Koji je od navedenih sportaša pružio otpor ustašama?

Boris Hanžeković je bio uspješni hrvatski atletičar. Zbog odbijanja nastupa za reprezentaciju NDH i veze s partizanima, ustaše ga 1944. zatvaraju u Jasenovac. U spomen na ovog uglednoga sportaša u Zagrebu se redovito održava međunarodno atletsko natjecanje „Hanžekovićev memorijal“. 

Stvaranje ‘čiste’ hrvatske nacije je bila ideja …

Nakon proglašenja NDH doneseni su zakoni kojima se omogućila provedba genocida nad Židovskim, Romskim i Srpskim stanovništvom. Pokrenuto je i osnivanj elogora. Ideja ustaša je bila stvaranje 'čiste' hrvatske nacije.

Kakvog je oblika spomenik za žrtve u Jasenovcu?

Spomenik za žrtve Jasenovca ima oblik velikog kamenog cvijeta. Autor spomenika je Bogdan Bogdanović.

NDH se nije umiješao u slobodu vjere Srba?

NDH je poticala iseljavanje Srba prema Srbiji. Srbi su trpjeli tešku represiju, ukinut je bio naziv "srpska pravoslavna crkva" a počeo se upotrebljavati naziv "grkoistočnjaci". Vlast u NDH je pokušala potaknuti Srbe da prijelaze na rimokatoličku vjeru.

Koje slovo je bilo istaknuto na žutoj traci koji su morali Židovi nositi u NDH?

NDH je imala iste rasne zakone kao što je imala Njemačka. Židovima je bila oduzeta njihova imovina te su morali nositi žutu traku sa slovom "Ž".

U NDH nisu postajali rasni zakoni kao u Njemačkoj?

NDH je imala iste rasne zakone kao što je imala Njemačka. Židovima je bila oduzeta njihova imovina te su morali nositi žutu traku sa slovom "Ž".

Kako se zove najzloglasniji logor NDH?

Najzloglasniji logor u NDH je bio Jasenovac. Tu su bili zatočeni Židovi, Romi, komunisti i veliki broj Srba. Čak se tamo nalazio jedno vrijeme i Vladko Maček, predsjednik HSS-a. U Jasenovcu je pobijeno ili umrlo 83.145 osoba.

NDH je poticala iseljavanje Srba prema Srbiji?

NDH je poticala iseljavanje Srba prema Srbiji. Srbi su trpjeli tešku represiju, bio je ukinut naziv "srpska pravoslavna crkva" te umjesto toga upotrebljavao naziv "grkoistočnjaci". Vlast u NDH je pokušala potaknuti Srbe da prijelaze na rimokatoličku vjeru.

Koliko je ljudi ubijeno u Jasenovcu?

Najzloglasniji logor u NDH je bio Jasenovac. Tu su bili zatočeni Židovi, Romi, komunisti i veliki broj Srba. Čak se tamo nalazio jedno vrijeme i Vladko Maček, predsjednik HSS-a. U Jasenovcu je pobijeno ili umrlo 83.145 osoba.

Uspješno si završio kviz, ovo su tvoji rezultati.

0 / 0
Točni odgovori
Točni odgovori i objašnjenja
check

Pitanje br. 1

Koji je od navedenih sportaša pružio otpor ustašama?

A

Boris Hanžeković

Boris Hanžeković je bio uspješni hrvatski atletičar. Zbog odbijanja nastupa za reprezentaciju NDH i veze s partizanima, ustaše ga 1944. zatvaraju u Jasenovac. U spomen na ovog uglednoga sportaša u Zagrebu se redovito održava međunarodno atletsko natjecanje „Hanžekovićev memorijal“. 

check

Pitanje br. 2

Stvaranje ‘čiste’ hrvatske nacije je bila ideja …

A

Ustaša

Nakon proglašenja NDH doneseni su zakoni kojima se omogućila provedba genocida nad Židovskim, Romskim i Srpskim stanovništvom. Pokrenuto je i osnivanj elogora. Ideja ustaša je bila stvaranje 'čiste' hrvatske nacije.

check

Pitanje br. 3

Kakvog je oblika spomenik za žrtve u Jasenovcu?

A

Cvijet

Spomenik za žrtve Jasenovca ima oblik velikog kamenog cvijeta. Autor spomenika je Bogdan Bogdanović.
check

Pitanje br. 4

NDH se nije umiješao u slobodu vjere Srba?

B

Netočno

NDH je poticala iseljavanje Srba prema Srbiji. Srbi su trpjeli tešku represiju, ukinut je bio naziv "srpska pravoslavna crkva" a počeo se upotrebljavati naziv "grkoistočnjaci". Vlast u NDH je pokušala potaknuti Srbe da prijelaze na rimokatoličku vjeru.
check

Pitanje br. 5

Koje slovo je bilo istaknuto na žutoj traci koji su morali Židovi nositi u NDH?

A

Ž

NDH je imala iste rasne zakone kao što je imala Njemačka. Židovima je bila oduzeta njihova imovina te su morali nositi žutu traku sa slovom "Ž".
check

Pitanje br. 6

U NDH nisu postajali rasni zakoni kao u Njemačkoj?

A

Netočno

NDH je imala iste rasne zakone kao što je imala Njemačka. Židovima je bila oduzeta njihova imovina te su morali nositi žutu traku sa slovom "Ž".
check

Pitanje br. 7

Kako se zove najzloglasniji logor NDH?

B

Jasenovac

Najzloglasniji logor u NDH je bio Jasenovac. Tu su bili zatočeni Židovi, Romi, komunisti i veliki broj Srba. Čak se tamo nalazio jedno vrijeme i Vladko Maček, predsjednik HSS-a. U Jasenovcu je pobijeno ili umrlo 83.145 osoba.
check

Pitanje br. 8

NDH je poticala iseljavanje Srba prema Srbiji?

A

Točno

NDH je poticala iseljavanje Srba prema Srbiji. Srbi su trpjeli tešku represiju, bio je ukinut naziv "srpska pravoslavna crkva" te umjesto toga upotrebljavao naziv "grkoistočnjaci". Vlast u NDH je pokušala potaknuti Srbe da prijelaze na rimokatoličku vjeru.
check

Pitanje br. 9

Koliko je ljudi ubijeno u Jasenovcu?

C

Oko 83.000

Najzloglasniji logor u NDH je bio Jasenovac. Tu su bili zatočeni Židovi, Romi, komunisti i veliki broj Srba. Čak se tamo nalazio jedno vrijeme i Vladko Maček, predsjednik HSS-a. U Jasenovcu je pobijeno ili umrlo 83.145 osoba.