Engleski jezik 6 - Language in focus

Besplatno učenje za svakog učenika omogućili su:

Engleski jezik 6 - Language in focus

Množina imenica

Sadržaj prema kurikulumu

Brojive i nebrojive imenice

Sadržaj prema kurikulumu

Modal Verbs "CAN" and "MAY"

Sadržaj prema kurikulumu

There is/are

Sadržaj prema kurikulumu

Verb "To BE"

Sadržaj prema kurikulumu

Verb "TO HAVE GOT"

Sadržaj prema kurikulumu

Present Simple

Sadržaj prema kurikulumu

Present Continuous

Znaš li da Present continuous koristimo za radnju koja se dešava u trenutku govora i za planove u budućnosti?

Simple Future Tense

Znaš li kad koristimo Simple Future tense? Možeš li nadopuniti rečenicu: I promise, I ____ change.

Going To Future

Znali za da se Going To Future koristi za izražavanje namjere ili planova i izražavanje predviđanja?

Past Simple

Sadržaj prema kurikulumu