1 / 17

Koje je narječje osnovica hrvatskog standardnog jezika?

Klikni na karticu da vidiš odgovor
Osnovica hrvatskog standardnog jezika je štokavsko narječje.
2 / 17

Koliko narječja ima hrvatski jezik?

Hrvatski jezik ima tri narječja - štokavsko, čakavsko i kajkavsko, a nazive su dobili po upitnim zamjenicama.
3 / 17

Kojim se narječjem govori u sjevernom dijelu Hrvatske, Hrvatskom zagorju, Međimurju?

U sjevernom dijelu Hrvatske, Hrvatskom zagorju, Međimurju govori se kajkavskim narječjem.
4 / 17

Kojim narječjem i govorom se služi Vinko, dječak iz okolice Varaždina, u svojoj školi?

U školi i u javnim ustanovama koristimo hrvatski standardni jezik kojem je osnovica štokavsko narječje i ijekavski govor. Dječak Vinko iz ovog primjera u školi govori štokavskim narječjem i ijekavskom govorom. U svoje slobodno vrijeme i u razgovoru sa svojim ukućanima, prijateljima može koristiti kajkavsko narječje i razgovorni jezik.
5 / 17

Koja je upitna zamjenica za štokavsko narječje?

Hrvatska su narječja nazive dobili po upitnim zamjenicama. U kajkavskom narječju to je zamjenica "kaj", u štokavskom "što", dok je u čakavskom "ča".
6 / 17

Kako se nazivaju književna djela stvorena na nekom narječju?

Književna djela pisana na nekom narječju nazivaju se dijalektalna književnost.
7 / 17

Koji govor povezujemo uz čakavsko narječje?

Uz čakavsko narječje povezujemo ikavski govor.
8 / 17

Kako se zovu hrvatska narječja?

Hrvatska narječja su štokavsko narječje, kajkavsko narječje i čakavsko narječje.
9 / 17

Koji govor prepoznaješ u ovoj rečenici: Lepa je rubača, kak sneg je bela… (rubača-košulja)

U ovoj rečenici prepoznaje se ekavski govor, glasovni skup ije izgovara se i piše kao e. Lijepo je lepo, mlijeko je mleko...
10 / 17

Kojim se narječjem govori u Slavoniji, okolici Dubrovnika?

U Slavoniji i okolici Dubrovnika govori se štokavskim narječjem.
11 / 17

Što je narječje?

Narječje je govor širega područja od mjesta u kojem živimo, ali s istim značajkama, odnosno skup više mjesnih govora.
12 / 17

Koje narječje prepoznaješ u ovim rečenicama? Kako je reka moj did, nima mlika bez truda.

Ova rečenica napisana je na čakavskom narječju.
13 / 17

Koja je upitna zamjenica za kajkavsko narječje?

Hrvatska su narječja nazive dobili po upitnim zamjenicama. U kajkavskom narječju to je zamjenica "kaj", u štokavskom "što", dok je u čakavskom "ča".
14 / 17

U okolici Varaždina živi dječak Vinko, kojim narječjem razgovara sa svojim djedom koji živi u jednom selu blizu njegove kuće?

Okolica Varaždina govori kajkavskim narječjem, dakle dječak Vinko sa svojim djedom razgovara na kajkavskom narječju.
15 / 17

Na kojem su narječju napisani ovi stihovi? “Oj divojko, ča si tako lipa…”

Ovi stihovi napisani su na čakavskom narječju.
16 / 17

Koja je upitna zamjenica za čakavsko narječje?

Hrvatska su narječja nazive dobili po upitnim zamjenicama. U kajkavskom narječju to je zamjenica "kaj", u štokavskom "što", dok je u čakavskom "ča".
17 / 17

Koji govor povezujemo s kajkavskim narječjem?

Uz kajkavsko narječje povezujemo ekavski govor.