Kartice za učenje

0/16

Veći nagib pravca u s-t grafu predstavlja:

Graf koji u s,t koordinatnom sustavu prikazuje put s u ovisnosti o vremenu t nazivamo s,t grafom. Za jednoliko gibanje s,t graf je pravac koji prolazi kroz ishodište. Veći nagib pravca u s-t grafu predstavlja veću brzinu.

Kako nazivamo graf koji prikazuje ovisnost brzine o vremenu?

Graf koji u s,t koordinatnom sustavu prikazuje put s u ovisnosti o vremenu t nazivamo s-t grafom. Za jednoliko gibanje s-t graf je pravac koji prolazi kroz ishodište. Graf koji prikazuje brzinu v u ovisnosti o vremenu t nazivamo v-t grafom. Odgovori t-s i t-v prikazuje ovisnost vremena o putu i vremena o brzini.

Čemu je jednaka površina ispod v-t grafa?

Graf koji prikazuje brzinu v u ovisnosti o vremenu t nazivamo v-t grafom. Graf v-t jednolikog gibanje je pravac koji je paralelan s osi apscisa jer tijekom jednolikog gibanja brzina ima stalno jednaku vrijednost. Pri jednolikom gibanju brzina ima stalno jednaku vrijednost, a izraz za brzinu jest: v = s / t. Iz toga izraza možemo vidjeti da je onda prijeđeni put jednak umnošku stalne brzine i proteklog vremena s = v x t što odgovara površini ispod v-t grafa.

Pomoću elektromagnetskog tipkala snimimo gibanje naše ruke. Ako su razmaci između točkica jednaki riječ je o:

Gibanje tijela stalnom brzinom naziva se jednoliko gibanje. Gibanje pri kojem se brzina mijenja nazivamo nejednoliko gibanje. Kada su razmaci između točkica jednaki govorimo o jednolikom gibanju, a kada su različiti riječ je o nejednolikom gibanju.

Graf v-t jednolikog gibanje je:

Graf koji prikazuje brzinu v u ovisnosti o vremenu t nazivamo v-t grafom. Graf v-t jednolikog gibanje je pravac koji je paralelan s osi apscisa jer tijekom jednolikog gibanja brzina ima stalno jednaku vrijednost.

Kreirajte svoj Kwizard račun

Recite nam nešto o sebi! Ove informacije će nam pomoći da prilagodimo Kwizard iskustvo.


Prijavi se


ili se registriraj ovdje