Kemija je prirodna znanost

Znaš li kojoj znanosti pripada kemija? Tko je otac suvremene kemije? Što su tražili alkemičari?

Besplatno učenje za svakog učenika omogućili su:

Igraj još

Pokus ili eksperiment

Sadržaj prema udžbeniku Kemija 7 - Školska knjiga

Kemijsko posuđe i pribor

Sadržaj prema udžbeniku Kemija 7 - Školska knjiga

Mjere opreza i zaštite pri izvođenju pokusa

Znaš li što kemičare štiti od nagrizajućih tvari? Što mora imati svaki laboratorij?