Hrvatski jezik 6

Besplatno učenje za svakog učenika omogućili su:

Ponavljanje na početku 6. razreda

Ponavljanje na početku 6. razreda

Ponovi gradivo i pripremi se za novu školsku godinu.

Početci hrvatske pismenosti

Trojezičnost i tropismenost

Znaš li da je hrvatska srednjovjekovna književnost bila trojezična?

Hrvatski srednjovjekovni jezični spomenici, prvotisak

Znaš li kojim je pismom napisan Vinodolski zakonik?

Hrvatska narječja i govori

Hrvatska narječja

Sadržaj prema kurikulumu predmeta Hrvatski jezik

Veliko početno slovo u imenima pokrajina, krajeva, dijelova naselja

Pravopisni znakovi: točka sa zarezom, dvotočka, trotočka i zagrada

Zamjenice

Osobne zamjenice

Sadržaj prema kurikulumu predmeta Hrvatski jezik

Posvojne zamjenice

Sadržaj prema kurikulumu predmeta Hrvatski jezik

Povratne i povratno-posvojene zamjenice

Znaš li što su zamjenice? Što zamjenjuje povratna zamjenica? Odigraj kviz i ponovi gradivo!

Pokazne zamjenice

Sadržaj prema kurikulumu predmeta Hrvatski jezik

Upitne zamjenice

Sadržaj prema kurikulumu predmeta Hrvatski jezik

Brojevi

Brojevi

Kako se zovu brojevi kojima izričemo poredak? Znaš li kako se zove znak za broj?

Glagoli

Morfološke kategorije: rod, broj, lice

Znaš li koje su morfološke kategorije glagola? Što je infinitiv?

Glagolske kategorije: Vrijeme

Kakvo glagolsko vrijeme je perfekt, a kakvo prezent?

Glagolske kategorije: Vid

Sadržaj prema kurikulumu predmeta Hrvatski jezik

Glagoli prema predmetu radnje

Sadržaj prema kurikulumu predmeta Hrvatski jezik

Glagolska vremena: Aorist

Sadržaj prema kurikulumu predmeta Hrvatski jezik

Glagolska vremena: Imperfekt

Sadržaj prema kurikulumu predmeta Hrvatski jezik

Glagolska vremena: Pluskvamperfekt

Kako glasi pluskvamperfekt glagola biti za 1. osobu jednine za ženski rod?

Glagolska vremena: Futur II.

Sadržaj prema kurikulumu predmeta Hrvatski jezik

Glagolski pridjev i glagolska imenica

Sadržaj prema kurikulumu predmeta Hrvatski jezik

Glagolski načini: Imperativ

Sadržaj prema kurikulumu predmeta Hrvatski jezik

Glagolski načini: Kondicional I.

Sadržaj prema kurikulumu predmeta Hrvatski jezik

Glagolski načini: Kondicional II.

Sadržaj prema kurikulumu predmeta Hrvatski jezik