letenje, dobar vid, kukasti kljun, oštre pandže prilagodbe su sokola kao _______.

Potrošači višeg reda su predatori (grabežljivci), a njihov plijen su potrošači nižeg reda. Predatori su u pravilu veći, jači i snažniji od plijena. Razvili su mnoge prilagodbe kako bi ulovili plijen, npr. snažne mišiće za brzo kretanje, dobar sluh, vid i njuh.
9 / 34

Čega je primjer suživota pasje trakavice i psa?

Parazitizam je suživot dviju jedinki kod koje jedna jedinka štetno utječe na drugu, odnosno nametnik živi na račun organizma domaćina. 
10 / 34

Za biljke penjačice karakteristično je penjanje uz podlogu kako bi bolje iskoristile ________.

Biljke različitih vrsta imaju različite prilagodbe kako bi najbolje iskoristile dostupnu svjetlost. Za biljke penjačice karakteristično je penjanje uz podlogu kako bi bolje iskoristile svjetlost.
11 / 34

Biljke se ________ prilagoditi na različite uvjete u prirodi zbog toga što se ne mogu kretati.

Biljke se mogu prilagođavati na različite uvjete u prirodi. One se natječu za svjetlost, mineralne tvari i vodu iz tla. Primjer njihove prilagodbe je penjanje uz neku podlogu kao što je drvo kako bi bila bolje osvjetljena Sunčevom svjetlosti.
12 / 34

Skupinu riba nazivamo _____ riba, a skupinu ptica nazivamo _____ ptica.

Jedinke iste vrste koje žive na određenom prostoru međusobno su povezane različitim odnosima. Neke od njih žive u zajednicama, a neke samotničkim životom. Pa tako imamo skupinu riba koju nazivamo plova riba, a skupinu ptica jato ptica. Postoji još i zajednica vukova koja se naziva čopor vukova, zajednica ovaca - krdo ovaca, zajednica pčela - roj pčela. Jedinke koje žive u zajednici više ovise jedne o drugima.
13 / 34

Kako nazivamo suživot dviju jedinki?

Suživot dviju jedinki nazivamo simbioza.
14 / 34

Suživot vlasulje i ribe klauna primjer je suživota koji je koristan za _____ ______ i naziva se _____.

Suživot vlasulje i ribe klauna primjer je suživota koji je koristan za obje jedinke i naziva se mutualizam. Vlasulja je životinja koja ima lovke kojima može opeći jer izlučuju otrov. Ribi klaunu taj otrov ne smeta pa ona boravi između lovki vlasulje gdje je zaštićena od neprijatelja, što joj je važno jer nije brz plivač. U zamjenu za "gostoprimstvo" riba klaun čisti vlasulju, štiti je od neprijatelja i svojim kretanjem potiče strujanje vode kojom do tijela vlasulje dolazi više kisika i hrane.
15 / 34

Kako nazivamo suživot dviju jedinki?

Suživot dviju jedinki nazivamo simbioza. Jedan takav primjer su suživot vlasulje i ribe klaun. Vlasulja je životinja koja ima lovke kojima može opeći jer izlučuju otrov. Ribi klaunu taj otrov ne smeta pa ona boravi između lovki vlasulje gdje je zaštićena od neprijatelja, što joj je važno jer nije brz plivač. U zamjenu za "gostoprimstvo" riba klaun čisti vlasulju, štiti je od neprijatelja i svojim kretanjem potiče strujanje vode kojom do tijela vlasulje dolazi više kisika i hrane.
16 / 34

Oblik suživota koji je koristan samo za jednu jedinku, a za drugu nije ni štetan ni koristan naziva se ____________.

Oblik suživota koji je koristan samo za jednu jedinku, a za drugu nije ni štetan ni koristan naziva se komenzalizam. Parazitizam je oblik životne zajednice u kojem nametnički organizam (parazit) živi na račun organizma domaćina. Primjer je suživot orhideje i drvenaste biljke. Orhideja koristi stablo biljke kao podlogu za rast. Na taj način lakše iskorištava svjetlost i bolje je zaštićena od biljojeda.
17 / 34

Predatori

Potrošači višeg reda. U pravilu su veći, jači i snažniji od plijena te su razvili niz prilagodbi za hvatanje plijena poput snažnih mišića za brzo kretanje, dobar sluh, vid i njuh.
18 / 34

Plijen

Potrošači nižeg reda. Također su morali razviti prilagodbe kako bi se obranile od predatora. Neke od prilagodbi su uklapanje u okoliš bojom i/ili oblikom tijela, ispuštanje otrova, sposobnost brzog kretanja, bodlje na tijelu itd.
19 / 34

Kako nazivamo suživot dviju jedinki kod koje jedna jedinka štetno utječe na drugu?

Parazitizam je suživot dviju jedinki kod koje jedna jedinka štetno utječe na drugu. Primjer parazitizma jest suživot krumpirove zlatice (kukca) i krumpira. Krumpirova zlatica se hrani lišćem krumpira te na lišće polaže svoja jaja iz kojih se izlegnu ličinke koje se također hrane lišćem. Oštećeno lišće više ne može učinkovito obavljati fotosintezu te biljka stvara manje hrane. Zbog nedostatka hrane usporen je razvoj biljke pa tako i gomolja kojeg ljudi koriste u prehrani.
20 / 34

Koja je negativna strana života u zajednici?

Negativna strana života u zajednici je brže i lakše širenje bolesti što može negativno utjecati na brojnost populacije. Nedostaci života u zajednici vidljivi su u natjecateljskim odnosima pri dijeljenju prostora, plijena, ali i u borbi za ženku. Prednosti života u zajednici očituju se u suradničkim odnosima koji olakšavaju obranu od neprijatelja, svladavanje plijena te pronalazak partnera za razmnožavanje i brigu o mladima.
21 / 34

________ životinje označavaju svoj prostor.

Teritorijalne životinje označavaju svoj životni prostor. Na taj način ga obilježava i brani na različite načine od pridošlica.
22 / 34

Što su potrošači višeg reda?

Predatori (grabežljivci) su potrošači višeg reda, dok im je plijen potrošači nižeg reda kao što su biljojedi.
23 / 34

Parazitizam

Suživot dviju jedinki kod koje jedna jedinka štetno utječe na drugu
24 / 34

Otrov u biljaka je jedan od načina prilagodbe?

Jedan od načina prilagodbe je otrov u organizmima koji ga koriste za obranu od predatora.
25 / 34

Pomoću _______ i _______ _______ korijena biljka bolje iskorištava vodu i mineralne tvari iz tla.

Pomoću dubljeg i jače razgranatog korijena biljka bolje iskorištava vodu i mineralne tvari iz tla te ima veću mogućnost preživljavanja tijekom nepovoljnih sušnih razdoblja.
26 / 34

Ne postoji oblik suživota koji je koristan samo za jednu jedinku, a za drugu nije ni štetan ni koristan?

Oblik suživota koji je koristan samo za jednu jedinku, a za drugu nije ni štetan ni koristan naziva se komenzalizam.
27 / 34

Suradnički odnosi

Olakšavaju život u zajednici, obranu od neprijatelja, svladavanje plijena te pronalazak partnera.
28 / 34

Što su potrošači višeg reda?

Predatori (grabežljivci) su potrošači višeg reda, dok im je plijen potrošači nižeg reda kao što su biljojedi.
29 / 34

Briga o mladima je _______ strana života u zajednici?

Lakša briga o mladima je pozitivna strana života u zajednici. Prednosti života u zajednici očituju se u suradničkim odnosima koji olakšavaju obranu od neprijatelja, svladavanje plijena te pronalazak partnera za razmnožavanje i brigu o mladima.
30 / 34

Kako nazivamo suživot dviju jedinki kod koje jedna jedinka štetno utječe na drugu?

Parazitizam je suživot dviju jedinki kod koje jedna jedinka štetno utječe na drugu.
31 / 34

Skupinu riba nazivamo jato riba?

Skupinu ptica nazivamo plova riba, a skupinu ptica jato ptica.
32 / 34

Prednosti života u zajednici očituju se u _______ odnosima, a nedostaci života u zajednici vidljivi su u ______ odnosima.

Prednosti života u zajednici očituju se u suradničkim odnosima koji olakšavaju obranu od neprijatelja, svladavanje plijena te pronalazak partnera za razmnožavanje i brigu o mladima. Nedostaci života u zajednici vidljivi su u natjecateljskim odnosima pri dijeljenju prostora, plijena, ali i u borbi za ženku. Nedostatak života u skupini je i širenje bolesti što negativno utječe na brojnost populacije.
33 / 34

Srna je potrošač višeg reda?

Srna je biljojed te je time potrošač nižeg reda. Uz to, srna je i plijen raznim grabežljivcima koji su potrošači višeg reda kao što je vuk.
34 / 34

Komenzalizam

Oblik suživota koji je koristan samo za jednu jedinku, a za drugu nije ni štetan ni koristan.