Hrvatski jezik 6

Besplatno učenje za svakog učenika omogućili su:

Ponavljanje na početku 6. razreda

Ponavljanje na početku 6. razreda

Znaš li što su veznici? U koji književni rod spada bajka? Ponovi gradivo i pripremi se za novu školsku godinu.

Zamjenice

Osobne zamjenice

Sadržaj prema kurikulumu predmeta Hrvatski jezik

Posvojne zamjenice

Sadržaj prema kurikulumu predmeta Hrvatski jezik

Povratne i povratno-posvojene zamjenice

Znaš li što su zamjenice? Što zamjenjuje povratna zamjenica? Odigraj kviz i ponovi gradivo!

Pokazne zamjenice

Sadržaj prema kurikulumu predmeta Hrvatski jezik

Upitne zamjenice

Sadržaj prema kurikulumu predmeta Hrvatski jezik

Hrvatski jezik 6

Trojezičnost i tropismenost

Znaš li da je hrvatska srednjovjekovna književnost bila trojezična?

Hrvatski srednjovjekovni jezični spomenici, prvotisak

Znaš li kojim je pismom napisan Vinodolski zakonik?

Hrvatska narječja

Sadržaj prema kurikulumu predmeta Hrvatski jezik

Brojevi

Kako se zovu brojevi kojima izričemo poredak? Znaš li kako se zove znak za broj?

Glagoli prema predmetu radnje

Sadržaj prema kurikulumu predmeta Hrvatski jezik

Morfološke kategorije: rod, broj, lice

Znaš li koje su morfološke kategorije glagola? Što je infinitiv?