Misaone pjesme imaju temu vezanu uz:

  • Misaone pjesme imaju temu vezanu uz opća pitanja, one govore o životu, prolaznosti života, vrijednostima u ljudskom životu, pojedincu unutar društva, o njegovu moralu i sličnim temama.
  • Lirska pjesma je kraće djelo, najčešće napisano u stihovima.
  • Osobine lirske pjesme su da je kratka, osjećajna, slikovita i ritmična.
  • Prema temi može biti: pejzažna (tema iz prirode), domoljubna (govori o ljubavi prema domovini),ljubavna (govori o zaljubljenosti, ljubavi), socijalna (govori o društvenom položaju), religiozna ili duhovna (pjesma u kojoj se govori o Bogu, vjeri).

Personifikacija je stilska figura kojom se:

Onomatopeja je stilska figura oponašanja zvukova iz prirode. Personifikacija je stilska figura oživljavanja neživog. Poredba ili usporedba je stilska figura uspoređivanja dvaju predmeta, bića, pojave prema sličnosti.

Kako nazivamo redak u pjesmi?

Stih je redak u pjesmi, stihovi se slažu u kitice ili strofe.

Često kod lirskih misaonih pjesama govorimo i o ideji pjesme. Što je ideja pjesme?

Često kod njih govorimo i o ideji pjesme, nekoj poruci koju nam pjesnik pjesmom šalje, odnosno koju nam želi prenijeti.

Onomatopeja je stilska figura kojom se:

Onomatopeja je stilska figura oponašanja zvukova iz prirode. Personifikacija je stilska figura oživljavanja neživog. Poredba ili usporedba je stilska figura uspoređivanja dvaju predmeta, bića, pojave prema sličnosti.

Prepoznaj osobine lirske pjesme!

Lirska pjesma je kratka, osjećajna, slikovita i ritmična. Može biti pisana vezanim ili slobodnim stihom. Vezani stih je onaj u kojem prepoznajemo rimu, slobodni je onaj u kojem nema rime. Slikovitosti lirske pjesme pridonose stilska izražajna sredstva ( epiteti, onomatopeja, personifikacija i ostala).

Prepoznaj niz s književnim rodovima!

Književni rodovi su lirika, epika, drama. U liriku spadaju djela pisana u stihovima, dakle lirske pjesme. U epiku spadaju djela pisana u rečenicama, imaju likove i fabulu, a u dramu spadaju djela pisana za izvođenje na pozornici.

Ukrasni pridjev ili :

Epitet je ukrasni pridjev. Nije svaki pridjev epitet. Zelena trava nije epitet, ali je epitet blistava trava jer taj pridjev daje neobičnu osobinu travi.

Poredba je stilska figura kojom se:

Onomatopeja je stilska figura oponašanja zvukova iz prirode. Personifikacija je stilska figura oživljavanja neživog. Poredba ili usporedba je stilska figura uspoređivanja dvaju predmeta, bića, pojave prema sličnosti.

Što je stih?

Stih je redak u pjesmi, ritmična i misaona cjelina u pjesmi. S obzirom na rimu razlikujemo vezani i slobodni stih. Vezani ima rimu, a slobodni nema. Rima je podudaranje riječi na kraju stiha. Stih još razlikujemo i s obzirom na broj slogova u njemu. Prema toj podjeli razlikujemo četverac- stih od 4 sloga, peterac- stih od pet slogova, šesterac- stih od 6 slogova itd.

Uspješno si završio kviz, ovo su tvoji rezultati.

0 / 0
Točni odgovori
Točni odgovori i objašnjenja
check

Pitanje br. 1

Misaone pjesme imaju temu vezanu uz:

C

Opća pitanja, ljudskom životu, moralu i sl.

  • Misaone pjesme imaju temu vezanu uz opća pitanja, one govore o životu, prolaznosti života, vrijednostima u ljudskom životu, pojedincu unutar društva, o njegovu moralu i sličnim temama.
  • Lirska pjesma je kraće djelo, najčešće napisano u stihovima.
  • Osobine lirske pjesme su da je kratka, osjećajna, slikovita i ritmična.
  • Prema temi može biti: pejzažna (tema iz prirode), domoljubna (govori o ljubavi prema domovini),ljubavna (govori o zaljubljenosti, ljubavi), socijalna (govori o društvenom položaju), religiozna ili duhovna (pjesma u kojoj se govori o Bogu, vjeri).
check

Pitanje br. 2

Personifikacija je stilska figura kojom se:

C

Oživljava neživo

Onomatopeja je stilska figura oponašanja zvukova iz prirode. Personifikacija je stilska figura oživljavanja neživog. Poredba ili usporedba je stilska figura uspoređivanja dvaju predmeta, bića, pojave prema sličnosti.
check

Pitanje br. 3

Kako nazivamo redak u pjesmi?

C

Stih

Stih je redak u pjesmi, stihovi se slažu u kitice ili strofe.
check

Pitanje br. 4

Često kod lirskih misaonih pjesama govorimo i o ideji pjesme. Što je ideja pjesme?

A

Poruka koju nam pjesnik pjesmom šalje

Često kod njih govorimo i o ideji pjesme, nekoj poruci koju nam pjesnik pjesmom šalje, odnosno koju nam želi prenijeti.

check

Pitanje br. 5

Onomatopeja je stilska figura kojom se:

B

Oponašaju zvukovi iz prirode

Onomatopeja je stilska figura oponašanja zvukova iz prirode. Personifikacija je stilska figura oživljavanja neživog. Poredba ili usporedba je stilska figura uspoređivanja dvaju predmeta, bića, pojave prema sličnosti.
check

Pitanje br. 6

Prepoznaj osobine lirske pjesme!

B

Kratka, osjećajna, ritmična i slikovita

Lirska pjesma je kratka, osjećajna, slikovita i ritmična. Može biti pisana vezanim ili slobodnim stihom. Vezani stih je onaj u kojem prepoznajemo rimu, slobodni je onaj u kojem nema rime. Slikovitosti lirske pjesme pridonose stilska izražajna sredstva ( epiteti, onomatopeja, personifikacija i ostala).
check

Pitanje br. 7

Prepoznaj niz s književnim rodovima!

B

Lirika, epika, drama

Književni rodovi su lirika, epika, drama. U liriku spadaju djela pisana u stihovima, dakle lirske pjesme. U epiku spadaju djela pisana u rečenicama, imaju likove i fabulu, a u dramu spadaju djela pisana za izvođenje na pozornici.
check

Pitanje br. 8

Ukrasni pridjev ili :

A

Epitet

Epitet je ukrasni pridjev. Nije svaki pridjev epitet. Zelena trava nije epitet, ali je epitet blistava trava jer taj pridjev daje neobičnu osobinu travi.
check

Pitanje br. 9

Poredba je stilska figura kojom se:

B

Uspoređuju dva predmeta, bića, pojave prema sličnosti

Onomatopeja je stilska figura oponašanja zvukova iz prirode. Personifikacija je stilska figura oživljavanja neživog. Poredba ili usporedba je stilska figura uspoređivanja dvaju predmeta, bića, pojave prema sličnosti.
check

Pitanje br. 10

Što je stih?

B

Stih je redak u pjesmi, ritmična i misaona cjelina u pjesmi.

Stih je redak u pjesmi, ritmična i misaona cjelina u pjesmi. S obzirom na rimu razlikujemo vezani i slobodni stih. Vezani ima rimu, a slobodni nema. Rima je podudaranje riječi na kraju stiha. Stih još razlikujemo i s obzirom na broj slogova u njemu. Prema toj podjeli razlikujemo četverac- stih od 4 sloga, peterac- stih od pet slogova, šesterac- stih od 6 slogova itd.