Kwiz učenje

0/22
Pojašnjenje

Autor Načertanija je:

Pojašnjenje
Punim imenom Anastas Jovanović Ilija Garašanin autor je političkog programa Načertanije. Ovim programom iz 1844. godine Garašanin je predviđao širenje Srbije i stvaranje Velike Srbije širenjem na okolne države.
Pojašnjenje

Čije su se vlasti htjeli osloboditi narodi na Balkanskom poluotoku u 19. stoljeću?

Pojašnjenje
Većina današnjih država na Balkanskom poluotoku bile su u 19. stoljeću još velikim dijelom pod osmanskom vlašću, odnosno u sklopu Osmanskog Carstva. Tako su mnogi narodi dizali ustanke za oslobođenje od osmanske vlasti, a najpoznatiji takav ustanak je bio ustanak Grka.
Pojašnjenje

Tko se od navedenih političkih ideologija zalaže za uvođenje općeg prava glasa?

Pojašnjenje
Liberali se nisu zalagali za opće pravo glasa, nego za proširenje prava glasa na bogate i obrazovane. Demokrati žele uvođenje općeg prava glasa, dakle da svatko ima pravo glasa.
Pojašnjenje

Tko se zalaže za republičko uređenje?

Pojašnjenje
Liberali i demokrati naizgled zastupaju jednake vrijednosti, no liberali priznaju monarhiju kao uređenje, dok se demokrati zalažu za republiku, na čijem bi se čelu nalazio parlament.
Pojašnjenje

Zašto je uvođenje privatnog vlasništva, odnosno odvajanje gospodarstva od države moglo biti opasno u 19. stoljeću?

Pojašnjenje
Liberali nisu vidjeli da bi postojanje privatnog vlasništva i preuzimanje gospodarskih djelatnosti od pojedinaca značilo bogaćenje i uzdizanje višeg sloja, a siromašni bi i dalje bili siromašni. To bi tada dovelo do velikih socijalnih razlika.
Pojašnjenje

U nazivu liberala krije se odgovor o tome da se oni zalažu za:

Pojašnjenje
Liberalan znači i slobodouman, a tako su se liberali uvelike zalagali za osobne slobode pojedinca, za razna građanska prava i tražili su promjene u društvu.
Pojašnjenje

Kako se naziva začetnik modernog konzervativizma u 18. stoljeću?

Pojašnjenje
U 18. stoljeću je u Velikoj Britaniji političar Edmund Burke počeo isprva zastupati ideje liberala, ali je krenuo kritizirati njihove zahtjeve. Tako je utemeljio moderni konzervativizam, kao još jednu političku struju.
Pojašnjenje

Liberali su se zalagali za opće pravo glasa.

Pojašnjenje
Liberali se nisu zalagali za opće pravo glasa, nego da se proširi pravo glasa, ali su se najviše zalagali da se to pravo proširi na bogati i obrazovani sloj građana.
Pojašnjenje

Koja je želja potlačenih naroda doprinijela stvaranju nacije?

Pojašnjenje
Narodi koji su živjeli u okviru drugih država, kao npr. Hrvati unutar Habsburške Monarhije, željeli su stvoriti vlastitu državu, neovisnu o Monarhiji. Na taj način su shvaćali da su oni drukčiji od ostalih u Monarhiji i da su oni zasebna nacija.
Pojašnjenje

Naziv za skupinu ljudi koji dijele prostor, podrijetlo, jezik i običaje je:

Pojašnjenje
Iako je pojam "nacija" puno složeniji, zapravo se radi o skupini ljudi istog naroda, koji se nalaze na zajedničkom prostoru, koriste isti jezik, a dijele i podrijetlo i običaje. Nacija je zapravo politički pojam za narod.
Pojašnjenje

Za kakvo se gospodarstvo zalažu liberali?

Pojašnjenje
Liberali su se zalagali za slobode kako pojedinaca, tako i slobode tržišta. Željeli su da se gospodarska djelatnost odvoji od ržave, odnosno da država ne utječe na tržišno natjecanje. Smatrali su da će se tako pojedine tvrtke i pojedinci razviti, a to će na kraju dovesti do pozitivnih učinaka na cijelo gospodarstvo.
Pojašnjenje

Koja su dva naroda digla ustanke protiv osmanske vlasti?

Pojašnjenje
Prvo su ustanak protiv osmanske vlasti digli Grci, želeći se osloboditi osmanske vlasti i stvoriti vlastitu državu. Nakon njih, ustanak su digli Srbi i izborili svoju autonomiju.
Pojašnjenje

Nakon kojeg se kongresa javlja novi poredak u Europi u 19. stoljeću?

Pojašnjenje
Nakon što je Napoleon Bonaparte poražen, predstavnici europskih zemalja sastali su se u Beču, na kongresu koji je trajao tijekom 1814. i 1815. godine. Nakon tog kongresa u Europi je nastao novi poredak koji se ticao politike i državnih granica. Pojavile su se i nove političke ideologije.
Pojašnjenje

Što je bio rezultat ustanka naroda u Latinskoj Americi?

Pojašnjenje
U Latinskoj Americi narodi su se pobunili protiv španjolske i portugalske vlasti. Njihovi ustanci rezultirali su da time da su se mnogi narodi uspjeli osloboditi španjolske i portugalske vlasti te su stvorili vlastite neovisne države.
Pojašnjenje

Kako se zove revolucija koja je izbila sukobom liberala i konzervativaca?

Pojašnjenje
1830. godine u Francuskoj je došlo do stvaranja nemira, nakon što je novi kralj Karlo X. ukinuo mnoge slobode i raspustio parlament. Liberali su tada umjesto Karla X. postavili Luja Filipa.
Pojašnjenje

Koja se politička struja nastala u 19. stoljeću zalagala za tradiciju i stabilnost vlasti?

Pojašnjenje
Konzervativna politička struja zalaže se za stabilnost političkog i društvenog poretka. Stoga se zalažu za očuvanje postojećih vlasti, najčešće monarhija. Za konzervativce je važno da državna moć bude jaka jer tako jamči sigurnost građanima.
Pojašnjenje

Demokrati se posebno zalažu i za:

Pojašnjenje
Demokrati i liberali imaju puno dodirnih točaka, no liberali nisu brinuli za smanjivanje socijalnih nejednakosti. Demokratima je bilo važno da se u državi smanji siromaštvo, a samim time i velike nejednakosti u društvu. Tako je nastao pojam "socijalne države", dakle države koja bi se morala brinuti za svoje najugroženije.
Pojašnjenje

Na koji način su ljudi u 19. stoljeću podizali svijest o pripadnosti naciji?

Pojašnjenje
Kako bi ljudi stekli svijest o pripadnosti jednoj naciji, potrudili su se obrazovani slojevi stanovništva, koji su pisali o nacionalnim pričama, pjesmama, a i poticali su prikupljanje kulturne baštine kako bi ljudi vidjeli da je to nešto što ih sve spaja.
Pojašnjenje

Kako se nazivaju pripadnici tajne političke organizacije u Italiji u 19. stoljeću, a slični su svojim stavovima liberalima?

Pojašnjenje
U Italiji je nastala tajna politička organizacija karbonara, koja se zalagala za oslobođenje talijanskih zemalja. Organizirali su razne ustanke, zbog čega su morali pobjeći u Francusku.
Pojašnjenje

Tko se ne zalaže za nasilne i revolucionarne promjene?

Pojašnjenje
Konzervativci se zalažu za postupne promjene u društvu, ali nikako za nasilne i nagle promjene vlasti i promjene u društvu.
Pojašnjenje

Djelovanje koje se političke struje temeljilo na prosvjetiteljskim idealima?

Pojašnjenje
Prosvjetiteljske ideje zagovarale su pravo svakog čovjeka na slobodu, kao i ravnopravnost svih građana. Liberali se tako oslanjaju na prosvjetiteljske ideje te se zalažu za poboljšanje položaja pojedinaca, njegove slobode, jednakost ljudi pred zakonom, donošenje ustavnog zakona o pravima pojedinca i države itd.
Pojašnjenje

Koji se francuski kralj nazivao i “kralj građanin”?

Pojašnjenje
Kada je Karlo X. počeo provoditi konzervativne mjere i kad je izbila Srpanjska revolucija 1830. godine, liberali su za novog kralja postavili Luja Filipa. Zbog toga što u njegovo vrijeme jača građanstvo, njega se nazivalo i "kralj građanin".

Uspješno si završio kviz, ovo su tvoji rezultati.

0 / 0
Točni odgovori

1/22

Autor Načertanija je:

A
Ilija Garašanin
Punim imenom Anastas Jovanović Ilija Garašanin autor je političkog programa Načertanije. Ovim programom iz 1844. godine Garašanin je predviđao širenje Srbije i stvaranje Velike Srbije širenjem na okolne države.

2/22

Čije su se vlasti htjeli osloboditi narodi na Balkanskom poluotoku u 19. stoljeću?

B
Osmanske
Većina današnjih država na Balkanskom poluotoku bile su u 19. stoljeću još velikim dijelom pod osmanskom vlašću, odnosno u sklopu Osmanskog Carstva. Tako su mnogi narodi dizali ustanke za oslobođenje od osmanske vlasti, a najpoznatiji takav ustanak je bio ustanak Grka.

3/22

Tko se od navedenih političkih ideologija zalaže za uvođenje općeg prava glasa?

A
Demokrati
Liberali se nisu zalagali za opće pravo glasa, nego za proširenje prava glasa na bogate i obrazovane. Demokrati žele uvođenje općeg prava glasa, dakle da svatko ima pravo glasa.

4/22

Tko se zalaže za republičko uređenje?

A
Demokrati
Liberali i demokrati naizgled zastupaju jednake vrijednosti, no liberali priznaju monarhiju kao uređenje, dok se demokrati zalažu za republiku, na čijem bi se čelu nalazio parlament.

5/22

Zašto je uvođenje privatnog vlasništva, odnosno odvajanje gospodarstva od države moglo biti opasno u 19. stoljeću?

A
Jer bi dovelo do još većih razlika između bogatih i siromašnih
Liberali nisu vidjeli da bi postojanje privatnog vlasništva i preuzimanje gospodarskih djelatnosti od pojedinaca značilo bogaćenje i uzdizanje višeg sloja, a siromašni bi i dalje bili siromašni. To bi tada dovelo do velikih socijalnih razlika.

6/22

U nazivu liberala krije se odgovor o tome da se oni zalažu za:

B
Slobode
Liberalan znači i slobodouman, a tako su se liberali uvelike zalagali za osobne slobode pojedinca, za razna građanska prava i tražili su promjene u društvu.

7/22

Kako se naziva začetnik modernog konzervativizma u 18. stoljeću?

A
Edmund Burke
U 18. stoljeću je u Velikoj Britaniji političar Edmund Burke počeo isprva zastupati ideje liberala, ali je krenuo kritizirati njihove zahtjeve. Tako je utemeljio moderni konzervativizam, kao još jednu političku struju.

8/22

Liberali su se zalagali za opće pravo glasa.

A
Nisu
Liberali se nisu zalagali za opće pravo glasa, nego da se proširi pravo glasa, ali su se najviše zalagali da se to pravo proširi na bogati i obrazovani sloj građana.

9/22

Koja je želja potlačenih naroda doprinijela stvaranju nacije?

A
Stvaranje samostalne države
Narodi koji su živjeli u okviru drugih država, kao npr. Hrvati unutar Habsburške Monarhije, željeli su stvoriti vlastitu državu, neovisnu o Monarhiji. Na taj način su shvaćali da su oni drukčiji od ostalih u Monarhiji i da su oni zasebna nacija.

10/22

Naziv za skupinu ljudi koji dijele prostor, podrijetlo, jezik i običaje je:

D
Nacija
Iako je pojam "nacija" puno složeniji, zapravo se radi o skupini ljudi istog naroda, koji se nalaze na zajedničkom prostoru, koriste isti jezik, a dijele i podrijetlo i običaje. Nacija je zapravo politički pojam za narod.

11/22

Za kakvo se gospodarstvo zalažu liberali?

A
Slobodno od države
Liberali su se zalagali za slobode kako pojedinaca, tako i slobode tržišta. Željeli su da se gospodarska djelatnost odvoji od ržave, odnosno da država ne utječe na tržišno natjecanje. Smatrali su da će se tako pojedine tvrtke i pojedinci razviti, a to će na kraju dovesti do pozitivnih učinaka na cijelo gospodarstvo.

12/22

Koja su dva naroda digla ustanke protiv osmanske vlasti?

D
Grci i Srbi
Prvo su ustanak protiv osmanske vlasti digli Grci, želeći se osloboditi osmanske vlasti i stvoriti vlastitu državu. Nakon njih, ustanak su digli Srbi i izborili svoju autonomiju.

13/22

Nakon kojeg se kongresa javlja novi poredak u Europi u 19. stoljeću?

C
Nakon Bečkog kongresa 1815. godine
Nakon što je Napoleon Bonaparte poražen, predstavnici europskih zemalja sastali su se u Beču, na kongresu koji je trajao tijekom 1814. i 1815. godine. Nakon tog kongresa u Europi je nastao novi poredak koji se ticao politike i državnih granica. Pojavile su se i nove političke ideologije.

14/22

Što je bio rezultat ustanka naroda u Latinskoj Americi?

B
Stvaranje neovisnih država
U Latinskoj Americi narodi su se pobunili protiv španjolske i portugalske vlasti. Njihovi ustanci rezultirali su da time da su se mnogi narodi uspjeli osloboditi španjolske i portugalske vlasti te su stvorili vlastite neovisne države.

15/22

Kako se zove revolucija koja je izbila sukobom liberala i konzervativaca?

C
Srpanjska revolucija
1830. godine u Francuskoj je došlo do stvaranja nemira, nakon što je novi kralj Karlo X. ukinuo mnoge slobode i raspustio parlament. Liberali su tada umjesto Karla X. postavili Luja Filipa.

16/22

Koja se politička struja nastala u 19. stoljeću zalagala za tradiciju i stabilnost vlasti?

C
Konzervativci
Konzervativna politička struja zalaže se za stabilnost političkog i društvenog poretka. Stoga se zalažu za očuvanje postojećih vlasti, najčešće monarhija. Za konzervativce je važno da državna moć bude jaka jer tako jamči sigurnost građanima.

17/22

Demokrati se posebno zalažu i za:

C
Smanjenje siromaštva i socijalnih nejednakosti
Demokrati i liberali imaju puno dodirnih točaka, no liberali nisu brinuli za smanjivanje socijalnih nejednakosti. Demokratima je bilo važno da se u državi smanji siromaštvo, a samim time i velike nejednakosti u društvu. Tako je nastao pojam "socijalne države", dakle države koja bi se morala brinuti za svoje najugroženije.

18/22

Na koji način su ljudi u 19. stoljeću podizali svijest o pripadnosti naciji?

C
Pisanjem o nacionalnim pričama, običajima
Kako bi ljudi stekli svijest o pripadnosti jednoj naciji, potrudili su se obrazovani slojevi stanovništva, koji su pisali o nacionalnim pričama, pjesmama, a i poticali su prikupljanje kulturne baštine kako bi ljudi vidjeli da je to nešto što ih sve spaja.

19/22

Kako se nazivaju pripadnici tajne političke organizacije u Italiji u 19. stoljeću, a slični su svojim stavovima liberalima?

A
Karbonari
U Italiji je nastala tajna politička organizacija karbonara, koja se zalagala za oslobođenje talijanskih zemalja. Organizirali su razne ustanke, zbog čega su morali pobjeći u Francusku.

20/22

Tko se ne zalaže za nasilne i revolucionarne promjene?

B
Konzervativci
Konzervativci se zalažu za postupne promjene u društvu, ali nikako za nasilne i nagle promjene vlasti i promjene u društvu.

21/22

Djelovanje koje se političke struje temeljilo na prosvjetiteljskim idealima?

C
Liberala
Prosvjetiteljske ideje zagovarale su pravo svakog čovjeka na slobodu, kao i ravnopravnost svih građana. Liberali se tako oslanjaju na prosvjetiteljske ideje te se zalažu za poboljšanje položaja pojedinaca, njegove slobode, jednakost ljudi pred zakonom, donošenje ustavnog zakona o pravima pojedinca i države itd.

22/22

Koji se francuski kralj nazivao i “kralj građanin”?

A
Luj Filip
Kada je Karlo X. počeo provoditi konzervativne mjere i kad je izbila Srpanjska revolucija 1830. godine, liberali su za novog kralja postavili Luja Filipa. Zbog toga što u njegovo vrijeme jača građanstvo, njega se nazivalo i "kralj građanin".

Kreirajte svoj Kwizard račun

Recite nam nešto o sebi! Ove informacije će nam pomoći da prilagodimo Kwizard iskustvo.


Prijavi se


ili se registriraj ovdje