Koje narječje prepoznaješ u ovim rečenicama? Kako je reka moj did, nima mlika bez truda.

Kako se zovu hrvatska narječja?

Kojim se narječjem govori u sjevernom dijelu Hrvatske, Hrvatskom zagorju, Međimurju?

U sjevernom dijelu Hrvatske, Hrvatskom zagorju, Međimurju govori se kajkavskim narječjem.

U okolici Varaždina živi dječak Vinko, kojim narječjem razgovara sa svojim djedom koji živi u jednom selu blizu njegove kuće?

Okolica Varaždina govori kajkavskim narječjem, dakle dječak Vinko sa svojim djedom razgovara na kajkavskom narječju.

Kako se nazivaju književna djela stvorena na nekom narječju?

Književna djela pisana na nekom narječju nazivaju se dijalektalna književnost.

Kojim se narječjem govori u Slavoniji, okolici Dubrovnika?

U Slavoniji i okolici Dubrovnika govori se štokavskim narječjem.

Koja je upitna zamjenica za štokavsko narječje?

Hrvatska su narječja nazive dobili po upitnim zamjenicama. U kajkavskom narječju to je zamjenica "kaj", u štokavskom "što", dok je u čakavskom "ča".

Koliko narječja ima hrvatski jezik?

Hrvatski jezik ima tri narječja - štokavsko, čakavsko i kajkavsko, a nazive su dobili po upitnim zamjenicama.

Na kojem su narječju napisani ovi stihovi? “Oj divojko, ča si tako lipa…”

Koji govor prepoznaješ u ovoj rečenici: Lepa je rubača, kak sneg je bela… (rubača-košulja)

U ovoj rečenici prepoznaje se ekavski govor, glasovni skup ije izgovara se i piše kao e. Lijepo je lepo, mlijeko je mleko...

Uspješno si završio kviz, ovo su tvoji rezultati.

0 / 0
Točni odgovori
Točni odgovori i objašnjenja
check

Pitanje br. 1

Koje narječje prepoznaješ u ovim rečenicama? Kako je reka moj did, nima mlika bez truda.

B

Čakavsko narječje

Ova rečenica napisana je na čakavskom narječju.
check

Pitanje br. 2

Kako se zovu hrvatska narječja?

A

Čakavsko narječje, kajkavsko narječje, štokavsko narječje

Hrvatska narječja su štokavsko narječje, kajkavsko narječje i čakavsko narječje.
check

Pitanje br. 3

Kojim se narječjem govori u sjevernom dijelu Hrvatske, Hrvatskom zagorju, Međimurju?

C

Kajkavskim narječjem

U sjevernom dijelu Hrvatske, Hrvatskom zagorju, Međimurju govori se kajkavskim narječjem.
check

Pitanje br. 4

U okolici Varaždina živi dječak Vinko, kojim narječjem razgovara sa svojim djedom koji živi u jednom selu blizu njegove kuće?

A

Kajkavskim narječjem

Okolica Varaždina govori kajkavskim narječjem, dakle dječak Vinko sa svojim djedom razgovara na kajkavskom narječju.
check

Pitanje br. 5

Kako se nazivaju književna djela stvorena na nekom narječju?

C

Dijalektalna književnost

Književna djela pisana na nekom narječju nazivaju se dijalektalna književnost.
check

Pitanje br. 6

Kojim se narječjem govori u Slavoniji, okolici Dubrovnika?

B

Štokavskim narječjem

U Slavoniji i okolici Dubrovnika govori se štokavskim narječjem.
check

Pitanje br. 7

Koja je upitna zamjenica za štokavsko narječje?

A

Što

Hrvatska su narječja nazive dobili po upitnim zamjenicama. U kajkavskom narječju to je zamjenica "kaj", u štokavskom "što", dok je u čakavskom "ča".
check

Pitanje br. 8

Koliko narječja ima hrvatski jezik?

A

Tri

Hrvatski jezik ima tri narječja - štokavsko, čakavsko i kajkavsko, a nazive su dobili po upitnim zamjenicama.
check

Pitanje br. 9

Na kojem su narječju napisani ovi stihovi? “Oj divojko, ča si tako lipa…”

A

Na čakavskom narječju

Ovi stihovi napisani su na čakavskom narječju.
check

Pitanje br. 10

Koji govor prepoznaješ u ovoj rečenici: Lepa je rubača, kak sneg je bela… (rubača-košulja)

C

Ekavski govor

U ovoj rečenici prepoznaje se ekavski govor, glasovni skup ije izgovara se i piše kao e. Lijepo je lepo, mlijeko je mleko...