Električna trošila u kućanstvu - opasnost i održavanje

Saznaj pomoću čega bojler zagrijava vodu, koje su oznake za LED žarulju i još puno zanimljivosti o električnim trošilima u kućanstvu.

Besplatno učenje za svakog učenika omogućili su:

Igraj još

Simboli i sheme u elektronici

Sadržaj za osmi razred osnovne škole – prema kurikulumu

Proizvodnja i prijenos električne energije od proizvođača do potrošača

Sadržaj za osmi razred osnovne škole – prema kurikulumu

LOCK

Izrada modela strujnog kruga

Sadržaj za osmi razred osnovne škole – prema kurikulumu

LOCK

Primjena električne energije u vozilima

Sadržaj za osmi razred osnovne škole – prema kurikulumu

LOCK

Izrada modela električne tvorevine

Sadržaj za osmi razred osnovne škole – prema kurikulumu