1 / 52

Što je transpiracija?

Transpiracija proces u biljkama u kojem dolazi do isparavanja viška vode preko listova biljke u atmosferu.
2 / 52

Ljeto se pojavljuje _____________.

Kada Sunčeve zrake padaju na jedan dio Zemlje pod manjim kutem s obzirom na okomicu taj dio je onda jače izložen Sunčevom zračenju - tamo je ljeto. Tijekom ljeta temperature mogu biti jako viske te može doći do pojave suša i požara.
3 / 52

Različita količina Sunčeve energije koja dopire do pojedinih dijelova Zemlje je razlog godišnjih doba?

Različita količina Sunčeve energije koja dopire do pojedinih dijelova Zemlje je razlog godišnjih doba. Kako Zemlja putuje oko Sunca, tako Sunčeve zrake padaju pod različitim kutem na Zemlju.
4 / 52

Predatori

Predatori ili grabežljivci su životinje koje aktivno love svoju hranu. Često love noću i imaju izoštrena osjetila koja im pomažu pri hvatanju plijena. Primarno se hrane drugim životinjama.
5 / 52

Životinje aktivne noću miruju i odmaraju ______.

Živa bića moraju tijekom 24 satnog ciklusa imati određeno vrijeme za odmor što je važno za pravilno funkcioniranje organizma. Životinje koje su aktivne danju, odmaraju se noću, a životinje koje su aktivne noću, odmaraju se danju.
6 / 52

Izmjena dana i noći je posljedica ___?

Izmjena dana i noći je ciklus koji je posljedica rotacije Zemlje oko svoje osi. Jedan ciklus izmjene dana i noći traje 24 sata.
7 / 52

Zbog čega biljke miruju tijekom ljeta?

Biljke miruju zbog nepovoljnih uvjeta. Ljeti zbog velikih vrućina i povećane transpiracije uzrokovane vrlo visokim temperaturama. Neke biljke u ljeto mogu odbaciti listove i mirovati kako bi se zaštitile od isušivanja.
8 / 52

Preobrazba

Preobrazba je proces kojim ličinke sazrijevaju i mijenjaju se u odrasle jedinke. Preobrazba je prisutna kod nekih životinja (vodozemaca i kukaca) koje imaju razvoj iz jajeta. Tijekom preobrazbe tijelo mladih se jako mijenja, a nakon preobrazbe poprimaju odrasli oblik i mogu se pariti.
9 / 52

Životni ciklusi

Životni ciklus je redoslijed životnih procesa i pojava koji su uvijek isti za svaku vrstu organizma. Sva živa bića imaju svoj životni ciklus koji se sastoji od rođenja, sazrijevanja, razmnožavanja, starenja i smrti.
10 / 52

Kroz što izlazi višak vode iz biljke u atmosferu?

Puči su otvori na listovima kroz koje biljke u obliku vodene pare ispuštaju višak vode u atmosferu - ovaj proces se naziva transpiracija. Najčešće se nalaze na doljnjoj strani lista.
11 / 52

Ličinka

Ličinke su prijelazni oblik od jaja do odraslog stadija kod životinjskih vrsta koje prolaze proces preobrazbe. Ličinke se po izgledu i načinu života često razlikuju od odraslih. Tijekom preobrazbe tijelo mladih se jako mijenja, a nakon preobrazbe poprimaju odrasli oblik i mogu se pariti.
12 / 52

Čemu služe korijenove dlačice?

Korijen završava korijenovim dlačicama koje ulaze u prostore među česticama tla gdje se nalazi voda. Funkcija korijena je uzimanje vode koja ulazi u biljku kroz korijenove dlačice.
13 / 52

Noćne životinje

Noćne ili nokturalne životinje su aktivne noću, a miruju danju. Noćna aktivnost za brojene vrste može biti ograničena zbog nedostatka svjetlosti - ako nema svjetlosti kretanje životinjama koje se oslanjaju na vid može biti ograničeno. Razni grabežljivci su se prilagodili na nokturalni način života te su aktivni noću kada love plijen. Pri tome se oslanjaju na izoštrena osjetila - njuh, sluh i opip.
14 / 52

Kako su se biljke prilagodile na velike vrućine?

Biljke ljeti miruju zbog nepovoljnih uvjeta zbog velikih vrućina i povećane transpiracije. Osim mirovanja biljke mogu smanjiti gubitak vode tako da smanje površinu listova - bodlje kaktusa su preobraženi listovi male površine pa se malo vode gubi kroz njih. A stabljika je preuzela funkciju fotosinteze.
15 / 52

Kakve mlade na svijet donose sisavci?

Sisavci donose na svijet žive mlade koji nalikuju na odrasle jedinke. Mladi su jako maleni i nesposobni za samostalni život pa ovise o svojim roditeljima.
16 / 52

Ciklus dan-noć

Izmjena dana i noći je ciklus koji je posljedica rotacije Zemlje oko svoje osi. Jedan ciklus izmjene dana i noći traje 24 sata.
17 / 52

Razvoj iz jaja

Prilikom razvoja iz jajeta mlade životinje se razvijaju (uglavnom) izvan tijela majke. Gmazovi, ptice i ribe ležu jaja iz kojih se izlegnu mlade jedinke koje nalikuju odraslima. Kod drugih životinja (vodozemaca, mekušaca i kukaca) iz jaja se razvijaju ličinke.
18 / 52

Fotosinteza

Fotosinteza je proces koji se zbiva u listovima biljke za koji je potreban klorofil, voda, ugljikov dioksid i Sunčeva svijetlost. U procesu fotosinteze nastaje kisik i šećer. Formula fotosinteze glasi 6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2. Sunčeva svijetlost je potrebna za proces fotosinteze te se događa samo tijekom dana.
19 / 52

Kada se događa fotosinteza

Sunčeva svijetlost je potrebna za proces fotosinteze te se događa samo tijekom dana.
20 / 52

Korijenove dlačice

Korijen završava korijenovim dlačicama koje ulaze u prostore među česticama tla gdje se nalazi voda. Funkcija korijena je uzimanje vode koja ulazi u biljku kroz korijenove dlačice. Voda s mineralnim tvarima ulazi u biljku, a zatim se tankim cjevčicama unutar stabljike uzdiže sve do listova biljke.
21 / 52

Koja vrsta životinje je aktivna noću?

Razni grabežljivci poput sove i vuka su se prilagodili na nokturalni način života te su aktivni noću kada love plijen. Pri tome se oslanjaju na izoštrena osjetila - njuh, sluh i opip. Noćna aktivnost za brojene vrste može biti ograničena zbog nedostatka svjetlosti - ako nema svjetlosti kretanje životinjama koje se oslanjaju na vid može biti ograničeno.
22 / 52

Tko prolazi preobrazbu?

Komarac je kukac koji u životnom ciklusu ima stadij preobrazbe iz ličinke u odraslu jedinku. Ličinka komarca ne nalikuje na odraslu jedinku. Ostale vrste životinja navedene su sisavci koji kao mlade jedinke nalikuju na odrasle jedinke i ne prolaze stadij preobrazbe.
23 / 52

Čime završava korijen?

Korijen završava korijenovim dlačicama koje ulaze u prostore među česticama tla gdje se nalazi voda. Voda s mineralnim tvarima ulazi u biljku kroz korijenove dlačice, a zatim se tankim cjevčicama unutar stabljike uzdiže sve do listova biljke.
24 / 52

Čemu služe puči?

Puči su otvori na listovima kroz koje biljke u obliku vodene pare ispuštaju višak vode u atmosferu. Najčešće se nalaze na doljnjoj strani lista. Isparavanje vode preko listova zove se transpiracija.
25 / 52

Gdje je veća mogućnost kondenzacije vodene pare i padalina?

U šumskim staništima zbog velike količine biljnog pokrova povećana je transpiracija, to znači da ta područja imaju više vodene pare, veća im je vlažnost zraka i veća je mogućnost padalina.
26 / 52

Nikola Kopernik je govorio o kakvom sustavu?

Nikola kopernik je poljski astronim koji je govorio o Heliocentričnom sustavu - Zemlja i drugi planeti se kreću oko Sunca.
27 / 52

Koja je formula fotosinteze?

Fotosinteza je proces koji se zbiva u listovima biljke za koji je potreban klorofil, voda, ugljikov dioksid i Sunčeva svijetlost. U procesu fotosinteze nastaje kisik i šećer. Formula fotosinteze glasi 6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2.
28 / 52

Prijelazna razdoblja su _______ i ________.

Proljeće i jesen su prijelazna razdoblja između zime i ljeta. Tijekom proljeća i jeseni obije polutke Zemlje su izložene podjednakoj količini Sunčevog zračenja. U ovim periodima veća je mogućnost padalina i vremenske prilike su nestabilne što može dovesti do pojave poplava ili drugih vremenskih neprilika.
29 / 52

Kako možemo procijeniti starost stabla?

Stabla rastu u širinu od proljeća do jeseni te se svake godine drvenasta stabljika proširi za jedan prsten ili god. Jedan god označava jedan ciklus rasta (u visinu i debljinu). Što su uvjeti povoljniji (dovoljno sunčeve energije i vode) to će biljka više rasti unutar jednog ciklusa rasta.
30 / 52

Koja živa bića imaju životni ciklus?

Životni ciklus je redoslijed životnih procesa i pojava koji su uvijek isti za svaku vrstu organizma. Sva živa bića imaju svoj životni ciklus koji se sastoji od rođenja, sazrijevanja, razmnožavanja, starenja i smrti.
31 / 52

Transpiracija

Transpiracija proces u biljkama u kojem dolazi do isparavanja viška vode preko listova biljke u atmosferu. Transpiracijom biljka gubi vodu što može biti problematično pri visokim temperaturama, stoga su biljke koje žive u vrućoj klimi razvile prilagodbe da smanje transpiraciju.
32 / 52

Zašto ima puno komaraca u blizini vode?

Ženka komarca leže jaja ispod površine vode. Kada se ličinke komarca razviju, hrane se u vodi sve do procesa preobrazbe.
33 / 52

Prijelazni oblik od jaja do odraslog stadija kod životinjskih vrsta koje prolaze proces preobrazbe je ____________.

Ličinke su prijelazni oblik od jaja do odraslog stadija kod životinjskih vrsta koje prolaze proces preobrazbe. Ličinke se po izgledu i načinu života često razlikuju od odraslih. Tijekom preobrazbe tijelo mladih se jako mijenja, a nakon preobrazbe poprimaju odrasli oblik i mogu se pariti.
34 / 52

Zima je hladna zato što __________.

Zima je hladnija od drugih godišnjih doba jer tijekom zime do površine Zemlje dopire manja količina Sunčeve energije. Zbog niskih temperatura dolazi do smrzavanja voda i tla, te pada snijeg.
35 / 52

Transpiracija je proces koji se odvija u __________.

Transpiracija proces u biljkama u kojem dolazi do isparavanja viška vode preko listova biljke u atmosferu.
36 / 52

Ciklus vode

Voda u prirodi neprestano kruži i taj određeni slijed procesa koji se stalno ponavljaju nazivamo ciklus vode. Ovaj ciklus se sastoji od padanja vode na zemlju (padalina), otjecanja vode u more, isparavanje iz tla i mora, transpiracije iz biljaka i prijenosa vlage strujanjem zraka u oblacima.
37 / 52

Puči

Puči su otvori na listovima kroz koje biljke u obliku vodene pare ispuštaju višak vode u atmosferu. Najčešće se nalaze na doljnjoj strani lista. Isparavanje vode preko listova zove se transpiracija.
38 / 52

Živi mladi

Živi mladi se razvijaju iz oplođene jajne stanice u tijelu majke. Sisavci donose na svijet žive mlade koji nalikuju na odrasle jedinke. Mladi su jako maleni i nesposobni za samostalni život pa ovise o svojim roditeljima.
39 / 52

Zbog čega biljke miruju tijekom zime?

Biljke miruju zbog nepovoljnih uvjeta. Zimi zbog velike hladnoće i smrzavanja. U jesen velikom broju biljaka otpada lišće, kora štiti stabljiku od smrzavanja, a korijen je zaštićen u tlu.
40 / 52

Što je sve potrebno za fotosintezu?

Fotosinteza je proces koji se zbiva u listovima biljke za koji je potreban klorofil, voda, ugljikov dioksid i Sunčeva svijetlost. U procesu fotosinteze nastaje kisik i šećer. Formula fotosinteze glasi 6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2.
41 / 52

Prijelazna razdoblja

Proljeće i jesen su prijelazna razdoblja između zime i ljeta. Tijekom proljeća i jeseni obije polutke Zemlje su izložene podjednakoj količini Sunčevog zračenja. U ovim periodima veća je mogućnost padalina i vremenske prilike su nestabilne što može dovesti do pojave poplava ili drugih vremenskih neprilika.
42 / 52

U kojem su odnosu sova i miš?

Sova je grabežljivac koji se hrani malim glodavcima, odnosno predator, a miš je lovina ili plijen. Zbog toga su sova i miš u odnosu predator i plijen.
43 / 52

Jednogodišnji životni ciklus imaju ___________.

Biljke koje žive samo tijekom razdoblja povoljnih uvjeta imaju jednogodišnji životni ciklus. Većinom se radi o zeljastim biljkama. Tijelo biljke propadne kada nastupe nepovoljni uvjeti te ona preživi u obliku sjemenke iz koje će u proljeće niknuti nova biljka i početi novi ciklus.
44 / 52

Godovi

Godovi su "prsteni" koji su vidljivi na presjeku stabla drvenastih biljaka. Stabla rastu u širinu od proljeća do jeseni te se svake godine drvenasta stabljika proširi za jedan prsten ili god. Jedan god označava jedan ciklus rasta (u visinu i debljinu). Što su uvjeti povoljniji (dovoljno sunčeve energije i vode) to će biljka više rasti unutar jednog ciklusa rasta.
45 / 52

Jednogodišnji životni ciklus

Životni ciklus koji traje samo jednu sezonu (ili godinu) - cijeli život jedne biljke ili životinje prođe unutar samo jednog ciklusa. Biljke koje žive samo tijekom razdoblja povoljnih uvjeta imaju jednogodišnji životni ciklus. Većinom se radi o zeljastim biljkama.
46 / 52

Kako šećer putuje unutar biljke?

Šećer u biljci nastaje kao glavni produkt fotosinteze u listovima biljke. U ostale dijelove biljke putuje kroz sustav cjevčica. Hranjive tvari (šećer) i kisik Putuju u smjeru suprotnom (od lista do korijena) od smjera transporta vode (ide od korijena do lista).
47 / 52

Gdje se zbiva fotosinteza?

Fotosinteza je proces koji se zbiva u listovima biljke za koji je potreban klorofil, voda, ugljikov dioksid i Sunčeva svijetlost. U procesu fotosinteze nastaje kisik i šećer. Formula fotosinteze glasi 6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2.
48 / 52

Godišnja doba

Različita količina Sunčeve energije koja dopire do pojedinih dijelova Zemlje je razlog postojanja više godišnjih doba. Kako Zemlja putuje oko Sunca, tako Sunčeve zrake padaju pod različitim kutem na Zemlju. Svako godišnje doba ima različite klimatske uvjete.
49 / 52

Zašto kaktus ima bodlje?

Kaktus se prilagodio na velike vrućine tako da su bodlje preobraženi listovi i smanjuje se transpiracija, a stabljika koja je zelene boje obavlja fotosintezu.
50 / 52

Kruženje vode u prirodi nazivamo _______ vode?

Voda u prirodi neprestano kruži i taj određeni slijed procesa koji se stalno ponavljaju nazivamo ciklus vode.
51 / 52

Kada veliki broj biljaka miruje na našim područjima?

Biljke miruju zbog nepovoljnih uvjeta. Zimi zbog velike hladnoće i smrzavanja, a ljeti zbog velikih vrućina i povećane transpiracije uzrokovane visokim temperaturama.
52 / 52

Što je fotosinteza?

Fotosinteza je proces koji se zbiva u listovima biljke za koji je potreban klorofil, voda, ugljikov dioksid i Sunčeva svijetlost. U procesu fotosinteze nastaje kisik i šećer.

Formula fotosinteze glasi: 6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2.