Fizičke veličine i mjerne jedinice

Znaš li koliko jedan metar ima milimetara? Saznaj sve o fizičkim veličinama i mjernim jedinicama.

Besplatno učenje za svakog učenika omogućili su:

Igraj još

Što je fizika?

Sadržaj za sedmi razred osnovne škole - prema kurikulumu

Mjerenje duljine tijela

Znaš li koja je osnovna mjerna jedinica za duljinu? Saznaj sve o mjerenju duljine tijela uz kviz.

Mjerenje površine

Sadržaj za sedmi razred osnovne škole – prema kurikulumu

Volumen pravilnih i nepravilnih tijela

Sadržaj za sedmi razred osnovne škole – prema kurikulumu

Mjerenje mase vagom

Sadržaj za sedmi razred osnovne škole – prema kurikulumu