1 / 8

NDH se nije umiješao u slobodu vjere Srba?

Klikni na karticu da vidiš odgovor
NDH je poticala iseljavanje Srba prema Srbiji. Srbi su trpjeli tešku represiju, ukinut je bio naziv "srpska pravoslavna crkva" a počeo se upotrebljavati naziv "grkoistočnjaci". Vlast u NDH je pokušala potaknuti Srbe da prijelaze na rimokatoličku vjeru.
2 / 8

Kako se zove najzloglasniji logor NDH?

Najzloglasniji logor u NDH je bio Jasenovac. Tu su bili zatočeni Židovi, Romi, komunisti i veliki broj Srba. Čak se tamo nalazio jedno vrijeme i Vladko Maček, predsjednik HSS-a. U Jasenovcu je pobijeno ili umrlo 83.145 osoba.
3 / 8

Kakvog je oblika spomenik za žrtve u Jasenovcu?

Spomenik za žrtve Jasenovca ima oblik velikog kamenog cvijeta. Autor spomenika je Bogdan Bogdanović.
4 / 8

NDH je poticala iseljavanje Srba prema Srbiji?

NDH je poticala iseljavanje Srba prema Srbiji. Srbi su trpjeli tešku represiju, bio je ukinut naziv "srpska pravoslavna crkva" te umjesto toga upotrebljavao naziv "grkoistočnjaci". Vlast u NDH je pokušala potaknuti Srbe da prijelaze na rimokatoličku vjeru.
5 / 8

Koje slovo je bilo istaknuto na žutoj traci koji su morali Židovi nositi u NDH?

NDH je imala iste rasne zakone kao što je imala Njemačka. Židovima je bila oduzeta njihova imovina te su morali nositi žutu traku sa slovom "Ž".
6 / 8

U NDH nisu postajali rasni zakoni kao u Njemačkoj?

NDH je imala iste rasne zakone kao što je imala Njemačka. Židovima je bila oduzeta njihova imovina te su morali nositi žutu traku sa slovom "Ž".
7 / 8

Koliko je ljudi ubijeno u Jasenovcu?

Najzloglasniji logor u NDH je bio Jasenovac. Tu su bili zatočeni Židovi, Romi, komunisti i veliki broj Srba. Čak se tamo nalazio jedno vrijeme i Vladko Maček, predsjednik HSS-a. U Jasenovcu je pobijeno ili umrlo 83.145 osoba.
8 / 8

Stvaranje ‘čiste’ hrvatske nacije je bila ideja …

Nakon proglašenja NDH doneseni su zakoni kojima se omogućila provedba genocida nad Židovskim, Romskim i Srpskim stanovništvom. Pokrenuto je i osnivanj elogora. Ideja ustaša je bila stvaranje 'čiste' hrvatske nacije.