1 / 18

Bolest koje poljoprivredne kulture je bila često razlog za iseljavanje iz hrvatskog primorja?

Klikni na karticu da vidiš odgovor
Bolest vinove loze je bila često razlog za iseljavanje iz hrvatskog primorja.
2 / 18

Koje godine je pušten u promet Panamski kanal?

Panamski kanal je pušten u promet 1914. godine nakon puno godina izgradnje, financijskih poteškoća i teških i kobnih uvjeta za radnike.
3 / 18

U velikim se gradovima zbog napučenosti i manjka prostora pojavila potreba za gradnjom:

U velikim se gradovima zbog napučenosti i manjka prostora pojavila potreba za gradnjom nebodera. Prvi neboder u SAD-u izgrađen je u Chicagu 1885. godine.
4 / 18

Europske sile imale su jeftin i besplatan pristup sirovinama i poljoprivrednim proizvodima diljem svijeta zbog:

Druga polovica XIX. stoljeća je razdoblje velikog napretka u gospodarstvu dijelova Europe i Sjeverne Amerike. Europske kolonijalne sile imale su jeftin ili besplatan pristup sirovinama i poljoprivrednim proizvodima diljem svijeta i prevozili su ih iz Azije ili Afrike u Europu.
5 / 18

Druga polovica kojeg stoljeća je razdoblje velikog napretka u gospodarstvu dijelova Europe i Sjeverne Amerike?

Druga polovica XIX. stoljeća je razdoblje velikog napretka u gospodarstvu dijelova Europe i Sjeverne Amerike. Europske kolonijalne sile imale su jeftin ili besplatan pristup sirovinama i poljoprivrednim proizvodima diljem svijeta i prevozili su ih u Europu.
6 / 18

Od koje godine se bilježe statistički podatci o iseljavanju?

Veća prekomorska iseljavanja iz Hrvatske su počela oko 1880. godine zbog gospodarskih razloga. Točan broj iseljenika do kraja XIX. stoljeća nam nije poznat. Statistički podaci o iseljavanju se bilježe tek od 1898. godine.
7 / 18

Koliko Hrvata se prema američkim podatcima u prvom desetljeću XX. stoljeća uselilo u SAD?

U prvom desetljeću XX. stoljeća 266 000 Hrvata se prema američkim podatcima uselilo u SAD.
8 / 18

U XIX. stoljeću ženama je uglavnom bila namjenjena briga o:

U XIX. stoljeću muškarci i žene su i dalje imali strogo odvojene društvene uloge. Muški poslovi su se smatrali važnijima, a ženama je uglavnom bila namjenjena briga o kućanstvu i djeci.
9 / 18

Koje godine je u SAD-u utemeljena Hrvatska bratska zajednica?

Hrvatska bratska zajednica utemeljena je u Pittsburghu 1894. godine i danas je najveća i najpoznatija hrvatska organizacija u SAD-u.
10 / 18

U kojem američkom gradu je utemeljena Slavonsko-ilirska dobrotvorna zajednica?

Slavonsko-ilirska dobrotvorna zajednica je utemeljena u američkom gradu San Franciscu 1857. godine.
11 / 18

Prvi neboder u SAD-u je izgrađen u:

U velikim se gradovima zbog napučenosti i manjka prostora pojavila potreba za gradnjom nebodera. Prvi neboder u SAD-u izgrađen je u Chicagu 1885. godine.
12 / 18

Koje godine je otvoren Sueski kanal za promet?

Gradnja Sueskog kanala je započela 1859. godine pod vodstvom francuskog diplomata i inženjera Ferdinanda de Lessepsa, a otvoren je 1869. godine.
13 / 18

U kojem gradu u SAD-u je utemeljena Hrvatska bratska zajednica?

Hrvatska bratska zajednica utemeljena je u pittsburghu 1894. godine i danas je najveća i najpoznatija hrvatska organizacija u SAD-u.
14 / 18

U većini država zakon žene tretira kao:

U većini država zakon žene tretira kao vlasništvo njihovih muževa kojima pripada i sva ženina imovina i djeca.
15 / 18

Oko koje godine su počela veća prekomorska iseljavanja iz Hrvatske?

Veća prekomorska iseljavanja iz Hrvatske su počela oko 1880. godine zbog gospodarskih razloga. Točan broj iseljenika do kraja XIX. stoljeća nam nije poznat.
16 / 18

Koje godine je izgrađen prvi neboder u SAD-u?

U velikim se gradovima zbog napučenosti i manjka prostora pojavila potreba za gradnjom nebodera. Prvi neboder u SAD-u izgrađen je u Chicagu 1885. godine.
17 / 18

Od koje godine Hrvatska bratska zajednica u SAD-u izdaje svoje novine “Zajedničar”?

Hrvatska bratska zajednica u SAD-u izdaje svoje novine "Zajedničar" od 1904. godine.
18 / 18

Bogato građanstvo XIX. stoljeća nazivalo se:

Bogato građanstvo XIX. stoljeća nazivalo se buržoazijom. "Buržuji" su bili društveni sloj u usponu, a ipak su načinom života nastojali oponašati plemstvo.