Hladni rat

Koje godine je osnovan Sjeveroatlantski ili NATO pakt?

Besplatno učenje za svakog učenika omogućili su:

📚 Igraj još

Hladnoratovske krize i lokalni ratovi

Sadržaj prema udžbeniku Klio 8 - Školska knjiga

Uspostava komunističke vlasti u Jugoslaviji i sukob sa SSSR-om

Sadržaj prema udžbeniku Klio 8 - Školska knjiga

Politički i nacionalni odnosi u drugoj Jugoslaviji

Sadržaj prema udžbeniku Klio 8 - Školska knjiga

Dekolonizacija

Sadržaj prema udžbeniku Klio 8 - Školska knjiga