1 / 26

Biljke sjemenjače

Biljke koje imaju sjemenku nazivamo sjemenjačama. Jedna ili više sjemenki nalazi se unutar ploda biljke. Sjemenjače su razvile sjemenke za lakše rasprostranjenje mladih biljaka dalje od majčinske biljke.
2 / 26

Što se dogodi u rano proljeće sa sjemenkama koje su mirovale tijekom zime?

Tijekom zime sjemenke miruju. Zimi nema dovoljno topline da sjemenke prokliju pa do njihovog klijanja dolazi u rano proljeće.
3 / 26

Biljke cvjetnjače

Biljke cvjetnjače su skupina biljaka koje razvijaju cvijet. Cvijet je organ za razmnožavanje koji se sastoji od lapova, latica i spolnih dijelova cvijeta (tučaka i prašnika).
4 / 26

Koja je uloga ploda kod cvjetnjača?

Plod je organ cvjetnjača zaslužan za rasprostranjivanje biljke. Plod je građen od usplođa unutar kojeg se nalazi jedna ili više sjemenki.
5 / 26

Koji dijelovi cvijeta imaju zaštitnu ulogu?

Latice i lapovi štite spolne dijelove cvijeta (tučak i prašnike). Druga uloga latica i lapova je privlačenje oprašivača (npr. kukaca) svojom atraktivnom bojom ili oblikom.
6 / 26

Biljni organi

Biljni organi su dijelovi biljke koji obavljaju različite zadatke. Oni mogu biti smješteni iznad tla (npr. list, stabljika, cvijet) ili ispod tla (korijen). Korijen, stabljika i listovi imaju ulogu u rastu i prehrani biljke dok cvijet služi za razmnožavanje.
7 / 26

Plod

Plod je organ cvjetnjača zaslužan za rasprostranjivanje biljke. Građen od usplođa unutar kojeg se nalazi jedna ili više sjemenki. Plod se razvija nakon oplodnje na ženskom cvijetu.
8 / 26

Oprašivanje

Oprašivanje je proces prenošenja peludnih zrna na njušku tučka. Oprašivati mogu životinje poput kukaca koji budu privučeni na cvijet nektarom ili bojom latica. Oprašivati se može i vjetrom ili čovjekom.
9 / 26

Javor se rasprostranjuje ________.

Javor se rasprostranjuje vjetrom. Kako bi njegovo rasprostranjivanje vjetrom bilo moguće ima krilca koja mu pomažu da dođe do što udaljenijih mjesta. Općenito, sjemenke koje se rasprostranjuju na ovaj način su lagane i često imaju nastavke.
10 / 26

Kako se nazivaju biljke koje imaju sjemenku?

Biljke koje imaju sjemenku nazivamo sjemenjačama. Jedna ili više sjemenki nalazi se unutar ploda biljke. Sjemenke pružaju zaštitu klici iz koje će se razviti nova biljka te omogućuju rasprostranjenje sjemenke dalje od majčinske biljke.
11 / 26

Rasprostranjenje sjemenki

Rasprostranjenje sjemenki je proces kojim sjemenke dospiju s jednog mjesta na drugo, a može se odvijati na puno načina. Rasprostraniti se mogu vjetrom ili vodom. Neke sjemenke se rasprostiru životinjama tako da se nastavcima prihvate za dlaku ili putuju u probavnom sustavu životinja.
12 / 26

Tučak je _______ _____ cvijeta, a prašnik je _______ _____ cvijeta.

Tučak je ženski dio cvijeta te stvara ženske spolne stanice, a prašnik je muški dio cvijeta te stvara muške spolne stanice.
13 / 26

Sjemenke

Sjemenke su dio ploda. Jedna ili više sjemenki nalazi se unutar ploda biljke i pružaju zaštitu i hranu klici iz koje će se razviti nova biljka te omogućuju rasprostranjenje sjemenke dalje od majčinske biljke.
14 / 26

Kako se naziva proces kojim peludna zrnca dospijevaju na njušku tučka?

Oprašivanje je proces prenošenja peludnih zrna na njušku tučka. Oprašivati mogu životinje, vjetar ili čovjek.
15 / 26

Tučak

Tučak je ženski dio cvijeta. U sjemenom zametku tučka nastaju ženske spolne stanice. U tučku dolazi do oplodnje i kasnije do razvoja ploda.
16 / 26

Oprašivaći

Oprašivaći mogu biti životinje, vjetar i čovjek. Česti oprašivaći su kukci koji peludna zrnca prenose s cvijeta na cvijet. Vjetar oprašuje biljke bez boje, mirisa i nektara zato što takve biljke nemaju sposobnost privući kukce i druge životinje.
17 / 26

________ je organ koji ima ulogu razmnožavanja kod biljaka cvjetnjača.

Biljke cvjetnjače stvaraju cvijet. Cvijet je spolni organ i ima ulogu stvaranja muških i ženskih spolnih stanica. Cvjetovi mogu biti dvospolni - imaju muške i ženske spolne dijelove (tučak i prašnike). Također mogu biti samo jednog spola - muški cvijet (ima samo prašnike) i ženski cvijet ima samo tučak.
18 / 26

Do čega dolazi stapanjem muške i ženske spolne stanice?

Stapanjem muške i ženske spolne stanice dolazi do oplodnje. Na primjeru biljaka možemo reći da nakon što peludna zrna dospiju na tučak, muške spolne stanice se iz peludnih zrna spuštaju do sjemenog zametka te tu dolazi do oplodnje nakon čega se razvija plod sa sjemenkama.
19 / 26

Što sudjeluje u razmnožavanju biljaka i česti je uzročnik alergija kod ljudi?

Pelud mnogih biljaka dovodi do alergijskih reakcija kod ljudi koji su osjetljivi. Nakon što se udahne, imuni sustav burno reagira na pelud te se javljaju simptomi poput kihanja, curenja nosa, svraba očiju i u težim slučajevima poteškoća u disanju. Neke biljke poput ambrozije i različitih trava jedni su od najčešćih alergena.
20 / 26

Prašnici

Prašnici su muški dijelovi cvijeta koji stvara muške spolne stanice - peludna zrnca ili pelud. Peludna zrnca se prenose do tučka i ulaze u tučak (ženski dio cvijeta) gdje dolazi do oplodnje.
21 / 26

Kakve biljke oprašuje vjetar?

Vjetar oprašuje biljke bez boje, mirisa i nektara zato što takve biljke nemaju sposobnost privući kukce i druge životinje.
22 / 26

Što je poticaj za razvoj pupova?

Razvoj pupova na granama biljaka potaknut je povećanjem temperature u proljeće nakon dugog perioda zime kada su biljke mirovale. Iz cvjetnih pupova razvit će se cvjetovi, a iz lisnih pupova razvijaju se listovi biljke.
23 / 26

Koji biljni organ je smješten ispod tla?

Korijen je smješten ispod tla, odnosno, korijen je podzemni organ biljke. Jedna od uloga korijena je opskrbljivanje biljke vodom i mineralnim tvarima iz tla.
24 / 26

Oplodnja u biljaka

Stapanjem muške i ženske spolne stanice dolazi do oplodnje. U biljaka, nakon što peludna zrna dospiju na tučak, muške spolne stanice se iz peludnih zrna spuštaju do sjemenog zametka gdje dolazi do oplodnje nakon čega se razvija plod sa sjemenkama.
25 / 26

Cvijet

Cvijet je spolni organ i ima ulogu stvaranja muških i ženskih spolnih stanica. Cvjetovi mogu biti dvospolni - imaju muške i ženske spolne dijelove (tučak i prašnike). Također mogu biti samo jednog spola - muški cvijet (ima samo prašnike) i ženski cvijet ima samo tučak.
26 / 26

Tko čuva klicu i sadrži pričuvnu hranu za njezin razvoj?

Sjemenka štiti klicu i sadrži pričuvnu hranu za njezin razvoj.