Kwiz učenje

0/28
Pojašnjenje

Kako nazivamo suživot dviju jedinki kod koje jedna jedinka štetno utječe na drugu?

Pojašnjenje
Parazitizam je suživot dviju jedinki kod koje jedna jedinka štetno utječe na drugu. Primjer parazitizma jest suživot krumpirove zlatice (kukca) i krumpira. Krumpirova zlatica se hrani lišćem krumpira te na lišće polaže svoja jaja iz kojih se izlegnu ličinke koje se također hrane lišćem. Oštećeno lišće više ne može učinkovito obavljati fotosintezu te biljka stvara manje hrane. Zbog nedostatka hrane usporen je razvoj biljke pa tako i gomolja kojeg ljudi koriste u prehrani.
Pojašnjenje

Ne postoji oblik suživota koji je koristan samo za jednu jedinku, a za drugu nije ni štetan ni koristan?

Pojašnjenje
Oblik suživota koji je koristan samo za jednu jedinku, a za drugu nije ni štetan ni koristan naziva se komenzalizam.
Pojašnjenje

Otrov u biljaka je jedan od načina prilagodbe pri čemu biljke sebi osiguravaju _____ prostora.

Pojašnjenje
Jedan od načina prilagodbe je otrov u organizmima koji ga koriste za obranu od predatora. Ispuštanje otrova djeluje negativno na druge vrste koje zbog toga ne mogu rasti na tom području i na taj način neke biljne vrste sebi osiguravaju više prostora što pozitivno utječe na brojnost njihovih populacija.
Pojašnjenje

Biljke se ________ prilagoditi na različite uvjete u prirodi zbog toga što se ne mogu kretati.

Pojašnjenje
Biljke se mogu prilagođavati na različite uvjete u prirodi. One se natječu za svjetlost, mineralne tvari i vodu iz tla. Primjer njihove prilagodbe je penjanje uz neku podlogu kao što je drvo kako bi bila bolje osvjetljena Sunčevom svjetlosti.
Pojašnjenje

Čega je primjer suživota pasje trakavice i psa?

Pojašnjenje
Parazitizam je suživot dviju jedinki kod koje jedna jedinka štetno utječe na drugu, odnosno nametnik živi na račun organizma domaćina. 
Pojašnjenje

Skupinu riba nazivamo jato riba?

Pojašnjenje
Skupinu ptica nazivamo plova riba, a skupinu ptica jato ptica.
Pojašnjenje

Čega je primjer suživota pasje trakavice i psa?

Pojašnjenje
Parazitizam je suživot dviju jedinki kod koje jedna jedinka štetno utječe na drugu, odnosno nametnik živi na račun organizma domaćina. 
Pojašnjenje

Suživot vlasulje i ribe klauna primjer je suživota koji je koristan za _____ ______ i naziva se _____.

Pojašnjenje
Suživot vlasulje i ribe klauna primjer je suživota koji je koristan za obje jedinke i naziva se mutualizam. Vlasulja je životinja koja ima lovke kojima može opeći jer izlučuju otrov. Ribi klaunu taj otrov ne smeta pa ona boravi između lovki vlasulje gdje je zaštićena od neprijatelja, što joj je važno jer nije brz plivač. U zamjenu za "gostoprimstvo" riba klaun čisti vlasulju, štiti je od neprijatelja i svojim kretanjem potiče strujanje vode kojom do tijela vlasulje dolazi više kisika i hrane.
Pojašnjenje

Što su potrošači višeg reda?

Pojašnjenje
Predatori (grabežljivci) su potrošači višeg reda, dok im je plijen potrošači nižeg reda kao što su biljojedi.
Pojašnjenje

Kako nazivamo suživot dviju jedinki?

Pojašnjenje
Suživot dviju jedinki nazivamo simbioza. Jedan takav primjer su suživot vlasulje i ribe klaun. Vlasulja je životinja koja ima lovke kojima može opeći jer izlučuju otrov. Ribi klaunu taj otrov ne smeta pa ona boravi između lovki vlasulje gdje je zaštićena od neprijatelja, što joj je važno jer nije brz plivač. U zamjenu za "gostoprimstvo" riba klaun čisti vlasulju, štiti je od neprijatelja i svojim kretanjem potiče strujanje vode kojom do tijela vlasulje dolazi više kisika i hrane.
Pojašnjenje

Snažni mišići i brzo letenje, dobar vid, kukasti kljun, oštre pandže prilagodbe su sokola kao _______.

Pojašnjenje
Potrošači višeg reda su predatori (grabežljivci), a njihov plijen su potrošači nižeg reda. Predatori su u pravilu veći, jači i snažniji od plijena. Razvili su mnoge prilagodbe kako bi ulovili plijen, npr. snažne mišiće za brzo kretanje, dobar sluh, vid i njuh.
Pojašnjenje

Životinja koja spada u potrošače nižeg reda je ______.

Pojašnjenje
Srna je biljojed te je time potrošač nižeg reda. Uz to, srna je i plijen raznim grabežljivcima koji su potrošači višeg reda kao što je vuk.
Pojašnjenje

Koja je negativna strana života u zajednici?

Pojašnjenje
Negativna strana života u zajednici je brže i lakše širenje bolesti što može negativno utjecati na brojnost populacije. Nedostaci života u zajednici vidljivi su u natjecateljskim odnosima pri dijeljenju prostora, plijena, ali i u borbi za ženku. Prednosti života u zajednici očituju se u suradničkim odnosima koji olakšavaju obranu od neprijatelja, svladavanje plijena te pronalazak partnera za razmnožavanje i brigu o mladima.
Pojašnjenje

Briga o mladima je _______ strana života u zajednici?

Pojašnjenje
Lakša briga o mladima je pozitivna strana života u zajednici. Prednosti života u zajednici očituju se u suradničkim odnosima koji olakšavaju obranu od neprijatelja, svladavanje plijena te pronalazak partnera za razmnožavanje i brigu o mladima.
Pojašnjenje

Kako nazivamo suživot dviju jedinki?

Pojašnjenje

________ životinje označavaju svoj prostor.

Pojašnjenje
Teritorijalne životinje označavaju svoj životni prostor. Na taj način ga obilježava i brani na različite načine od pridošlica.
Pojašnjenje

Za biljke penjačice karakteristično je penjanje uz podlogu kako bi bolje iskoristile ________.

Pojašnjenje
Biljke različitih vrsta imaju različite prilagodbe kako bi najbolje iskoristile dostupnu svjetlost. Za biljke penjačice karakteristično je penjanje uz podlogu kako bi bolje iskoristile svjetlost.
Pojašnjenje

Prednosti života u zajednici očituju se u _______ odnosima, a nedostaci života u zajednici vidljivi su u ______ odnosima.

Pojašnjenje
Prednosti života u zajednici očituju se u suradničkim odnosima koji olakšavaju obranu od neprijatelja, svladavanje plijena te pronalazak partnera za razmnožavanje i brigu o mladima. Nedostaci života u zajednici vidljivi su u natjecateljskim odnosima pri dijeljenju prostora, plijena, ali i u borbi za ženku. Nedostatak života u skupini je i širenje bolesti što negativno utječe na brojnost populacije.
Pojašnjenje

Pomoću _______ i _______ _______ korijena biljka bolje iskorištava vodu i mineralne tvari iz tla.

Pojašnjenje
Pomoću dubljeg i jače razgranatog korijena biljka bolje iskorištava vodu i mineralne tvari iz tla te ima veću mogućnost preživljavanja tijekom nepovoljnih sušnih razdoblja.
Pojašnjenje

Zašto se mužjaci bore međusobno u vrijeme parenja?

Pojašnjenje
Ženka za vrijeme parenja bira mužjaka s boljim obilježjima, a mužjak s boljim obilježjima je obično onaj koji pobjedi u borbi.
Pojašnjenje

Srna je potrošač višeg reda?

Pojašnjenje
Srna je biljojed te je time potrošač nižeg reda. Uz to, srna je i plijen raznim grabežljivcima koji su potrošači višeg reda kao što je vuk.
Pojašnjenje

Što su potrošači višeg reda?

Pojašnjenje
Predatori (grabežljivci) su potrošači višeg reda, dok im je plijen potrošači nižeg reda kao što su biljojedi.
Pojašnjenje

Otrov u biljaka je jedan od načina prilagodbe?

Pojašnjenje
Jedan od načina prilagodbe je otrov u organizmima koji ga koriste za obranu od predatora.
Pojašnjenje

Skupinu riba nazivamo _____ riba, a skupinu ptica nazivamo _____ ptica.

Pojašnjenje
Jedinke iste vrste koje žive na određenom prostoru međusobno su povezane različitim odnosima. Neke od njih žive u zajednicama, a neke samotničkim životom. Pa tako imamo skupinu riba koju nazivamo plova riba, a skupinu ptica jato ptica. Postoji još i zajednica vukova koja se naziva čopor vukova, zajednica ovaca - krdo ovaca, zajednica pčela - roj pčela. Jedinke koje žive u zajednici više ovise jedne o drugima.
Pojašnjenje

Kako nazivamo suživot dviju jedinki kod koje jedna jedinka štetno utječe na drugu?

Pojašnjenje
Parazitizam je suživot dviju jedinki kod koje jedna jedinka štetno utječe na drugu.
Pojašnjenje

Biljke se ne mogu prilagoditi na različite uvjete u prirodi zbog toga što se ne mogu kretati?

Pojašnjenje
Biljke se mogu prilagođavati na različite uvjete u prirodi. One se natječu za svjetlost, mineralne tvari i vodu iz tla. Primjer njihove prilagodbe je penjanje uz neku podlogu kao što je drvo kako bi bila bolje osvjetljena Sunčevom svjetlosti.
Pojašnjenje

Oblik suživota koji je koristan samo za jednu jedinku, a za drugu nije ni štetan ni koristan naziva se ____________.

Pojašnjenje
Oblik suživota koji je koristan samo za jednu jedinku, a za drugu nije ni štetan ni koristan naziva se komenzalizam. Parazitizam je oblik životne zajednice u kojem nametnički organizam (parazit) živi na račun organizma domaćina. Primjer je suživot orhideje i drvenaste biljke. Orhideja koristi stablo biljke kao podlogu za rast. Na taj način lakše iskorištava svjetlost i bolje je zaštićena od biljojeda.
Pojašnjenje

Borba među mužjacima u vrijeme parenja ______ je za vrstu.

Pojašnjenje
Ženka za vrijeme parenja bira mužjaka s boljim obilježjima, a mužjak s boljim obilježjima je obično onaj koji pobjedi u borbi.

Uspješno si završio kviz, ovo su tvoji rezultati.

0 / 0
Točni odgovori

1/28

Kako nazivamo suživot dviju jedinki kod koje jedna jedinka štetno utječe na drugu?

A
Parazitizam
Parazitizam je suživot dviju jedinki kod koje jedna jedinka štetno utječe na drugu. Primjer parazitizma jest suživot krumpirove zlatice (kukca) i krumpira. Krumpirova zlatica se hrani lišćem krumpira te na lišće polaže svoja jaja iz kojih se izlegnu ličinke koje se također hrane lišćem. Oštećeno lišće više ne može učinkovito obavljati fotosintezu te biljka stvara manje hrane. Zbog nedostatka hrane usporen je razvoj biljke pa tako i gomolja kojeg ljudi koriste u prehrani.

2/28

Ne postoji oblik suživota koji je koristan samo za jednu jedinku, a za drugu nije ni štetan ni koristan?

A
Netočno
Oblik suživota koji je koristan samo za jednu jedinku, a za drugu nije ni štetan ni koristan naziva se komenzalizam.

3/28

Otrov u biljaka je jedan od načina prilagodbe pri čemu biljke sebi osiguravaju _____ prostora.

A
Više
Jedan od načina prilagodbe je otrov u organizmima koji ga koriste za obranu od predatora. Ispuštanje otrova djeluje negativno na druge vrste koje zbog toga ne mogu rasti na tom području i na taj način neke biljne vrste sebi osiguravaju više prostora što pozitivno utječe na brojnost njihovih populacija.

4/28

Biljke se ________ prilagoditi na različite uvjete u prirodi zbog toga što se ne mogu kretati.

B
Mogu
Biljke se mogu prilagođavati na različite uvjete u prirodi. One se natječu za svjetlost, mineralne tvari i vodu iz tla. Primjer njihove prilagodbe je penjanje uz neku podlogu kao što je drvo kako bi bila bolje osvjetljena Sunčevom svjetlosti.

5/28

Čega je primjer suživota pasje trakavice i psa?

C
Parazitizma
Parazitizam je suživot dviju jedinki kod koje jedna jedinka štetno utječe na drugu, odnosno nametnik živi na račun organizma domaćina. 

6/28

Skupinu riba nazivamo jato riba?

B
Ne
Skupinu ptica nazivamo plova riba, a skupinu ptica jato ptica.

7/28

Čega je primjer suživota pasje trakavice i psa?

C
Parazitizma
Parazitizam je suživot dviju jedinki kod koje jedna jedinka štetno utječe na drugu, odnosno nametnik živi na račun organizma domaćina. 

8/28

Suživot vlasulje i ribe klauna primjer je suživota koji je koristan za _____ ______ i naziva se _____.

A
Obje jedinke, mutualizam
Suživot vlasulje i ribe klauna primjer je suživota koji je koristan za obje jedinke i naziva se mutualizam. Vlasulja je životinja koja ima lovke kojima može opeći jer izlučuju otrov. Ribi klaunu taj otrov ne smeta pa ona boravi između lovki vlasulje gdje je zaštićena od neprijatelja, što joj je važno jer nije brz plivač. U zamjenu za "gostoprimstvo" riba klaun čisti vlasulju, štiti je od neprijatelja i svojim kretanjem potiče strujanje vode kojom do tijela vlasulje dolazi više kisika i hrane.

9/28

Što su potrošači višeg reda?

A
Predatori
Predatori (grabežljivci) su potrošači višeg reda, dok im je plijen potrošači nižeg reda kao što su biljojedi.

10/28

Kako nazivamo suživot dviju jedinki?

B
Simbioza
Suživot dviju jedinki nazivamo simbioza. Jedan takav primjer su suživot vlasulje i ribe klaun. Vlasulja je životinja koja ima lovke kojima može opeći jer izlučuju otrov. Ribi klaunu taj otrov ne smeta pa ona boravi između lovki vlasulje gdje je zaštićena od neprijatelja, što joj je važno jer nije brz plivač. U zamjenu za "gostoprimstvo" riba klaun čisti vlasulju, štiti je od neprijatelja i svojim kretanjem potiče strujanje vode kojom do tijela vlasulje dolazi više kisika i hrane.

11/28

Snažni mišići i brzo letenje, dobar vid, kukasti kljun, oštre pandže prilagodbe su sokola kao _______.

B
Predatora
Potrošači višeg reda su predatori (grabežljivci), a njihov plijen su potrošači nižeg reda. Predatori su u pravilu veći, jači i snažniji od plijena. Razvili su mnoge prilagodbe kako bi ulovili plijen, npr. snažne mišiće za brzo kretanje, dobar sluh, vid i njuh.

12/28

Životinja koja spada u potrošače nižeg reda je ______.

A
Srna
Srna je biljojed te je time potrošač nižeg reda. Uz to, srna je i plijen raznim grabežljivcima koji su potrošači višeg reda kao što je vuk.

13/28

Koja je negativna strana života u zajednici?

C
Širenje bolesti
Negativna strana života u zajednici je brže i lakše širenje bolesti što može negativno utjecati na brojnost populacije. Nedostaci života u zajednici vidljivi su u natjecateljskim odnosima pri dijeljenju prostora, plijena, ali i u borbi za ženku. Prednosti života u zajednici očituju se u suradničkim odnosima koji olakšavaju obranu od neprijatelja, svladavanje plijena te pronalazak partnera za razmnožavanje i brigu o mladima.

14/28

Briga o mladima je _______ strana života u zajednici?

B
Pozitivna
Lakša briga o mladima je pozitivna strana života u zajednici. Prednosti života u zajednici očituju se u suradničkim odnosima koji olakšavaju obranu od neprijatelja, svladavanje plijena te pronalazak partnera za razmnožavanje i brigu o mladima.

15/28

Kako nazivamo suživot dviju jedinki?

C
Simbioza
Suživot dviju jedinki nazivamo simbioza.

16/28

________ životinje označavaju svoj prostor.

A
Teritorijalne
Teritorijalne životinje označavaju svoj životni prostor. Na taj način ga obilježava i brani na različite načine od pridošlica.

17/28

Za biljke penjačice karakteristično je penjanje uz podlogu kako bi bolje iskoristile ________.

B
Svjetlost
Biljke različitih vrsta imaju različite prilagodbe kako bi najbolje iskoristile dostupnu svjetlost. Za biljke penjačice karakteristično je penjanje uz podlogu kako bi bolje iskoristile svjetlost.

18/28

Prednosti života u zajednici očituju se u _______ odnosima, a nedostaci života u zajednici vidljivi su u ______ odnosima.

B
Suradničkim, natjecateljskim
Prednosti života u zajednici očituju se u suradničkim odnosima koji olakšavaju obranu od neprijatelja, svladavanje plijena te pronalazak partnera za razmnožavanje i brigu o mladima. Nedostaci života u zajednici vidljivi su u natjecateljskim odnosima pri dijeljenju prostora, plijena, ali i u borbi za ženku. Nedostatak života u skupini je i širenje bolesti što negativno utječe na brojnost populacije.

19/28

Pomoću _______ i _______ _______ korijena biljka bolje iskorištava vodu i mineralne tvari iz tla.

B
Dubljeg i jače razgranatog
Pomoću dubljeg i jače razgranatog korijena biljka bolje iskorištava vodu i mineralne tvari iz tla te ima veću mogućnost preživljavanja tijekom nepovoljnih sušnih razdoblja.

20/28

Zašto se mužjaci bore međusobno u vrijeme parenja?

D
Jer ženka bira mužjaka s boljim obilježjima
Ženka za vrijeme parenja bira mužjaka s boljim obilježjima, a mužjak s boljim obilježjima je obično onaj koji pobjedi u borbi.

21/28

Srna je potrošač višeg reda?

A
Netočno
Srna je biljojed te je time potrošač nižeg reda. Uz to, srna je i plijen raznim grabežljivcima koji su potrošači višeg reda kao što je vuk.

22/28

Što su potrošači višeg reda?

B
Predatori
Predatori (grabežljivci) su potrošači višeg reda, dok im je plijen potrošači nižeg reda kao što su biljojedi.

23/28

Otrov u biljaka je jedan od načina prilagodbe?

A
Točno
Jedan od načina prilagodbe je otrov u organizmima koji ga koriste za obranu od predatora.

24/28

Skupinu riba nazivamo _____ riba, a skupinu ptica nazivamo _____ ptica.

A
Plova, jato
Jedinke iste vrste koje žive na određenom prostoru međusobno su povezane različitim odnosima. Neke od njih žive u zajednicama, a neke samotničkim životom. Pa tako imamo skupinu riba koju nazivamo plova riba, a skupinu ptica jato ptica. Postoji još i zajednica vukova koja se naziva čopor vukova, zajednica ovaca - krdo ovaca, zajednica pčela - roj pčela. Jedinke koje žive u zajednici više ovise jedne o drugima.

25/28

Kako nazivamo suživot dviju jedinki kod koje jedna jedinka štetno utječe na drugu?

B
Parazitizam
Parazitizam je suživot dviju jedinki kod koje jedna jedinka štetno utječe na drugu.

26/28

Biljke se ne mogu prilagoditi na različite uvjete u prirodi zbog toga što se ne mogu kretati?

B
Netočno
Biljke se mogu prilagođavati na različite uvjete u prirodi. One se natječu za svjetlost, mineralne tvari i vodu iz tla. Primjer njihove prilagodbe je penjanje uz neku podlogu kao što je drvo kako bi bila bolje osvjetljena Sunčevom svjetlosti.

27/28

Oblik suživota koji je koristan samo za jednu jedinku, a za drugu nije ni štetan ni koristan naziva se ____________.

B
Komenzalizam
Oblik suživota koji je koristan samo za jednu jedinku, a za drugu nije ni štetan ni koristan naziva se komenzalizam. Parazitizam je oblik životne zajednice u kojem nametnički organizam (parazit) živi na račun organizma domaćina. Primjer je suživot orhideje i drvenaste biljke. Orhideja koristi stablo biljke kao podlogu za rast. Na taj način lakše iskorištava svjetlost i bolje je zaštićena od biljojeda.

28/28

Borba među mužjacima u vrijeme parenja ______ je za vrstu.

B
Bitna
Ženka za vrijeme parenja bira mužjaka s boljim obilježjima, a mužjak s boljim obilježjima je obično onaj koji pobjedi u borbi.

Kreirajte svoj Kwizard račun

Recite nam nešto o sebi! Ove informacije će nam pomoći da prilagodimo Kwizard iskustvo.


Prijavi se


ili se registriraj ovdje