Kwiz učenje

0/17
Pojašnjenje

Kako nazivamo tvar koja je građena od samo jedne vrste atoma?

Pojašnjenje
Ako je tvar građena samo od jedne vrste atoma, nazivamo je elementarna tvar. Npr. komadić aluminija je elementarna tvar.
Pojašnjenje

Kako se naziva prijelaz iz čvrstog stanja u plinovito?

Pojašnjenje
Prijelaz iz čvrstog stanja u plinovito stanje naziva se sublimacija, a obrnuti proces desublimacija.
Pojašnjenje

Ako raspršite parfem u jednom kutu učionice, hoće li se miris odmah osjetiti u cijeloj prostoriji?

Pojašnjenje
Osobe bliže kutu u kojem je raspršen parfem osjete miris prije onih koji su udaljeniji. Miris se postupno širi prostorijom. Čestice parfema gibaju se između čestica zraka te postupno dolaze i do najudaljenijih mjesta u učionici. Na osnovi toga možemo zaključiti da su tvari građene od čestica koje se gibaju.
Pojašnjenje

Koliki će biti ukupan volumen prelijevanjem obojenog alkohola iz menzure A i vode iz menzure B u menzuru C?

Pojašnjenje
Očekujemo da je ukupni volumen jednak zbroju volumena alkohola i vode no on je manji od toga. Molekule vode ulaze u međuprostore između većih molekula alkohola pa se prazan prostor između molekula djelomice popuni. Zato se volumen vode i alkohola pri miješanju smanji. Zaključujemo da se tvari sastoje od sitnih nevidljivih čestica, molekula, između kojih se nalaze prazni međuprostori.
Pojašnjenje

U kojem stanju tvari nemaju ni stalan oblik ni stalan volumen?

Pojašnjenje
Tvari u plinovitom stanju nemaju stalan oblik ni volumen, mogu se stlačiti i šire se prostorom u kojem se nalaze.
Pojašnjenje

Kako se nazivaju još sitnije čestice od kojih se sastoje protoni?

Pojašnjenje
Protoni i neutroni sastoje se od još sitnijih čestica koje se nazivaju kvarkovi. Dijelovi atoma su malena atomska jezgra, koja se nalazi u središtu atoma i koja se sastoji od još manjih čestica koje nazivamo protonima i neutronima, te elektroni, koji se gibaju cijelim prostorom atoma u elektronskom omotaču.
Pojašnjenje

Kako se naziva prijelaz iz čvrstog stanja u tekuće?

Pojašnjenje
Prijelaz iz čvrstog stanja u tekuće naziva se taljenje, a obrnuti proces skrućivanje. Prijelaz iz tekućeg stanja u plinovito naziva se isparavanje, a obrnuti proces kondenzacija. Prijelaz iz čvrstog stanja u plinovito stanje naziva se sublimacija, a obrnuti proces desublimacija.
Pojašnjenje

Kako se naziva obrnuti proces od isparavanja?

Pojašnjenje
Prijelaz iz čvrstog stanja u tekuće naziva se taljenje, a obrnuti proces skrućivanje.
Pojašnjenje

U kojem stanju tvari poprimaju oblik posude u kojoj se nalaze i imaju stalan oblik?

Pojašnjenje
Tvari u tekućem stanju poprimaju oblik posude u kojoj se nalaze i imaju stalan oblik. Iako je njihovo gibanje mnogo jače od onog kod čvrstih tijela, sile između molekula dovoljno su jake da spriječe udaljavanje pojedinih molekula od ostalih, ali nisi dovoljne da spriječe promjenu oblika. Zato tekućine zadržavaju stalan volumen, ali ne i oblik.
Pojašnjenje

Vodena para, voda i led su:

Pojašnjenje
Vodena para, voda i led su ista tvar u različitim agregacijskim stanjima. Vodena para je plinovito, voda je tekuće, a led kruto stanje.
Pojašnjenje

Miris parfema širi se cijelom prostorijom. To objašnjavamo pretpostavkom da se:

Pojašnjenje

Što postoji između molekula tvari različitih veličina?

Pojašnjenje
Između molekula tvari različitih veličina postoji prazan prostor ili vakuum.
Pojašnjenje

Kako nazivamo najmanju česticu elementarne tvari koja je još ta tvar?

Pojašnjenje
Najmanja čestica elementarne tvari koja je još ta tvar nazivamo atom. Dijelovi atoma su malena atomska jezgra, koja se nalazi u središtu atoma i koja se sastoji od još manjih čestica koje nazivamo protonima i neutronima, te elektroni, koji se gibaju cijelim prostorom atoma u elektronskom omotaču.
Pojašnjenje

Kako nazivamo čestice koje se gibaju cijelim prostorom atoma u elektronskom omotaču?

Pojašnjenje
Dijelovi atoma su malena atomska jezgra, koja se nalazi u središtu atoma i koja se sastoji od još manjih čestica koje nazivamo protonima i neutronima, te elektroni, koji se gibaju cijelim prostorom atoma u elektronskom omotaču.
Pojašnjenje

Ako pomiješamo u menzuri 100 mL alkohola i 100 mL vode koliki će biti ukupni volumen?

Pojašnjenje
Očekujemo da je ukupni volumen jednak zbroju volumena alkohola i vode no on je manji od toga. Molekule vode ulaze u međuprostore između većih molekula alkohola pa se prazan prostor između molekula djelomice popuni. Zato se volumen vode i alkohola pri miješanju smanji. Zaključujemo da se tvari sastoje od sitnih nevidljivih čestica, molekula, između kojih se nalaze prazni međuprostori.
Pojašnjenje

Na kolikim udaljenostima između molekula djeluju međumolekulske sile?

Pojašnjenje
Međumolekulske sile su sile koje djeluju između molekula, a djeluju na vrlo malim udaljenostima.
Pojašnjenje

Kako se nazivaju tvari koje imaju stalan volumen i stalan oblik?

Pojašnjenje
Čvrsta se tijela sastoje od pravilno razmještenih atoma ili molekula, između kojih djeluje sila slična elastičnoj sili. Molekule u čvrstom tijelu nasumice titraju oko svojih ravnotežnih položaja. Kako je njihovo gibanje ograničeno, posljedica je toga da čvrsta tijela imaju stalan oblik i volumen.

Uspješno si završio kviz, ovo su tvoji rezultati.

0 / 0
Točni odgovori

1/17

Kako nazivamo tvar koja je građena od samo jedne vrste atoma?

B
Elementarna tvar
Ako je tvar građena samo od jedne vrste atoma, nazivamo je elementarna tvar. Npr. komadić aluminija je elementarna tvar.

2/17

Kako se naziva prijelaz iz čvrstog stanja u plinovito?

A
Sublimacija
Prijelaz iz čvrstog stanja u plinovito stanje naziva se sublimacija, a obrnuti proces desublimacija.

3/17

Ako raspršite parfem u jednom kutu učionice, hoće li se miris odmah osjetiti u cijeloj prostoriji?

B
Hoće
Osobe bliže kutu u kojem je raspršen parfem osjete miris prije onih koji su udaljeniji. Miris se postupno širi prostorijom. Čestice parfema gibaju se između čestica zraka te postupno dolaze i do najudaljenijih mjesta u učionici. Na osnovi toga možemo zaključiti da su tvari građene od čestica koje se gibaju.

4/17

Koliki će biti ukupan volumen prelijevanjem obojenog alkohola iz menzure A i vode iz menzure B u menzuru C?

B
Manji od zbroja volumena obojenog alkohola i vode
Očekujemo da je ukupni volumen jednak zbroju volumena alkohola i vode no on je manji od toga. Molekule vode ulaze u međuprostore između većih molekula alkohola pa se prazan prostor između molekula djelomice popuni. Zato se volumen vode i alkohola pri miješanju smanji. Zaključujemo da se tvari sastoje od sitnih nevidljivih čestica, molekula, između kojih se nalaze prazni međuprostori.

5/17

U kojem stanju tvari nemaju ni stalan oblik ni stalan volumen?

A
Plinovitom
Tvari u plinovitom stanju nemaju stalan oblik ni volumen, mogu se stlačiti i šire se prostorom u kojem se nalaze.

6/17

Kako se nazivaju još sitnije čestice od kojih se sastoje protoni?

A
Kvarkovi
Protoni i neutroni sastoje se od još sitnijih čestica koje se nazivaju kvarkovi. Dijelovi atoma su malena atomska jezgra, koja se nalazi u središtu atoma i koja se sastoji od još manjih čestica koje nazivamo protonima i neutronima, te elektroni, koji se gibaju cijelim prostorom atoma u elektronskom omotaču.

7/17

Kako se naziva prijelaz iz čvrstog stanja u tekuće?

D
Taljenje
Prijelaz iz čvrstog stanja u tekuće naziva se taljenje, a obrnuti proces skrućivanje. Prijelaz iz tekućeg stanja u plinovito naziva se isparavanje, a obrnuti proces kondenzacija. Prijelaz iz čvrstog stanja u plinovito stanje naziva se sublimacija, a obrnuti proces desublimacija.

8/17

Kako se naziva obrnuti proces od isparavanja?

B
Kondenzacija
Prijelaz iz čvrstog stanja u tekuće naziva se taljenje, a obrnuti proces skrućivanje.

9/17

U kojem stanju tvari poprimaju oblik posude u kojoj se nalaze i imaju stalan oblik?

B
Tekućem
Tvari u tekućem stanju poprimaju oblik posude u kojoj se nalaze i imaju stalan oblik. Iako je njihovo gibanje mnogo jače od onog kod čvrstih tijela, sile između molekula dovoljno su jake da spriječe udaljavanje pojedinih molekula od ostalih, ali nisi dovoljne da spriječe promjenu oblika. Zato tekućine zadržavaju stalan volumen, ali ne i oblik.

10/17

Vodena para, voda i led su:

C
Ista tvar u različitim agregacijskim stanjima
Vodena para, voda i led su ista tvar u različitim agregacijskim stanjima. Vodena para je plinovito, voda je tekuće, a led kruto stanje.

11/17

Miris parfema širi se cijelom prostorijom. To objašnjavamo pretpostavkom da se:

A
Čestice parfema nasumično gibaju između čestica zraka
Čestice parfema nasumično se gibaju između čestica zraka te postupno dolaze i do najudaljenijih mjesta u prostoriji.

12/17

Što postoji između molekula tvari različitih veličina?

A
Prazan prostor
Između molekula tvari različitih veličina postoji prazan prostor ili vakuum.

13/17

Kako nazivamo najmanju česticu elementarne tvari koja je još ta tvar?

A
Atom
Najmanja čestica elementarne tvari koja je još ta tvar nazivamo atom. Dijelovi atoma su malena atomska jezgra, koja se nalazi u središtu atoma i koja se sastoji od još manjih čestica koje nazivamo protonima i neutronima, te elektroni, koji se gibaju cijelim prostorom atoma u elektronskom omotaču.

14/17

Kako nazivamo čestice koje se gibaju cijelim prostorom atoma u elektronskom omotaču?

B
Elektroni
Dijelovi atoma su malena atomska jezgra, koja se nalazi u središtu atoma i koja se sastoji od još manjih čestica koje nazivamo protonima i neutronima, te elektroni, koji se gibaju cijelim prostorom atoma u elektronskom omotaču.

15/17

Ako pomiješamo u menzuri 100 mL alkohola i 100 mL vode koliki će biti ukupni volumen?

C
Manji od 200 mL
Očekujemo da je ukupni volumen jednak zbroju volumena alkohola i vode no on je manji od toga. Molekule vode ulaze u međuprostore između većih molekula alkohola pa se prazan prostor između molekula djelomice popuni. Zato se volumen vode i alkohola pri miješanju smanji. Zaključujemo da se tvari sastoje od sitnih nevidljivih čestica, molekula, između kojih se nalaze prazni međuprostori.

16/17

Na kolikim udaljenostima između molekula djeluju međumolekulske sile?

A
Na vrlo malim
Međumolekulske sile su sile koje djeluju između molekula, a djeluju na vrlo malim udaljenostima.

17/17

Kako se nazivaju tvari koje imaju stalan volumen i stalan oblik?

B
Čvrste tvari
Čvrsta se tijela sastoje od pravilno razmještenih atoma ili molekula, između kojih djeluje sila slična elastičnoj sili. Molekule u čvrstom tijelu nasumice titraju oko svojih ravnotežnih položaja. Kako je njihovo gibanje ograničeno, posljedica je toga da čvrsta tijela imaju stalan oblik i volumen.

Kreirajte svoj Kwizard račun

Recite nam nešto o sebi! Ove informacije će nam pomoći da prilagodimo Kwizard iskustvo.


Prijavi se


ili se registriraj ovdje