1 / 32

Jedan dio kemijske energije hrane pretvara se u _______ energiju koja se iskorištava za rad i kretanje organizma, a drugi dio se pretvara u ______ koja zagrijava tijelo.

Jedan dio kemijske energije hrane pretvara se u mehaničku energiju koja se iskorištava za rad i kretanje organizma, a drugi dio se pretvara u toplinu koja zagrijava tijelo. Dio energije gubi se preko površine tijela u obliku topline. Preostali dio kemijske energije pohranjuje se u tijelu u različitim tvarima i iskorištava po potrebi za različite životne procese.
2 / 32

Kako nazivamo proces stvaranja šećera glukoze i kisika?

Fotosinteza je proces stvaranja šećera glukoze (hranjiva tvar) i kisika. Pri tome se svetlosna energija pretvara u kemijsku i pohranjuje se u glukozi.
3 / 32

Ako je ljudsko tijelo toplije od svoje okoline što će se dogoditi?

Ljudsko tijelo će gubiti toplinu ukoliko je toplije od svoje okoline jer se toplina gubi i preko površine tijela živih bića. Ako je tijelo toplije od okoline, ono gubi toplinu, a ako je hladnije od okoline, ono prima toplinu.
4 / 32

Škrob

Hranjiva tvar koja se pohranjuje u tijelu alge i biljke. Dijelovi biljke osobito bogati škrobom su korijen, stabljika i plod. Nastaje iz neiskorištenog dijela glukoze.
5 / 32

Razlagači

Organizmi koji se hrane razlažući ostatke uginulih živih bića iz okoliša. To neke gljive i neke bakterije. Njihov je značaj velik i za ekosustav jer "čiste" ekosustav od ostataka uginulih organizama.
6 / 32

Hranidbena mreža

Više hranidbenih lanaca, koje međusobno povezuju zajednički članovi.
7 / 32

Koliko redova potrošača postoji u hranidbenom lancu?

Postoji 4 reda potrošača u hranidbenom lancu.
8 / 32

Tko ima najviše energije na raspolaganju?

Proizvođači imaju najviše energije na raspolaganju jer se nalaze na početku svakog hranidbenog lanca (primjerice biljke). S obzirom na to da svaki član hranidbenog lanca iskoristi za svoje potrebe određeni dio energije koja je bila pohranjena u hrani koju je pojeo, na sljedećeg člana prenese se samo manji dio energije, To znači da najviše energije na raspolaganju ima proizvođač, a potrošač svake sljedeće razine hranidbenog lanca sve manje energije.
9 / 32

Organizmi istog ekosustava se međusobno povezani _____ hranidbenim lancem/lancima.

Organizmi istog ekosustava nisu međusobno povezani samo jednim hranidbenim lancem, već je svaki organizam u pravilu član više hranidbenih lanaca.
10 / 32

Mogućnost fotosintetiziranja imaju…

Mogućnost fotosinteze imaju alge i biljke. Osim u biljkama i algama, fotosinteza se obavlja i u nekim bakterijama, dakle organizmima koji u svojim stanicama imaju klorofil i obično su zelene boje. Fotosinteza je proces stvaranja šećera glukoze (hranjiva tvar) i kisika. Pri tome se svetlosna energija pretvara u kemijsku i pohranjuje se u glukozi.
11 / 32

Tko pripada potrošaču II. reda u kopnenom ekosustavu?

Svejedi u kopnenom ekosustavu pripadaju potrošačima II. reda.
12 / 32

Koji član hranidbenog lanca ima najviše energije na raspolaganju?

S obzirom na to da svaki član hranidbenog lanca iskoristi za svoje potrebe određeni dio energije koja je bila pohranjena u hrani koju je pojeo, na sljedećeg člana prenese se samo manji dio energije, To znači da najviše energije na raspolaganju ima proizvođač, a potrošač svake sljedeće razine hranidbenog lanca sve manje energije.
13 / 32

Ukoliko neki organizmi ___________ dolazi do obolijevanja i na kraju umiranja?

Ukoliko neki organizmi nemaju dovoljno energije dolazi do obolijevanja i na kraju umiranja. S obzirom da živa bića troše nergiju za životne procese i zagrijavanje tijela, ako nemaju dovoljno energije na raspolaganju, oboljet će, smanjit će se njihova mogućnost razmnožavanja te će ponekad i uginuti. Stoga je izuzetno važno svakom živom biću osigurati hranu i dovoljno energije za život.
14 / 32

Organizmi koji uzimaju gotovu hranu iz okoliša nazivaju se _______________.

Organizmi koji uzimaju gotovu hranu iz okoliša nazivaju se potrošači. Potrošači su primjerice životinje (npr. vuk, zec)jer one ne mogu samostalno proizvesti hranu, već uzimaju gotovu iz okoliša. Potrošači koji se hrane isključivo biljkama su biljojedi, dok se mesojedi hrane isključivo mesom. Svejedi su potrošači čija prehrana uključuje i biljke i životinje.
15 / 32

Više hranidbenih lanaca, koje međusobno povezuju zajednički članovi, nazivamo _________.

Više hranidbenih lanaca, koje međusobno povezuju zajednički članovi, nazivamo hranidbena mreža. Unutar jedne hranidbene mreže isti mesojed može biti na drugačijim položajima u različitim hranidbenim lancima.
16 / 32

Proizvođači

Organizmi koji mogu samostalno proizvoditi hranu procesom fotosinteze. To su primjerice alge i biljke.
17 / 32

Koji organizam pripada razlagačima?

Vrganj je gljiva, a gljive pripadaju razlagačima.
18 / 32

Fotosinteza

Proces stvaranja šećera glukoze i kisika pomoću svjetlosne energije. Tijekom fotosinteze svjetlosna energija se pretvara u kemijsku i pohranjuje u glukozi.
19 / 32

Povezanost u prehrani, odnosno od proizvođača pa do razlagača nazivamo ____________.

Povezanost u prehrani, odnosno od proizvođača pa do razlagača nazivamo Hranidbenim lancem.
20 / 32

Organizmi koji mogu samostalno proizvoditi hranu procesom fotosinteze nazivaju se ___________.

Organizmi koji mogu samostalno proizvoditi hranu procesom fotosinteze nazivaju se proizvođači. Hrane sebe i sav živi svijet, stoga su temelj svake životne zajednice. To su primjerice alge i biljke.
21 / 32

Od kuda naše tijelo dobiva kemijsku energiju koja se pretvara u ostale oblike energije?

Naše tijelo dobiva kemijsku energiju koja se pretvara u ostale oblike energije.
22 / 32

Zašto je važno da kuća u kojoj stanujemo ima toplinsku izolaciju?

Ukoliko kuća ima toplinsku izolaciju, preko zima kada je okolina hladnija od kuće, toplina iz kuće neće ići u okolinu
23 / 32

U što se pretvara neiskorišteni dio glukoze?

Neiskorišteni dio glukoze pretvara se u škrob koji se kao hranjiva tvar pohranjuje u tijelu alge i biljke. Dijelovi biljke osobito bogati škrobom su korijen, stabljika i plod.
24 / 32

Kada nam je hladno moramo oblačiti više slojeva odjeće, jer zrak između slojeva je ______ izolator.

S obzirom da čovjek nema gustu dlaku na površini tijela, mora nositi odjeću kako bi spriječio gubitak topline. Stoga je bitno obući nekoliko slojeva odjeće kada je jako hladno jer se između slojeva odjeće zadržava zrak koji je toplinski izolator.
25 / 32

Potrošači

Organizmi koji uzimaju gotovu hranu iz okoliša.
26 / 32

Što su toplinski izolatori kod životinja?

Perje i dlaka su dobri toplinski izolatori kod životinja. Gusto perje i dlaka karakteristični su za životinje koje žive u hladnim područjima, a njihova gustoća kod životinja umjerenog područja ovisi o godišnjem dobu. Osim perja i dlaka dobar toplinski izolator su i masne naslage ispod kože. S druge strane, primjerice gmazovi energiju za životne procese nadoknađuju sunčanjem, dok se pingvini skupljaju u grupe kako bi smanjili gubitak topline iz tijela.
27 / 32

Hranidbeni lanac

Povezanost u prehrani, od proizvođača preko niza potrošača, sve do razlagača.
28 / 32

Koji dijelovi biljke su bogati škrobom?

Korijen, stabljika i plod su bogati škrobom. Škrob je neiskorišteni dio glukoze koji je nastao procesom fotosinteze.
29 / 32

Morski pas pripada kojem redu potrošača?

Morski pas kao glavni predator u morskom ekosustavu pripada potrošaču IV. reda.
30 / 32

Preko čega se u hranidbenom lancu energija prenosi?

Energija u hranidbenom lancu prenosi se preko hrane. Hranidbenim lancem prikazujemo povezanost u prehrani, od proizvođača preko niza potrošača, pa sve do razlagača.
31 / 32

Organizmi koji razlažu ostatke uginulih živih bića naziva se ________________.

Organizmi koji se hrane razlažući ostatke uginulih živih bića iz okoliša nazivaju se razlagači. Razlagači su neke gljive i bakterije. Bitni su za ekosustav jer ga "čiste" od ostataka uginulih organizama.
32 / 32

Koji organizmi su proizvođači?

Proizvođači su alge i biljke. Nazivamo ih proizvođačima jer mogu samostalno proizvoditi hranu procesom fotosinteze.