Test znanja

0/10
Pojašnjenje

Kako nazivamo redak u pjesmi?

Pojašnjenje
Stih je redak u pjesmi, stihovi se slažu u kitice ili strofe.
Pojašnjenje

Misaone pjesme imaju temu vezanu uz:

Pojašnjenje
  • Misaone pjesme imaju temu vezanu uz opća pitanja, one govore o životu, prolaznosti života, vrijednostima u ljudskom životu, pojedincu unutar društva, o njegovu moralu i sličnim temama.
  • Lirska pjesma je kraće djelo, najčešće napisano u stihovima.
  • Osobine lirske pjesme su da je kratka, osjećajna, slikovita i ritmična.
  • Prema temi može biti: pejzažna (tema iz prirode), domoljubna (govori o ljubavi prema domovini),ljubavna (govori o zaljubljenosti, ljubavi), socijalna (govori o društvenom položaju), religiozna ili duhovna (pjesma u kojoj se govori o Bogu, vjeri).
Pojašnjenje

Onomatopeja je stilska figura kojom se:

Pojašnjenje
Onomatopeja je stilska figura oponašanja zvukova iz prirode. Personifikacija je stilska figura oživljavanja neživog. Poredba ili usporedba je stilska figura uspoređivanja dvaju predmeta, bića, pojave prema sličnosti.
Pojašnjenje

Često kod lirskih misaonih pjesama govorimo i o ideji pjesme. Što je ideja pjesme?

Pojašnjenje

Često kod njih govorimo i o ideji pjesme, nekoj poruci koju nam pjesnik pjesmom šalje, odnosno koju nam želi prenijeti.

Pojašnjenje

Personifikacija je stilska figura kojom se:

Pojašnjenje
Onomatopeja je stilska figura oponašanja zvukova iz prirode. Personifikacija je stilska figura oživljavanja neživog. Poredba ili usporedba je stilska figura uspoređivanja dvaju predmeta, bića, pojave prema sličnosti.
Pojašnjenje

Koja je razlika između vezanog i slobodnog stiha?

Pojašnjenje
Vezani stih ima rimu, slobodni nema. To je podjela stihova s obzirom na rimu. Stih je redak u pjesmi ili misaona i ritmična cjelina u pjesmi. Stihove još dijelimo i prema broju slogova pa razlikujemo peterac (stih od 5 slogova), šesterac (stih od 6 slogova), sedmerac (stih od 7 slogova) itd.
Pojašnjenje

Ukrasni pridjev ili :

Pojašnjenje
Epitet je ukrasni pridjev. Nije svaki pridjev epitet. Zelena trava nije epitet, ali je epitet blistava trava jer taj pridjev daje neobičnu osobinu travi.
Pojašnjenje

Što je stih?

Pojašnjenje
Stih je redak u pjesmi, ritmična i misaona cjelina u pjesmi. S obzirom na rimu razlikujemo vezani i slobodni stih. Vezani ima rimu, a slobodni nema. Rima je podudaranje riječi na kraju stiha. Stih još razlikujemo i s obzirom na broj slogova u njemu. Prema toj podjeli razlikujemo četverac- stih od 4 sloga, peterac- stih od pet slogova, šesterac- stih od 6 slogova itd.
Pojašnjenje

Prepoznaj niz s književnim rodovima!

Pojašnjenje
Književni rodovi su lirika, epika, drama. U liriku spadaju djela pisana u stihovima, dakle lirske pjesme. U epiku spadaju djela pisana u rečenicama, imaju likove i fabulu, a u dramu spadaju djela pisana za izvođenje na pozornici.
Pojašnjenje

Prepoznaj osobine lirske pjesme!

Pojašnjenje
Lirska pjesma je kratka, osjećajna, slikovita i ritmična. Može biti pisana vezanim ili slobodnim stihom. Vezani stih je onaj u kojem prepoznajemo rimu, slobodni je onaj u kojem nema rime. Slikovitosti lirske pjesme pridonose stilska izražajna sredstva ( epiteti, onomatopeja, personifikacija i ostala).

Test znanja uspiješno završen, vaša ocjena je:

Ispod se nalaze rezultati testa znanja sa točnim odgovorima i objašnjenjima

Igraj još

1/10

Kako nazivamo redak u pjesmi?

C
Stih
Stih je redak u pjesmi, stihovi se slažu u kitice ili strofe.

2/10

Misaone pjesme imaju temu vezanu uz:

C
Opća pitanja, ljudskom životu, moralu i sl.
  • Misaone pjesme imaju temu vezanu uz opća pitanja, one govore o životu, prolaznosti života, vrijednostima u ljudskom životu, pojedincu unutar društva, o njegovu moralu i sličnim temama.
  • Lirska pjesma je kraće djelo, najčešće napisano u stihovima.
  • Osobine lirske pjesme su da je kratka, osjećajna, slikovita i ritmična.
  • Prema temi može biti: pejzažna (tema iz prirode), domoljubna (govori o ljubavi prema domovini),ljubavna (govori o zaljubljenosti, ljubavi), socijalna (govori o društvenom položaju), religiozna ili duhovna (pjesma u kojoj se govori o Bogu, vjeri).

3/10

Onomatopeja je stilska figura kojom se:

A
Oponašaju zvukovi iz prirode
Onomatopeja je stilska figura oponašanja zvukova iz prirode. Personifikacija je stilska figura oživljavanja neživog. Poredba ili usporedba je stilska figura uspoređivanja dvaju predmeta, bića, pojave prema sličnosti.

4/10

Često kod lirskih misaonih pjesama govorimo i o ideji pjesme. Što je ideja pjesme?

B
Poruka koju nam pjesnik pjesmom šalje

Često kod njih govorimo i o ideji pjesme, nekoj poruci koju nam pjesnik pjesmom šalje, odnosno koju nam želi prenijeti.

5/10

Personifikacija je stilska figura kojom se:

C
Oživljava neživo
Onomatopeja je stilska figura oponašanja zvukova iz prirode. Personifikacija je stilska figura oživljavanja neživog. Poredba ili usporedba je stilska figura uspoređivanja dvaju predmeta, bića, pojave prema sličnosti.

6/10

Koja je razlika između vezanog i slobodnog stiha?

C
Vezani stih ima rimu, slobodni nema.
Vezani stih ima rimu, slobodni nema. To je podjela stihova s obzirom na rimu. Stih je redak u pjesmi ili misaona i ritmična cjelina u pjesmi. Stihove još dijelimo i prema broju slogova pa razlikujemo peterac (stih od 5 slogova), šesterac (stih od 6 slogova), sedmerac (stih od 7 slogova) itd.

7/10

Ukrasni pridjev ili :

C
Epitet
Epitet je ukrasni pridjev. Nije svaki pridjev epitet. Zelena trava nije epitet, ali je epitet blistava trava jer taj pridjev daje neobičnu osobinu travi.

8/10

Što je stih?

A
Stih je redak u pjesmi, ritmična i misaona cjelina u pjesmi.
Stih je redak u pjesmi, ritmična i misaona cjelina u pjesmi. S obzirom na rimu razlikujemo vezani i slobodni stih. Vezani ima rimu, a slobodni nema. Rima je podudaranje riječi na kraju stiha. Stih još razlikujemo i s obzirom na broj slogova u njemu. Prema toj podjeli razlikujemo četverac- stih od 4 sloga, peterac- stih od pet slogova, šesterac- stih od 6 slogova itd.

9/10

Prepoznaj niz s književnim rodovima!

B
Lirika, epika, drama
Književni rodovi su lirika, epika, drama. U liriku spadaju djela pisana u stihovima, dakle lirske pjesme. U epiku spadaju djela pisana u rečenicama, imaju likove i fabulu, a u dramu spadaju djela pisana za izvođenje na pozornici.

10/10

Prepoznaj osobine lirske pjesme!

C
Kratka, osjećajna, ritmična i slikovita
Lirska pjesma je kratka, osjećajna, slikovita i ritmična. Može biti pisana vezanim ili slobodnim stihom. Vezani stih je onaj u kojem prepoznajemo rimu, slobodni je onaj u kojem nema rime. Slikovitosti lirske pjesme pridonose stilska izražajna sredstva ( epiteti, onomatopeja, personifikacija i ostala).

Kreirajte svoj Kwizard račun

Recite nam nešto o sebi! Ove informacije će nam pomoći da prilagodimo Kwizard iskustvo.


Prijavi se


ili se registriraj ovdje