1 / 3

Neprijelazni glagoli stoje samostalno i radnja izrečena njime ne prelazi na drugu riječ:

Klikni na karticu da vidiš odgovor

Neprijelazni glagoli su glagoli koji uz sebe nemaju imenicu u akuzativu. Radnja neprijelaznog glagola ne može prijeći na imenicu u akuzativu.

  • Marko trči. DA
  • Marko trči noge. NE – glagol trčati ne može prijeći na imenicu u akuzativu (noge)

Primjer:
Infinitiv stajati, misliti, ići...

  • Neprijelazni glagoli su glagoli koji uz sebe vežu prijedlog + imenicu u akuzativu
  • Marko ide na utakmicu. Marko ide na + imenica u akuzativu (utakmicu).
  • Marko misli na djevojku. Marko misli na + imenica u akuzativu (djevojku).
2 / 3

Kako dijelimo glagole prema predmetu radnje?

Glagole prema predmetu radnje dijelimo na prijelazne, neprijelazne i povratne.

3 / 3

Povratni glagol umivati se je:

Povratni glagol umivati se je pravi povratni glagol jer riječ se možemo zamijeniti za sebe -> umivati sebe/umivati se.