Kwiz učenje

0/19
Pojašnjenje

Koja je znanost znatno napredovala za vrijeme istraživačkih putovanja?

Pojašnjenje
Znatan doprinos istraživačkim putovanjima dali su geografi sa svojim spoznajama o okruglom svijetu. Za vrijeme istraživačkih putovanja napredovala je kartografija. Crtali su se novi zemljoviti koji su bili znatno precizniji.
Pojašnjenje

Kako su se zvali španjolski osvajači?

Pojašnjenje
Španjolski osvajači su se zvali "Konkvistadori". Oni su se htjeli obogatiti plijenom i okrutno su se obračunavali sa domorodcima.
Pojašnjenje

Što je doprinijelo olakšavanju plovidbe na oceanima u srednjem vijeku?

Pojašnjenje
Tijekom renesanse su se razvili novi instrumenti za navigaciju koji su olakšali plovidbu preko oceana. To su astrolab i ruža vjetrova.
Pojašnjenje

Navedi posljedice velikih otkrića za domorodce.

Pojašnjenje
Posljedice otkrića za domorodce su bile katastrofalne. U Americi je došlo do uništenja velikih civilizacija (Azteka i Inke), a Europljani su domorodce iz Afrike zarobili i njih prebacili brodovima u Ameriku kako bi ih tamo iskorištavali kao robove.
Pojašnjenje

Koja civilizacija je bila smještena na jugu Amerike prije dolaska španjolskih osvajača?

Pojašnjenje
Na jugu Amerike prije dolaska španjolskih osvajača je bila smještena civilizacija Azteka na prostoru Čilea. Civilizacije Maya i Inka su bile smještene u srednjoj Americi, na prostoru današnjeg Meksika.
Pojašnjenje

Što je bio razlog Kolumbova putovanja i otkriće Amerike?

Pojašnjenje
Kolumbo je krenuo na put radi istraživanja kraćeg morskog puta do Indije. Bio je zagovornik tadašnje nove ideje da je zemlja okrugla, pa je smatrao kako je morski put prema Indije preko zapada znatno kraći nego put oko Afrike.
Pojašnjenje

Kako je otkriće Amerike utjecao na trgovačke puteve?

Pojašnjenje

Koje su bile vodeće zemlje u istraživanju pomorskih puteva?

Pojašnjenje
Vodeće zemlje u istraživanju pomorskih puteva su bile Portugal i Španjolska. Portugalci su istraživali puteve i osnivali trgovačke ispostave radi trgovine, a Španjolci su osvajali teritorije, kako bi iskorištavali rudna bogatstva (zlato i srebro).
Pojašnjenje

Kako se zove rt na jugu Afrike?

Pojašnjenje
Rt na jugu Afrike se zove Rt dobre nade, navodno mu je Bartholomeu Diaz dao to ime jer je s razlogom pretpostavio da je otkriven pomorski put za Indiju.
Pojašnjenje

Koje godine je Kolumbo otkrio Ameriku?

Pojašnjenje
1492. god. Kristofor Kolumbo je stigao u Ameriku. Cilj ekspedicije iz Španjolske prema zapadu je bio Indija, jer je Kolumbo smatrao da je Zemlja okrugla. Kolumbo nije naslutio da se između Europe i Azije nalazi dotad nepoznat kontinent.
Pojašnjenje

Tko je otkrio Ameriku?

Pojašnjenje
1492. god. Kristofor Kolumbo je stigao u Ameriku. Cilj ekspedicije iz Španjolske prema zapadu je bio Indija, jer je Kolumbo smatrao da je Zemlja okrugla. Kolumbo nije naslutio da se između Europe i Azije nalazi dotad nepoznat kontinent.
Pojašnjenje

Koja biljka nije stigla iz Amerike u Europu?

Pojašnjenje
Posljedica otkriće Amerike je uvoz dotada nepoznatih biljka iz Amerike u Europu, kao što su vanilija, duhan, kakao, kukuruz i rajčica. Lubenica je došla iz Afrike u Europu.
Pojašnjenje

Koja je zemlja započela sa istraživanjem svijeta?

Pojašnjenje
Portugal je započeo u 15. st. sa pomorskim istraživanjima. Portugalci su počeli istraživati zapadnu obalu Afrike.
Pojašnjenje

Koji istraživač je prvi put putovao morskim putem oko svijeta?

Pojašnjenje
Prvi istraživač koji je putovao morskim putem oko svijeta je bio Ferdinand Magellan. Drugi je bio James Cook. A Kristofor Kolumbo je otkrio Ameriku.
Pojašnjenje

Što je bio preduvjet velikih geografskih otkrića?

Pojašnjenje
Preduvjet velikih geografskih otkrića je napredak znanosti i tehnologije. Novi izumi koji su poticali geografska otkrića su npr. kompas, astrolab, ruža vjetrova te nove vrste brodova, kao što su karavela i karaka.
Pojašnjenje

Što je otežavalo kopneni trgovački put iz Europe prema Indiji?

Pojašnjenje
Osmansko osvajanje Carigrada 1453. god. je otežavalo trgovački kopneni put prema Indiji.
Pojašnjenje

Tko je istražio pomorski put oko Afrike do Indije?

Pojašnjenje
Vasco de Gama je istražio pomorski put oko Afrike do Indije. Ferdinand Magellan je prvi pomorac koji je putovao oko svijeta, a Bartholomeu Diaz je stigao samo do Rta dobre nade na jugu Afrike.
Pojašnjenje

Koje su bile prednosti putovanja morem u odnosu na kopneni put?

Pojašnjenje
Trgovci su koristili morski prijevoz robe radi jeftinijeg i i sigurnijeg putovanja. Tako su izbjegavali opasna područja na kojima se ratovalo i na kojima su se često pojavljivale pljačke.

Uspješno si završio kviz, ovo su tvoji rezultati.

0 / 0
Točni odgovori

1/19

Koja je znanost znatno napredovala za vrijeme istraživačkih putovanja?

C
Kartografija
Znatan doprinos istraživačkim putovanjima dali su geografi sa svojim spoznajama o okruglom svijetu. Za vrijeme istraživačkih putovanja napredovala je kartografija. Crtali su se novi zemljoviti koji su bili znatno precizniji.

2/19

Kako su se zvali španjolski osvajači?

C
Konkvistadori
Španjolski osvajači su se zvali "Konkvistadori". Oni su se htjeli obogatiti plijenom i okrutno su se obračunavali sa domorodcima.

3/19

Što je doprinijelo olakšavanju plovidbe na oceanima u srednjem vijeku?

A
Novi instrumenti za navigaciju
Tijekom renesanse su se razvili novi instrumenti za navigaciju koji su olakšali plovidbu preko oceana. To su astrolab i ruža vjetrova.

4/19

Navedi posljedice velikih otkrića za domorodce.

B
Uništenje domorodaca
Posljedice otkrića za domorodce su bile katastrofalne. U Americi je došlo do uništenja velikih civilizacija (Azteka i Inke), a Europljani su domorodce iz Afrike zarobili i njih prebacili brodovima u Ameriku kako bi ih tamo iskorištavali kao robove.

5/19

Koja civilizacija je bila smještena na jugu Amerike prije dolaska španjolskih osvajača?

B
Azteka
Na jugu Amerike prije dolaska španjolskih osvajača je bila smještena civilizacija Azteka na prostoru Čilea. Civilizacije Maya i Inka su bile smještene u srednjoj Americi, na prostoru današnjeg Meksika.

6/19

Što je bio razlog Kolumbova putovanja i otkriće Amerike?

A
Traženje morskog puta do Indije
Kolumbo je krenuo na put radi istraživanja kraćeg morskog puta do Indije. Bio je zagovornik tadašnje nove ideje da je zemlja okrugla, pa je smatrao kako je morski put prema Indije preko zapada znatno kraći nego put oko Afrike.

7/19

Kako je otkriće Amerike utjecao na trgovačke puteve?

C
Trgovački putevi su se preselili sa Sredozemlje na Atlantski ocean
Trgovački putevi su se preselili sa Sredozemlja na Atlantski ocean. Stare trgovačke velesile kao Venecija i Dubrovnik su počeli propadati radio toga.

8/19

Koje su bile vodeće zemlje u istraživanju pomorskih puteva?

B
Portugal i Španjolska
Vodeće zemlje u istraživanju pomorskih puteva su bile Portugal i Španjolska. Portugalci su istraživali puteve i osnivali trgovačke ispostave radi trgovine, a Španjolci su osvajali teritorije, kako bi iskorištavali rudna bogatstva (zlato i srebro).

9/19

Kako se zove rt na jugu Afrike?

C
Rt dobre nade
Rt na jugu Afrike se zove Rt dobre nade, navodno mu je Bartholomeu Diaz dao to ime jer je s razlogom pretpostavio da je otkriven pomorski put za Indiju.

10/19

Koje godine je Kolumbo otkrio Ameriku?

B
1492. godine
1492. god. Kristofor Kolumbo je stigao u Ameriku. Cilj ekspedicije iz Španjolske prema zapadu je bio Indija, jer je Kolumbo smatrao da je Zemlja okrugla. Kolumbo nije naslutio da se između Europe i Azije nalazi dotad nepoznat kontinent.

11/19

Tko je otkrio Ameriku?

C
Kristofor Kolumbo
1492. god. Kristofor Kolumbo je stigao u Ameriku. Cilj ekspedicije iz Španjolske prema zapadu je bio Indija, jer je Kolumbo smatrao da je Zemlja okrugla. Kolumbo nije naslutio da se između Europe i Azije nalazi dotad nepoznat kontinent.

12/19

Koja biljka nije stigla iz Amerike u Europu?

D
Lubenica
Posljedica otkriće Amerike je uvoz dotada nepoznatih biljka iz Amerike u Europu, kao što su vanilija, duhan, kakao, kukuruz i rajčica. Lubenica je došla iz Afrike u Europu.

13/19

Koja je zemlja započela sa istraživanjem svijeta?

A
Portugal
Portugal je započeo u 15. st. sa pomorskim istraživanjima. Portugalci su počeli istraživati zapadnu obalu Afrike.

14/19

Što je astrolab?

C
Uređaj kojim se određuje položaj nebeskih tijela
Astrolab služi za određivanje položaja zvijezda i drugih nebeskih tijela.

15/19

Koji istraživač je prvi put putovao morskim putem oko svijeta?

B
Ferdinand Magellan
Prvi istraživač koji je putovao morskim putem oko svijeta je bio Ferdinand Magellan. Drugi je bio James Cook. A Kristofor Kolumbo je otkrio Ameriku.

16/19

Što je bio preduvjet velikih geografskih otkrića?

B
Napredak znanosti i tehologije
Preduvjet velikih geografskih otkrića je napredak znanosti i tehnologije. Novi izumi koji su poticali geografska otkrića su npr. kompas, astrolab, ruža vjetrova te nove vrste brodova, kao što su karavela i karaka.

17/19

Što je otežavalo kopneni trgovački put iz Europe prema Indiji?

A
Osmanska osvajanja
Osmansko osvajanje Carigrada 1453. god. je otežavalo trgovački kopneni put prema Indiji.

18/19

Tko je istražio pomorski put oko Afrike do Indije?

B
Vasco da Gama
Vasco de Gama je istražio pomorski put oko Afrike do Indije. Ferdinand Magellan je prvi pomorac koji je putovao oko svijeta, a Bartholomeu Diaz je stigao samo do Rta dobre nade na jugu Afrike.

19/19

Koje su bile prednosti putovanja morem u odnosu na kopneni put?

A
Jeftinije putovanje
Trgovci su koristili morski prijevoz robe radi jeftinijeg i i sigurnijeg putovanja. Tako su izbjegavali opasna područja na kojima se ratovalo i na kojima su se često pojavljivale pljačke.

Kreirajte svoj Kwizard račun

Recite nam nešto o sebi! Ove informacije će nam pomoći da prilagodimo Kwizard iskustvo.


Prijavi se


ili se registriraj ovdje