1 / 34

Kako se zove prva naša tiskana knjiga?

Klikni na karticu da vidiš odgovor

Prva naša tiskana knjiga zove se Misal po zakonu rimskoga dvora. Misal je otisnut samo 28 godina nakon dovršetka Gutenbergove četrdesetdvoredne Biblije.

2 / 34

Kada je nastala Šibenska molitva?

Šibenska molitva nastala je 1347.
3 / 34

Kako se zove najstariji cjeloviti pravni dokument pisan glagoljicom i hrvatskom jezikom?

Najstariji cjeloviti pravni dokument pisan glagoljicom i hrvatskom jezikom zove se Vinodolski zakonik, nastao je u mjestu Novi Vinodolski 1288.godine.
4 / 34

Na kojem su jeziku nastali prvi spomenici hrvatske pismenosti?

Prvi spomenici hrvatske pismenosti nastali su na latinskom jeziku i latinici.
5 / 34

Kako se zove spomenik hrvatske pismenosti iz 9. st. pronađen u Rižnicama kod Klisa, nastao 852.godine?

Spomenik hrvatske pismenosti iz 852. godine pronađen u Rižnicama kod Klisa u kojem se spominje hrvatski vladar Trpimir zove se Trpimirov natpis. On je uklesan u kamenu i sačuvan je samo njegov dio.
6 / 34

Koje godine je nastala Bašćanska ploča?

Bašćanska ploča nastala je oko 1100. godine.
7 / 34

Kako se zove prva tiskana knjiga u svijetu?

Riječ je o Bibliji koju je tiskao Johannes Gutenberg Gensfleisch. Izrađena je na ukupno 1282 stranice, ispisane s obje strane lista, i to tako da je svaka stranica podijeljena u dva stupca, a stupci raspoređeni u 42 reda (zbog toga se naziva i “četrdesetidvastupčana Biblija”).
8 / 34

Što su inkunabule ili prvotisci?

Inkunabula ili prvotisak je naziv za prve tiskane knjige, odnosno za knjige tiskane do 1501. godine.
9 / 34

O čemu govori tekst Bašćanske ploče?

Tekst Bašćanske ploče govori o tome da kralj Zvonimir daruje zemljište za gradnju crkve sv. Lucije u Jurandvoru kod Baške na otoku Krku.
10 / 34

Koje je godine tiskan Misal po zakonu rimskoga dvora?

Misal po zakonu rimskoga dvora tiskan je 1483.
11 / 34

Povaljska listina prva je hrvatska tiskana knjiga?

Prva hrvatska tiskana knjiga jest Misal po zakonu rimskoga dvora, napisan 1483. godine. Napisana je glagoljicom i hrvatskim jezikom. Tiskarski je stroj izumljen oko 1440. godine, a sve knjige tiskane prije 1501. godine nazivaju se inkunabule. Prije izuma tiskarskog stroja, sve su se knjige pisale ručno.
12 / 34

Koje su pismo preuzeli Hrvati dolaskom na današnje prostore u 7. stoljeću?

Hrvati su u 7. stoljeću, pod utjecajem kršćanstva, prihvatili latinicu kao pismo te latinski jezik kao službeni. Iako je to bio službeni jezik, njime su ovladali samo su svećenici i manji broj učenih ljudi, dok su se "obični" ljudi služili starohrvatskim jezikom.
13 / 34

Koliko je pisama korišteno u hrvatskim srednjovjekovnim spomenicima?

Osim trima jezicima (latinski, staroslavenski i hrvatski), hrvatski su spomenici pisani latinicom, glagoljicom i ćirilicom.
14 / 34

Bašćanska ploča napisana je oko 1200. godine? Ta je tvrdnja točna?

Bašćanska je ploča napisana oko 1100. godine glagoljicom, na starohrvatskom. Pronađena je u crkvi sv. Lucije pokraj Baške na otoku Krku, a tekst napisan na ploči možeš pročitati u svom udžbeniku na 11. stranici.
15 / 34

Koje je godine napisan Trpimirov natpis?

Trpimirov je natpis nastao 852. godine, napisan latinskim jezikom i latinicom. Trpimir je u to vrijeme bio knez Primorske Hrvatske, a taj se spomenik smatra najstarijim spomenikom hrvatske pismenosti.
16 / 34

Po čemu je važna Šibenska molitva?

Šibenska molitva je prvi lirski tekst (prva lirska pjesma) pisana na latinici.
17 / 34

U 9. stoljeću nastala su dva spomenika hrvatske pismenosti. Jedan je iz 852., a drugi iz 888. Oba nose ime prema vladarima koji se u njima spominju. Kako se zove spomenik hrvatske pismenosti iz 888. godine?

Spomenik hrvatske pismenosti iz 888., klesan na latinici i latinskom jeziku zove se Branimirov natpis. Pronađen je u mjestu Muć.
18 / 34

Bosančica je ćirilica koju su prilagodili i koristili Hrvati?

Bosančica je naziv za pismo koje se razvilo otprilike istovremeno s glagoljicom. Riječ je o vrsti ćirilice koju su prilagodili i koristili Hrvati, a osim naziva bosančica, neki to pismo nazivaju hrvatska ćirilica, bosanica, zapadna ćirilica i sl.
19 / 34

Kojim je pismom napisan Vinodolski zakonik?

Vinodolski zakonik napisan je 1288. godine glagoljicom i na hrvatskome jeziku, ali s obilježjima čakavskoga narječja, a sadržavao je niz pravila prikladnoga ponašanja, kao i kazne za njegovo kršenje.
20 / 34

Je li se glagoljica upotrebljavala samo za crkveno bogoslužje?

Iako je pretežno bila korištena u svrhu obavljanja bogoslužja, glagoljica se upotrebljavala i kao pismo pravnih dokumenata, ugovora i javnih isprava.
21 / 34

Gdje je Bašćanska ploča pronađena?

Bašćanska ploča pronađena je u mjestu Jurandvor kod Baške na otoku Krku.
22 / 34

Imamo li mi inkunabule?

Mi imamo inkunabule, jedna je Misal po zakonu rimskoga dvora.
23 / 34

Koje je godine izumljen tiskarski stroj?

Tiskarski stroj izumljen je 1455. i taj izum ubrzava razvoj pismenosti. Johannes Gutenberg izumitelj je tiskarskog stroja.
24 / 34

Kako se zove najvažniji i prvi cjeloviti spomenik hrvatske pismenosti isklesan u kamenu?

Bašćanska ploča je najstariji sačuvani cjeloviti spomenik hrvatske pismenosti, pisana je glagoljicom, isklesana u kamenu.
25 / 34

Na kojem je spomeniku prvi put zapisano hrvatsko ime na hrvatskom jeziku?

Hrvatsko je ime, na hrvatskom jeziku, prvi put zabilježeno na Bašćanskoj ploči. Ime koje se spominje jest Zvonimir, hrvatski kralj.
26 / 34

Na koliko su jezika pisani spomenici u srednjem vijeku?

Hrvatska je srednjovjekovna kultura bila trojezična. Spomenici su bili pisani na latinskom, hrvatskom i staroslavenskom.
27 / 34

Gdje se danas nalazi Bašćanska ploča?

Danas se Bašćanska ploča čuva u Zagrebu u zgradi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
28 / 34

U 12. stoljeću među Hrvatima se proširilo još jedno pismo. Kako se ono zvalo?

Ćirilovi učenici sastavili su pismo koje u nazvali ćirilica i ono se od 12. st. proširilo po našim krajevima, posebno u Dalmaciji i Bosni. Naziva se još i bosančica.
29 / 34

U kojem stoljeću su nastali prvi spomenici hrvatske pismenosti?

Prvi spomenici hrvatske pismenosti nastali su u 9. stoljeću.
30 / 34

U kojem je stoljeću stvorena glagoljica?

S obzirom na to da su latinski jezik i latinicu poznavali samo svećenici i malobrojno učeno stanovništvo, razvila se potreba za razvojem pisma koje će biti blisko većem broju ljudi. Zbog toga je Konstantin Ćiril krajem 9. stoljeća razvio glagoljicu, posebno slavensko pismo koje je bilo blisko tadašnjem starohrvatskom jeziku.
31 / 34

Kako se zove latinicom pisan spomenik hrvatske pismenosti iz 1345.godine?

1345. nastao je latinicom pisan spomenik hrvatske pismenosti Red i zakon sestara dominikanki, to ja zapravo uputa kako se primaju sestre u red dominikanki i molitve.
32 / 34

Izumitelj tiskarskog stroja je Johannes Gutenberg? Tvrdnja je točna?

Johannes Gutenberg izumio je 1455. tiskarski stroj.
33 / 34

Kako se još naziva Šibenska molitva?

S obzirom da je Šibenska molitva po sadržaju hvalospjev Majci Božjoj ona se još naziva i Gospina pohvala.
34 / 34

Što je Aleja glagoljaša?

Aleja glagoljaša je niz spomenika u Istri, sastoji se od glagoljičnih slova uz put od mjesta Roča do Huma, posvećena je glagoljašima i glagoljaštvu.