Engleski jezik 6 - Lessons

Besplatno učenje za svakog učenika omogućili su:

Me, my family and friends

My hobbies and interests

Sadržaj prema kurikulumu

EDL - Jack's special hobby

Sadržaj prema kurikulumu

My lifestyle

Sadržaj prema kurikulumu

My home

My home - building your house

Sadržaj prema kurikulumu

My dream room

Sadržaj prema kurikulumu

Meet my pet

Sadržaj prema kurikulumu

Unusual pet

Sadržaj prema kurikulumu

Pets of the Future

Sadržaj prema kurikulumu

Volunteering

Sadržaj prema kurikulumu

Fortune teller - Good luck!

Sadržaj prema kurikulumu

Literature, art

Do you like reading

Sadržaj prema kurikulumu

The power of reading

Sadržaj prema kurikulumu

Music in me

Sadržaj prema kurikulumu

Music to my ears

Sadržaj prema kurikulumu

At the cinema

Sadržaj prema kurikulumu

Film

Sadržaj prema kurikulumu

Enjoying works of arts

Sadržaj prema kurikulumu

Holidays

It's Christmas!

Sadržaj prema kurikulumu

Easter

Sadržaj prema kurikulumu

Then and now

Talks about the past

Sadržaj prema kurikulumu

Famous people of the past

Sadržaj prema kurikulumu

It's OK to be different

Sadržaj prema kurikulumu

Healthy lifestyle

Our future activities

Sadržaj prema kurikulumu

Computer games

Sadržaj prema kurikulumu

Sports

Sadržaj prema kurikulumu

Science and us

What is science?

Sadržaj prema kurikulumu

Science for kids

Sadržaj prema kurikulumu

Astronomy

Sadržaj prema kurikulumu

Space

Sadržaj prema kurikulumu

I'm a scientist

Sadržaj prema kurikulumu

Environment

Spring garden

Sadržaj prema kurikulumu

Springtime

Sadržaj prema kurikulumu

Save the planet!

Sadržaj prema kurikulumu

Endangered animals

Sadržaj prema kurikulumu

Endangered species in Croatia

Sadržaj prema kurikulumu

Problems around the world

Sadržaj prema kurikulumu

Eco-warriors

Sadržaj prema kurikulumu

Travels

My dreams and decisions

Sadržaj prema kurikulumu

Australia

Sadržaj prema kurikulumu

Canada

Sadržaj prema kurikulumu

Welcome to London

Sadržaj prema kurikulumu

Mysterious Scotland

Sadržaj prema kurikulumu

My summer holidays

Sadržaj prema kurikulumu