1 / 32

Uoči kojeg križarskog rata je prethodilo masovno pljačkanje i ubijanje Židova u području rijeke Rajne?

Klikni na karticu da vidiš odgovor
Uoči prvog križarskog rata je prethodilo masovno pljačkanje i ubijanje Židova u području rijeke Rajne. Mržnja prema Židovima je doživjela vrhunac za izbijanja epidemije kuge 1348. godine za što su optuženi i masovno ubijani Židovi.
2 / 32

Koji papa je održao govor u Clermontu u kojem poziva sve kršćane da oslobode Jeruzalem i Svetu zemlju od muslimanske vlasti?

Kad su Turci Seldžuci osvojili Malu Aziju, Palestinu i Siriju, bizantski car se obration papi za pomoć. Papa Urban II. je 1095. godine, na saboru u Clermontu, pozvao sve kršćane da oslobode Jeruzalem i Svetu zemlju od muslimanske vlasti. Odaziv je bio golem i 1096. godine je započep prvi križarski rat.
3 / 32

Koje godine su križari srušili Bizantsko Carstvo i uspostavili Latinsko?

Križari su 1204. godine osvojili i opljačkali Carigrad te srušili Bizantsko Carstvo i uspostavili Latinsko.
4 / 32

Na kojem poluotoku će svoj vrhunac imati suživot Židova i Arapa u VIII. i IX. stoljeću?

Suživot Arapa i Židova imao je vrhunac na Pirinejskom poluotoku u VIII. i IX. stoljeću kada Židovi aktivno sudjeluju u napretku društva i znanosti.
5 / 32

Od koga su Arapi preuzeli brojke?

Za potrebe trgovine Arapi su od Indijaca preuzeli brojke, ali su im dodali nulu. Time su nastale arapske brojke.
6 / 32

Kakve boje je bio križ kojeg su križari prišivali na svoja odijela?

Križ kojeg su križari prišivali na svoja odijela bio je crvene boje i bio je simbol borbe za Krista. Zbog križa vitezovi su nazvani križarima, a njihovi pohodi križarskim ratovima.
7 / 32

Jedna od najrazvijenijih arapskih znanosti bila je:

Jedna od najrazvijenijih arapskih znanosti bila je medicina.
8 / 32

S kojim od navedenih zanimanja u kršćanskoj Europi su se mogli baviti Židovi?

U kršćanskoj Europi Židovi su se mogli baviti samo trgovinom i novčarstvom. Prevladavao je neprijateljski stav prema njima, plaćali su posebne poreze i nametalo im se nošenje posebnih oznaka za raspoznavanje.
9 / 32

U kojem stoljeću su progoni Židova doživjeli svoj vrhunac?

Za epidemiju kuge 1348. godine optuženi su Židovi da su otrovali bunare kako bi usmrtili što više kršćana. Uslijedili su masovni pokolji Židova diljem Europe.
10 / 32

Kojim uzvikom je započeo prvi križarski rat?

Deus vult! Bog to želi! Tim je uzvikom 1096. godine počeo Prvi križarski rat. Nakon tri godine križari su osvojili Jeruzalem i vladali njime stotinjak godina.
11 / 32

Od kojeg stoljeća gradovi u Europi počinju zarađivati na prijevozu križara u Svetu Zemlju?

Gradovi u Europi poput Venecije počinju zarađivati na prijevozu križara u Svetu Zemlju u XII. stoljeću.
12 / 32

Koje godine su križari osvojili i opljačkali Zadar?

Križari su osvojili i opljačkali Zadar 1202. godine i predali ga Veneciji kao naplatu prijevoza do Svete zemlje.
13 / 32

Čiji sultan Saladin je ušao s muslimanskom vojskom u Jeruzalem?

Egipatski sultan Saladin je osvojio Jeruzalem nakon stotinjak godina križarske vlasti nad gradom. Tako je otpočeo drugi križarski rat.
14 / 32

Kako se zvala posljednja utvrda križara u Palestini?

Posljednja križarska utvrda je bila Akra u Palestini koju su muslimani osvojili 1291. godine.
15 / 32

Za epidemiju kuge u Europi optuženi su bili:

Za epidemiju kuge 1348. godine optuženi su Židovi da su otrovali bunare kako bi usmrtili što više kršćana. Uslijedili su masovni pokolji Židova diljem Europe.
16 / 32

Koji talijanski grad je uz Veneciju imao najveću korist od jačanja trgovine?

Važan doprinos križarskih ratova europskoj civilizaciji je razvoj trgovine. Najviše su profitirali pomorski gradovi Venecija i Genova.
17 / 32

Koje godine je održan sabor u Clermontu?

Kad su Turci Seldžuci osvojili Malu Aziju, Palestinu i Siriju, bizantski car se obration papi za pomoć. Papa Urban II. je 1095. godine, na saboru u Clermontu, pozvao sve kršćane da oslobode Jeruzalem i Svetu zemlju od muslimanske vlasti. Odaziv je bio golem i 1096. godine je započep prvi križarski rat.
18 / 32

Gdje su arapski moreplovci naučili upotrebljavati magnetsku iglu, budući kompas?

Arapski moreplovci su u Kini naučili upotrebljavati magnetsku iglu, budući kompas.
19 / 32

Koje godine je u Europi izbila epidemija kuge?

Za epidemiju kuge 1348. godine optuženi su Židovi da su otrovali bunare kako bi usmrtili što više kršćana. Uslijedili su masovni pokolji Židova diljem Europe.
20 / 32

Prvi križarski ratovi vodili su se zbog:

Prvi križarski ratovi vodili su se zbog vjerskih interesa. Papa Urban II. pozvao je kršćane da oslobode Jeruzalem i Svetu zemlju od muslimanske vlasti.
21 / 32

Koji azijski narod preuzima vlast u Bagdadskom Kalifatu polovicom XI. stoljeća?

Kad su Turci Seldžuci preuzeli vlast u Bagdadskom Kalifatu i osvojili Malu Aziju, Palestinu i Siriju, bizantski car se obration papi za pomoć. Papa Urban II. je 1095. godine, na saboru u Clermontu, pozvao sve kršćane da oslobode Jeruzalem i Svetu zemlju od muslimanske vlasti. Odaziv je bio golem i 1096. godine je započep prvi križarski rat.
22 / 32

Od križarskih ratova plemstvo počinje kao oznaku svoje obitelji upotrebljavati:

Od križarskih ratova plemstvo počinje kao oznaku svoje obitelji upotrebljavati grbove i grade se raskošnije kuće.
23 / 32

Red svetog Ivana Jeruzalemskog nazivao se još ivanovci ili:

Red svetog Ivana Jeruzalemskoga stvoren je u XII. stoljeću za brigu o siromašnim, bolesnim i ranjenim hodočasnicima u Svetoj zemlji. Red se još nazivao ivanovci ili hospitalci.
24 / 32

Važan doprinos križarskih ratova europskoj civilizaciji je:

Važan doprinos križarskih ratova europskoj civilizaciji je razvoj trgovine. Najviše su profitirali pomorski gradovi Venecija i Genova.
25 / 32

Koje godine su križari osvojili Jeruzalem i osnovali Jeruzalemsko kraljevstvo?

Deus vult! Bog to želi! Tim je uzvikom 1096. godine počeo Prvi križarski rat. Nakon tri godine, 1099. godine, križari su osvojili Jeruzalem i vladali njime stotinjak godina.
26 / 32

Koliko je bilo ukupno križarskih ratova?

Križarskih ratova je bilo osam. Vođeni su od 1096. do 1291. godine kad je pala zadnja križarska utvrda.
27 / 32

Križarski ratovi su završeni:

Križarski ratovi su završeni 1291. godine kada su muslimani osvojili posljednju križarsku utvrdu, Akru u Palestini.
28 / 32

Od kojeg stoljeća su kršćanska sveta mjesta bila pod vlašću Arapa?

Kršćanska sveta mjesta u Palestini su bila pod vlašću Arapa od VII. stoljeća. Arapi nisu ometali europske hodočasnike. To se promijenilo kad su Turci Seldžuci osvojili to područje u XI. stoljeću.
29 / 32

Koje godine je započeo tzv. dječji križarski rat?

Dječji križarski rat je započeo 1212. godine. Djecu između osme i šesnaeste godine poslali su u Svetu zemlju jer su mislili da će djeca svojom nevinošću uspjeti osvojiti ono što vojnici i grešnici nisu mogli.
30 / 32

Od koga su arapski trgovci preuzeli tehniku izrade papira?

Arapski trgovci su preuzeli tehniku izrade papira od Kineza.
31 / 32

Red svetog Ivana Jeruzalemskog nastao je u kojem stoljeću?

Red svetog Ivana Jeruzalemskoga stvoren je u XII. stoljeću za brigu o siromašnim, bolesnim i ranjenim hodočasnicima u Svetoj zemlji.
32 / 32

Koje godine je započeo prvi križarski rat?

Kad su Turci Seldžuci osvojili Malu Aziju, Palestinu i Siriju, bizantski car se obration papi za pomoć. Papa Urban II. je 1095. godine pozvao sve kršćane da oslobode Jeruzalem i Svetu zemlju od muslimanske vlasti. Odaziv je bio golem i 1096. godine je započep prvi križarski rat.