Kartice za učenje

0/17

Kako se naziva prijelaz iz čvrstog stanja u plinovito?

Prijelaz iz čvrstog stanja u plinovito stanje naziva se sublimacija, a obrnuti proces desublimacija.

Kako se nazivaju još sitnije čestice od kojih se sastoje protoni?

Protoni i neutroni sastoje se od još sitnijih čestica koje se nazivaju kvarkovi. Dijelovi atoma su malena atomska jezgra, koja se nalazi u središtu atoma i koja se sastoji od još manjih čestica koje nazivamo protonima i neutronima, te elektroni, koji se gibaju cijelim prostorom atoma u elektronskom omotaču.

Koliki će biti ukupan volumen prelijevanjem obojenog alkohola iz menzure A i vode iz menzure B u menzuru C?

Očekujemo da je ukupni volumen jednak zbroju volumena alkohola i vode no on je manji od toga. Molekule vode ulaze u međuprostore između većih molekula alkohola pa se prazan prostor između molekula djelomice popuni. Zato se volumen vode i alkohola pri miješanju smanji. Zaključujemo da se tvari sastoje od sitnih nevidljivih čestica, molekula, između kojih se nalaze prazni međuprostori.

Kako se naziva prijelaz iz čvrstog stanja u tekuće?

Prijelaz iz čvrstog stanja u tekuće naziva se taljenje, a obrnuti proces skrućivanje. Prijelaz iz tekućeg stanja u plinovito naziva se isparavanje, a obrnuti proces kondenzacija. Prijelaz iz čvrstog stanja u plinovito stanje naziva se sublimacija, a obrnuti proces desublimacija.

U kojem stanju tvari nemaju ni stalan oblik ni stalan volumen?

Tvari u plinovitom stanju nemaju stalan oblik ni volumen, mogu se stlačiti i šire se prostorom u kojem se nalaze.

Kreirajte svoj Kwizard račun

Recite nam nešto o sebi! Ove informacije će nam pomoći da prilagodimo Kwizard iskustvo.


Prijavi se


ili se registriraj ovdje