1 / 20

U kojoj bitci je ugarsko-hrvatski kralj Žigmund doživio veliki poraz protiv osmanske vojske?

Ugarsko-hrvatski kralj Žigmund je doživio veliki poraz protiv osmanske vojske u bitci kod Nikopolja na Dunavu 1396. god.
2 / 20

Što nije uzrok krize Osmanskog carstva?

Uzroci velike krize Osmanskog Carstva su bili višestruki. Otkriće pomorskog puta do Indije oko Afrike je smanjilo kopnenu trgovinu preko Osmanskog Carstva i značio je gospodarsko slabljenje zbog nedostatka novca. Posljedica nedostatka novca je bila ta da je oprema osmanske vojske zaostajala za sve snažnijim i modernijim vojskama europskih država. Također je osmanska vojska izgubila nadzor nad Sredozemnim i Crnim morem nakon bitke kod Lepante 1571. godine .
3 / 20

Koju bitku je izgubila srpska vojska, nakon čega je Srbija postala osmanski vazal?

Srpska vojska se suprotstavila osmanskoj vojsci u bitci na Kosovu polju, 1389. god. Iako je u toj bitci poginuo sam sultan Murat I., ipak je osmanska vojska pobijedila srpsku vojsku. Srbija je poslije toga postala vazalna zemlja Osmanskog Carstva.
4 / 20

Za vrijeme kojeg vladara je Osmansko Carstvo dostiglo vrhunac svoje moći i najveći opseg svog teritorija?

Osmansko Carstvo je u 16. st. za vrijeme vladavine sultana Sulejmana II. Veličanstvenog dostiglo svoj vrhunac moći i najveći opseg teritorija. Osmanska vojska je došla do Beča.
5 / 20

Koje godine je bila bitka na Kosovu polju?

Srpska vojska se suprotstavila osmanskoj vojsci u bitci na Kosovu polju, 1389. god. Iako je u toj bitci poginuo sam sultan Murat I., ipak je osmanska vojska pobijedila srpsku vojsku. Srbija je poslije toga postala vazalna zemlja Osmanskog Carstva.
6 / 20

Koji je jedan od razloga slabljenje osmanske vojske?

Jedan od razloga slabljenja osmanske vojske je bio nedostatak novca u Osmanskom Carstvu. Oprema osmanske vojske je zaostajala za sve snažnijim i modernijim vojskama europskih država.
7 / 20

Koji pojam ne označava vojnike u osmanskoj vojsci?

Osmanske vojne jedinice su bile spahije (konjanici) i janjičari (pješačke postrojbe). Timar je bio zemljišni posjed koji su spahije dobivale nakon ratovanja.
8 / 20

Tko je osnovao Osmansko Carstvo?

Osmansko Carstvo je dobilo ime po osnivaču Osmanu. On je krajem 13. st. ujedinio razna turska plemena na zapadu današnje Turske.
9 / 20

Kada je osmanska vojska doživjela svoj prvi poraz?

U bitci kod otoka Lepanta 1571. god. osmanska vojska prvi put je doživjela poraz od kršćanske vojske. Ishod bitke je bio katastrofalan za osmansku vojsku koja je izgubila gotovo dvije stotine brodova i 25.000 vojnika.
10 / 20

Što je timar?

Timar je bio zemljišni posjed koji bi spahije dobile na posjed nakon ratovanja. Nemuslimansko stanovništvo se zvalo raja a divan je bilo sultansko vijeće.
11 / 20

U kojem stoljeću je Osmansko Carstvo doživjelo svoj vrhunac?

Svoj vrhunac je Osmansko Carstvo doživjelo u 16. stoljeću. Tada je Carstvo dostiglo svoj vrhunac rasprostanjenosti. Osmanlije su došle nadomak Beča.
12 / 20

Tko se brinuo za obranu države i o unutarnjoj sigurnosti u Osmanskom Cartsvu?

O obrani države i o unutarnjoj sigurnosti u Osmanskom Cartsvu se brinuo veliki vezir.
13 / 20

Kada je Osmansko Carstvo počelo osvajati europske teritorije?

Osmansko Carstvo je počelo sa osvajanjem europskog teritorija 1351. god., kad su Osmanlije zauzele bizantsku utvrdu Cimpe na poluotoku Galipolju.
14 / 20

Opsada Beča 1529. godine je bila pod vodstvom kojeg sultana?

Sulejman Veličanstveni je 1529. god. sa 120.000 vojnika opsjeo austrijsko prijestolje Beč. No, zbog isrcpljenosti osmanske vojske nakon dugog puta te lošeg vremena Sulejman nije uspio osvojiti Beč.
15 / 20

Koju titulu je nosio osmanski vladar?

Osmanski vladar je nosio titulu sultan. Njegova vlast je bila neograničena. U upravljanju države su sultanu pomagali članovi carskog vijeća (divana).
16 / 20

Koja zemlja se nije pridružila Svetoj ligi protiv Osmanskog Carstva?

Sveta Liga (1571. god.) je bilo udruženje Venecije, papinske države i Španjolske protiv osmanskog Carstva. Prvi veliki uspjeh Svete Lige je bila pobjeda u pomorskoj bitci kod otoka Lepanta 1571. god. kad je osmanska vojska izgubila više od 200 brodova i 25.000 vojnika.
17 / 20

Koji pojam ne označava teritorijalnu jedinicu u Osmanskom Carstvu?

Osmansko Carstvo je bilo podjeljeno na pašaluke (velike pokrajine) i na sandžake (manje oblasti). Spahije su bili konjanici u osmanskoj vojsci.
18 / 20

Kada je osmanska vojska osvojila Bizant?

Najznačajnija bitka i pobjeda osmanske vojske je bilo osvajanje Carigrada 1453. god. čime je nestalo tisućgodišnje Bizantsko Carstvo.
19 / 20

Koja je bila najznačajnija bitka i pobjeda osmanske vojske?

Najznačajnija bitka i pobjeda osmanske vojske je bilo osvajanje Carigrada 1453. god. čime je nestalo tisućgodišnje Bizantsko Carstvo.
20 / 20

Kada je osnovano Osmansko Carstvo?

Osmansko Carstvo je dobilo ime po osnivaču Osmanu. On je krajem 13. st. ujedinio razna turska plemena na zapadu današnje Turske.