Kwiz učenje

0/15
Pojašnjenje

Kojom se bojom na topografskim kartama prikazuje šuma?

Pojašnjenje
Na topografskim kartama, šuma se prikazuje zelenom bojom. Šuma kao vegetacijski element spada u geografske elemente karte.
Pojašnjenje

Kako nazivamo crte na karti koje spajaju točke iste visine?

Pojašnjenje
Crte na karti koje spajaju točke iste visine nazivaju se izohipse, a crte na karti koje spajaju točke iste dubine (primjerice u moru) nazivaju se izobate. Visinska razlika između dvije susjedne izohipse u kartografiji se naziva ekvidistanca.
Pojašnjenje

Izbaci uljeza među geografskim elementima topografske karte:

Pojašnjenje
Među geografske elemente topografske karte ubrajamo granice, naselja, reljef, vode i dr., dok okvir karte, kao i koordinatna mreža, mjerilo i ekvidistanca spadaju u matematičke elemente.
Pojašnjenje

Određeni prostor prikazan je na topografskoj karti u mjerilu 1 : 50 000. Koliko bismo listova topografske karte trebali koristiti ukoliko bismo htjeli isti prostor prikazati u mjerilu 1 : 25 000?

Pojašnjenje
Jednak prostor u mjerilu 1 : 50 000 prikazan je s 4 lista karte u mjerilu 1 : 25 000. Topografske karte izrađuju se u listovima i mjerilima koji su međusobno povezani i podijeljeni prema geografskoj mreži.
Pojašnjenje

Kako se naziva vrsta geografske karte koja predočuje u prostoru vidljive, osnovne prirodne i društvene sadržaje nekog područja?

Pojašnjenje
Vrsta geografske karte koja predočuje u prostoru vidljive, osnovne prirodne i društvene sadržaje nekog područja naziva se topografska karta. Za razliku od tematske karte, često kažemo da topografske karte daju uopćenu sliku nekog prostora.
Pojašnjenje

Ako je razmak između izohipsa na topografskoj karti manji, reljef je:

Pojašnjenje
Što su izohipse na topografskoj karti uže, odnosno što je razmak među njima manji, reljef je strmiji. Suprotno, veći razmaci među izohipsama ukazuju na zaravnjenost reljefa.
Pojašnjenje

Kako dijelimo geografske karte s obzirom na sadržaj?

Pojašnjenje
Geografske karte s obzirom na sadržaj dijelimo na tematske i topografske. Tematske karte prikazuju određeni sadržaj i prema njemu dobivaju naziv, dok topografske karte daju uopćenu sliku nekog prostora.
Pojašnjenje

Kako je prikazan reljef na topografskim detaljnim i topometrijskim kartama?

Pojašnjenje
Reljef je na topografskim detaljnim i topometrijskim kartama prikazan crtama koje se nazivaju izohipse te spajaju točke iste visine. Slično, na pomorskim kartama, crte koje spajaju točke iste dubine nazivaju se izobate.
Pojašnjenje

Točka na karti kojoj je poznata nadmorska visina i koja je uz nju napisana naziva se:

Pojašnjenje
Točka na karti kojoj je poznata nadmorska visina i koja je uz nju napisana naziva se kota. Reljef se na topografskim kartama, osim kotama, prikazuje i izohipsama, odnosno crtama koje povezuju točke iste nadmorske visine.
Pojašnjenje

Izbaci uljeza među matematičkim elementima topografske karte:

Pojašnjenje
Među matematičke elemente topografske karte ubrajamo koordinatnu mrežu i okvir karte, mjerilo i ekvidistancu, a granice, kao i naselja, reljef i vode spadaju među geografske elemente.
Pojašnjenje

Kako se zove institucija koja je ovlaštena za izradu službenih državnih karata u Hrvatskoj?

Pojašnjenje
Institucija koja je ovlaštena za prikupljanje geodetskih i prostornih podataka, topografsku izmjeru i izradu topografskih, odnosno službenih državnih karata u Hrvatskoj naziva se Državna geodetska uprava.
Pojašnjenje

Visinska razlika između dvije susjedne izohipse naziva se:

Pojašnjenje
Visinska razlika između dvije susjedne osnovne izohipse u kartografiji se naziva ekvidistanca. Izohipse su crte na karti koje spajaju točke iste visine.
Pojašnjenje

Elemente topografske karte dijelimo na:

Pojašnjenje
Elementi topografske karte mogu biti matematički (koordinatna mreža i okvir karte, mjerilo, ekvidistanca i dr.) i geografski (granice, naselja, reljef, vode, vegetacija i dr.).
Pojašnjenje

U kojemu od ovih mjerila nećemo pronaći topografsku kartu?

Pojašnjenje
Topografske karte se u pravilu izrađuju od mjerila 1 : 250 000, preko 1 : 100 000 i 1 : 50 000, do krupnih mjerila kao što je 1 : 25 000.
Pojašnjenje

Izbaci uljeza među podvrstama topografskih karti prema mjerilu:

Pojašnjenje
Četiri su podvrste topografskih karti koje dijelimo prema njihovom mjerilu, a to su: topometrijska, topografska detaljna, pregledna topografska i pregledna geografska karta.

Uspješno si završio kviz, ovo su tvoji rezultati.

0 / 0
Točni odgovori

1/15

Kojom se bojom na topografskim kartama prikazuje šuma?

A
Zelenom
Na topografskim kartama, šuma se prikazuje zelenom bojom. Šuma kao vegetacijski element spada u geografske elemente karte.

2/15

Kako nazivamo crte na karti koje spajaju točke iste visine?

A
Izohipse
Crte na karti koje spajaju točke iste visine nazivaju se izohipse, a crte na karti koje spajaju točke iste dubine (primjerice u moru) nazivaju se izobate. Visinska razlika između dvije susjedne izohipse u kartografiji se naziva ekvidistanca.

3/15

Izbaci uljeza među geografskim elementima topografske karte:

B
Okvir karte
Među geografske elemente topografske karte ubrajamo granice, naselja, reljef, vode i dr., dok okvir karte, kao i koordinatna mreža, mjerilo i ekvidistanca spadaju u matematičke elemente.

4/15

Određeni prostor prikazan je na topografskoj karti u mjerilu 1 : 50 000. Koliko bismo listova topografske karte trebali koristiti ukoliko bismo htjeli isti prostor prikazati u mjerilu 1 : 25 000?

B
4
Jednak prostor u mjerilu 1 : 50 000 prikazan je s 4 lista karte u mjerilu 1 : 25 000. Topografske karte izrađuju se u listovima i mjerilima koji su međusobno povezani i podijeljeni prema geografskoj mreži.

5/15

Kako se naziva vrsta geografske karte koja predočuje u prostoru vidljive, osnovne prirodne i društvene sadržaje nekog područja?

D
Topografska karta
Vrsta geografske karte koja predočuje u prostoru vidljive, osnovne prirodne i društvene sadržaje nekog područja naziva se topografska karta. Za razliku od tematske karte, često kažemo da topografske karte daju uopćenu sliku nekog prostora.

6/15

Ako je razmak između izohipsa na topografskoj karti manji, reljef je:

D
Strmiji
Što su izohipse na topografskoj karti uže, odnosno što je razmak među njima manji, reljef je strmiji. Suprotno, veći razmaci među izohipsama ukazuju na zaravnjenost reljefa.

7/15

Kako dijelimo geografske karte s obzirom na sadržaj?

A
Tematske i topografske
Geografske karte s obzirom na sadržaj dijelimo na tematske i topografske. Tematske karte prikazuju određeni sadržaj i prema njemu dobivaju naziv, dok topografske karte daju uopćenu sliku nekog prostora.

8/15

Kako je prikazan reljef na topografskim detaljnim i topometrijskim kartama?

D
Crtama
Reljef je na topografskim detaljnim i topometrijskim kartama prikazan crtama koje se nazivaju izohipse te spajaju točke iste visine. Slično, na pomorskim kartama, crte koje spajaju točke iste dubine nazivaju se izobate.

9/15

Točka na karti kojoj je poznata nadmorska visina i koja je uz nju napisana naziva se:

C
Kota
Točka na karti kojoj je poznata nadmorska visina i koja je uz nju napisana naziva se kota. Reljef se na topografskim kartama, osim kotama, prikazuje i izohipsama, odnosno crtama koje povezuju točke iste nadmorske visine.

10/15

Izbaci uljeza među matematičkim elementima topografske karte:

C
Granice
Među matematičke elemente topografske karte ubrajamo koordinatnu mrežu i okvir karte, mjerilo i ekvidistancu, a granice, kao i naselja, reljef i vode spadaju među geografske elemente.

11/15

Kako se zove institucija koja je ovlaštena za izradu službenih državnih karata u Hrvatskoj?

D
Državna geodetska uprava
Institucija koja je ovlaštena za prikupljanje geodetskih i prostornih podataka, topografsku izmjeru i izradu topografskih, odnosno službenih državnih karata u Hrvatskoj naziva se Državna geodetska uprava.

12/15

Visinska razlika između dvije susjedne izohipse naziva se:

A
Ekvidistanca
Visinska razlika između dvije susjedne osnovne izohipse u kartografiji se naziva ekvidistanca. Izohipse su crte na karti koje spajaju točke iste visine.

13/15

Elemente topografske karte dijelimo na:

D
Matematičke i geografske
Elementi topografske karte mogu biti matematički (koordinatna mreža i okvir karte, mjerilo, ekvidistanca i dr.) i geografski (granice, naselja, reljef, vode, vegetacija i dr.).

14/15

U kojemu od ovih mjerila nećemo pronaći topografsku kartu?

D
1 : 1 000 000
Topografske karte se u pravilu izrađuju od mjerila 1 : 250 000, preko 1 : 100 000 i 1 : 50 000, do krupnih mjerila kao što je 1 : 25 000.

15/15

Izbaci uljeza među podvrstama topografskih karti prema mjerilu:

A
Topogramska zidna
Četiri su podvrste topografskih karti koje dijelimo prema njihovom mjerilu, a to su: topometrijska, topografska detaljna, pregledna topografska i pregledna geografska karta.

Kreirajte svoj Kwizard račun

Recite nam nešto o sebi! Ove informacije će nam pomoći da prilagodimo Kwizard iskustvo.


Prijavi se


ili se registriraj ovdje