Kartice za učenje

0/22

Glagol odmarati i odmarati se iz primjera može biti prijelazan i povratan?
Primjeri: Odmaram se svako popodne./Odmaram ruke.

  • Da, ova tvrdnja je točna.
U rečenici: Odmaram se svako popodne. - glagol odmarati se je povratan, dok je u drugom primjeru prijelazan jer uz njega dolazi predmet radnje u akuzativu - Odmaram ruke. - koga? ili što? odmaram.

Prijelazni glagoli uza se imaju predmet radnje u genitivu. Smatraš li ovu tvrdnju točnom?

Ova tvrdnja nije točna, prijelazni glagoli uza se imaju predmet radnje u akuzativu.
  • Primjer: Ljudi gledaju utakmicu. - predmet radnje je utakmicu, ta imenica je u A.
  • Kada uz glagol dolazi predmet radnje u A kažemo da je glagol prijelazan.

Neprijelazni glagoli su glagoli koji uza se ne mogu imati predmet radnje u akuzativu. Smatraš li ovu tvrdnju točnom?

Neprijelazni glagoli su glagoli koji uza se ne mogu imati predmet radnje u akuzativu.
  • Primjer: Ivana spava na terasi.-> uz glagol spava ne može doći predmet radnje u akuzativu, dakle ovaj glagol je neprijelazan.

Glagoli spremati se, oblačiti se, tuširati se su povratni glagoli. Smatraš li ovo točnim?

Ova tvrdnja je točna -> glagoli kao spremati se, tuširati se nazivamo povratni glagoli. Uza njih uvijek dolazi povratna zamjenica se.
  • Povratni glagoli kazuju da netko sam na sebi obavlja radnju.

Kontroliraj se pred ljudima.
Kakav je glagol prema prijelaznosti u ovoj rečenici?

Glagol u ovoj rečenici je povratan jer uz njega dolazi povratna zamjenica se.

Kreirajte svoj Kwizard račun

Recite nam nešto o sebi! Ove informacije će nam pomoći da prilagodimo Kwizard iskustvo.


Prijavi se


ili se registriraj ovdje