Čega je primjer suživota pasje trakavice i psa?

Parazitizam je suživot dviju jedinki kod koje jedna jedinka štetno utječe na drugu, odnosno nametnik živi na račun organizma domaćina. 

Što su potrošači višeg reda?

Predatori (grabežljivci) su potrošači višeg reda, dok im je plijen potrošači nižeg reda kao što su biljojedi.

Prednosti života u zajednici očituju se u _______ odnosima, a nedostaci života u zajednici vidljivi su u ______ odnosima.

Prednosti života u zajednici očituju se u suradničkim odnosima koji olakšavaju obranu od neprijatelja, svladavanje plijena te pronalazak partnera za razmnožavanje i brigu o mladima. Nedostaci života u zajednici vidljivi su u natjecateljskim odnosima pri dijeljenju prostora, plijena, ali i u borbi za ženku. Nedostatak života u skupini je i širenje bolesti što negativno utječe na brojnost populacije.

Borba među mužjacima u vrijeme parenja ______ je za vrstu.

Ženka za vrijeme parenja bira mužjaka s boljim obilježjima, a mužjak s boljim obilježjima je obično onaj koji pobjedi u borbi.

________ životinje označavaju svoj prostor.

Teritorijalne životinje označavaju svoj životni prostor. Na taj način ga obilježava i brani na različite načine od pridošlica.

Otrov u biljaka je jedan od načina prilagodbe?

Jedan od načina prilagodbe je otrov u organizmima koji ga koriste za obranu od predatora.

Koja je negativna strana života u zajednici?

Negativna strana života u zajednici je brže i lakše širenje bolesti što može negativno utjecati na brojnost populacije. Nedostaci života u zajednici vidljivi su u natjecateljskim odnosima pri dijeljenju prostora, plijena, ali i u borbi za ženku. Prednosti života u zajednici očituju se u suradničkim odnosima koji olakšavaju obranu od neprijatelja, svladavanje plijena te pronalazak partnera za razmnožavanje i brigu o mladima.

Životinja koja spada u potrošače nižeg reda je ______.

Srna je biljojed te je time potrošač nižeg reda. Uz to, srna je i plijen raznim grabežljivcima koji su potrošači višeg reda kao što je vuk.

Snažni mišići i brzo letenje, dobar vid, kukasti kljun, oštre pandže prilagodbe su sokola kao _______.

Potrošači višeg reda su predatori (grabežljivci), a njihov plijen su potrošači nižeg reda. Predatori su u pravilu veći, jači i snažniji od plijena. Razvili su mnoge prilagodbe kako bi ulovili plijen, npr. snažne mišiće za brzo kretanje, dobar sluh, vid i njuh.

Srna je potrošač višeg reda?

Srna je biljojed te je time potrošač nižeg reda. Uz to, srna je i plijen raznim grabežljivcima koji su potrošači višeg reda kao što je vuk.

Uspješno si završio kviz, ovo su tvoji rezultati.

0 / 0
Točni odgovori
Točni odgovori i objašnjenja
check

Pitanje br. 1

Čega je primjer suživota pasje trakavice i psa?

B

Parazitizma

Parazitizam je suživot dviju jedinki kod koje jedna jedinka štetno utječe na drugu, odnosno nametnik živi na račun organizma domaćina. 
check

Pitanje br. 2

Što su potrošači višeg reda?

A

Predatori

Predatori (grabežljivci) su potrošači višeg reda, dok im je plijen potrošači nižeg reda kao što su biljojedi.
check

Pitanje br. 3

Prednosti života u zajednici očituju se u _______ odnosima, a nedostaci života u zajednici vidljivi su u ______ odnosima.

A

Suradničkim, natjecateljskim

Prednosti života u zajednici očituju se u suradničkim odnosima koji olakšavaju obranu od neprijatelja, svladavanje plijena te pronalazak partnera za razmnožavanje i brigu o mladima. Nedostaci života u zajednici vidljivi su u natjecateljskim odnosima pri dijeljenju prostora, plijena, ali i u borbi za ženku. Nedostatak života u skupini je i širenje bolesti što negativno utječe na brojnost populacije.
check

Pitanje br. 4

Borba među mužjacima u vrijeme parenja ______ je za vrstu.

B

Bitna

Ženka za vrijeme parenja bira mužjaka s boljim obilježjima, a mužjak s boljim obilježjima je obično onaj koji pobjedi u borbi.
check

Pitanje br. 5

________ životinje označavaju svoj prostor.

A

Teritorijalne

Teritorijalne životinje označavaju svoj životni prostor. Na taj način ga obilježava i brani na različite načine od pridošlica.
check

Pitanje br. 6

Otrov u biljaka je jedan od načina prilagodbe?

B

Točno

Jedan od načina prilagodbe je otrov u organizmima koji ga koriste za obranu od predatora.
check

Pitanje br. 7

Koja je negativna strana života u zajednici?

C

Širenje bolesti

Negativna strana života u zajednici je brže i lakše širenje bolesti što može negativno utjecati na brojnost populacije. Nedostaci života u zajednici vidljivi su u natjecateljskim odnosima pri dijeljenju prostora, plijena, ali i u borbi za ženku. Prednosti života u zajednici očituju se u suradničkim odnosima koji olakšavaju obranu od neprijatelja, svladavanje plijena te pronalazak partnera za razmnožavanje i brigu o mladima.
check

Pitanje br. 8

Životinja koja spada u potrošače nižeg reda je ______.

A

Srna

Srna je biljojed te je time potrošač nižeg reda. Uz to, srna je i plijen raznim grabežljivcima koji su potrošači višeg reda kao što je vuk.
check

Pitanje br. 9

Snažni mišići i brzo letenje, dobar vid, kukasti kljun, oštre pandže prilagodbe su sokola kao _______.

A

Predatora

Potrošači višeg reda su predatori (grabežljivci), a njihov plijen su potrošači nižeg reda. Predatori su u pravilu veći, jači i snažniji od plijena. Razvili su mnoge prilagodbe kako bi ulovili plijen, npr. snažne mišiće za brzo kretanje, dobar sluh, vid i njuh.
check

Pitanje br. 10

Srna je potrošač višeg reda?

B

Netočno

Srna je biljojed te je time potrošač nižeg reda. Uz to, srna je i plijen raznim grabežljivcima koji su potrošači višeg reda kao što je vuk.