1 / 12

U bajkama su glavni likovi životinje koje nose ljudske osobine. Smatraš li ovu tvrdnju točnom?

Ova tvrdnja je netočna. U bajkama su likovi izmišljeni, vile, vilenjaci, vještice. U bajkama se prepliće borba između dobra i zla i na kraju uvijek pobjeđuje dobro.
2 / 12

Što je crtica?

Crtica je kratki epski tekst, lirski obojan (osjećajan) s malim brojem likova, prikazuje samo jedan događaj i ima neočekivan završetak.
3 / 12

Kako nazivamo opsežno epsko djelo u kojem su glavni likovi djeca?

Opsežno epsko djelo u kojem su glavni likovi djeca naziva se dječji roman. On može biti pustolovni , znanstveno-fantastični, povijesni.
4 / 12

Može li prema nekom književnom djelu nastati kazališna predstava?

Prema književnom djelu može nastati kazališna predstava. Takav postupak prerade književnog djela u dramsko djelo nazivamo kazališna adaptacija. primjer prema djelu I. B. Mažuranić, Ribar Palunko i njegova žena nastala je kazališna predstava - to je kazališna adaptacija.
5 / 12

Prepoznaj uljeza u ovom nizu: roman, bajka, basna, crtica, pripovijetka, lirska pjesma.

Uljez je lirska pjesma, ostala djela spadaju u epiku, lirska pjesma spada u liriku. Lirika je pisana u stihu, dok su epska djela pisana u rečenicama, imaju likove, fabulu.
6 / 12

Koje su osnovne osobine bajke?

Bajka je epsko djelo u kojem se prepliću stvarni i nestvarni događaji i likovi, vodi se borba između dobra i zla i pobjeđuje dobro. Bajke imaju istaknutu pouku. Najpoznatiji pisci bajki su Hans Christian Andersen, braća Grimm, kod nas Ivana Brlić- Mažuranić.
7 / 12

U koji književni rod spada crtica?

 • Crtica spada u epska književna djela.
 • Ona je pisana u rečenicama.
 • Ima mali broj likova, kratka je i osjećajna.
8 / 12

Koje su pripovjedne tehnike ili pripovjedni postupci (tehnike kojima se koriste književnici u pisanju pripovjednih tekstova)?

 • Pripovjedne tehnike su tehnike kojima se koriste književnici pri pisanju pripovjednih tekstova.
 • To su pripovijedanje, opisivanje, dijalog i monolog.
9 / 12

Kako prepoznati dramski tekst? Po čemu se ona razlikuje od ostalih tekstova?

Dramski tekstovi su tekstovi pisani za prikazivanje na pozornici. Tu spadaju igrokazi, komedije, tragedije i drame. Ovo je primjer kako izgleda dramski tekst :
 • Ivan: (poluglasno, zabrinuto) "Kada ćeš se vratiti?"
 • Petar: (tiho) "Čim završim s poslom."
10 / 12

Što je basna?

Basna je epska vrsta u kojoj su glavni likovi životinje koje nose ljudske osobine i to negativne ljudske osobine. Na taj način nam pokazuje kakvi ne bismo smjeli biti. Likovi u basnama su personificirani.
11 / 12

Što su didaskalije u dramskom tekstu?

Didaskalije su upute glumcima, to je tekst pisan u zagradama pored imena dramskih lica. Piše se drugom vrstom slova (kosim slovima).
 • Primjer: Ilija: (podrugljivo) "To je tvoje?"
 • *Podrugljivo je didaskalija.
12 / 12

Što je igrokaz?

 • Igrokaz je vrsta dramskog teksta namijenjenog djeci.
 • Igrokaz spada u književni rod dramu, uz igrokaz u dramske tekstove spadaju komedija, tragedija, drama.