1 / 14

Brojevi šesti, osamdeseti, treći, dvanaesti su:

Klikni na karticu da vidiš odgovor

Glavni brojevi – brojevi kojima izričemo količinu (jedan, dva, tri…). Redni brojevi – brojevi kojima izričemo poredak (prvi, drugi, treći…)

2 / 14

Brojevi su riječi kojima izričemo:

Brojevi – riječi kojima izričemo koliko čega ima (količinu) i koje je što po redu (poredak).

3 / 14

U poslovici Prvi se mačići u vodu bacaju. Istaknuti broj je:

Glavni brojevi – brojevi kojima izričemo količinu (jedan, dva, tri…). Redni brojevi – brojevi kojima izričemo poredak (prvi, drugi, treći…)

4 / 14

U rečenici Čovjek ima dva uha, a jedna usta kako bi dvostruko više slušao nego govorio. Istaknuti brojevi su:

Glavni brojevi – brojevi kojima izričemo količinu (jedan, dva, tri…). Redni brojevi – brojevi kojima izričemo poredak (prvi, drugi, treći…)

5 / 14

U rečenici Nasuprot igralištu je stajao jedan dječak broj jedan je u:

U rečenici Nasuprot igralištu stajao je jedan dječak. Broj jedan je u nominativu muškog roda jer odgovara na pitanje Tko ili što je stajao na igralištu?

6 / 14

U rečenici Mate je dao pet koševa na utakmici broj pet je u:

U rečenici Mate je dao pet koševa na utakmici. Broj pet je u akuzativu muškog roda jer odgovara na pitanje Koga ili što je Mate dao na utakmici?

7 / 14

Dopuni sljedeću rečenicu odgovarajućim oblikom broja dva. Najviše se družim s __ prijateljicama.

U rečenici je ispravno upotrijebiti Najviše se družim s dvjema prijateljicama. jer je u rečenici potrebno upotrijebiti instrumental broja dva u ženskom rodu (dvjema).

8 / 14

Brojevi kojima izričemo količinu zovu se:

Brojeve dijelimo na GLAVNE I REDNE BROJEVE. Glavni brojevi – brojevi kojima izričemo količinu (jedan, dva, tri…). Redni brojevi – brojevi kojima izričemo poredak (prvi, drugi, treći…)

9 / 14

U rečenici U razredu nije bilo dvaju učenika. Broj dvaju je u:

U rečenici U razredu nije bilo dvaju dječaka. Broj dvaju je u genitivu muškog roda jer odgovara na pitanje Koga ili čega nije bilo u razredu?

10 / 14

Dopuni sljedeću rečenicu odgovarajućim oblikom broja četiri. Prilazim __ dječacima s namjerom da ih upitam za smjer.

U rečenici je ispravno upotrijebiti Prilazim četirima dječacima s namjerom da ih upitam za smjer. jer je u rečenici potrebno upotrijebiti dativ broja četiri koji glasi četirima.

11 / 14

Dopuni sljedeću rečenicu odgovarajućom brojevnom imenicom. __ dječaka idu u šesti razred.

U rečenici je ispravno upotrijebiti Dvojica dječaka idu u šesti razred. jer se brojevna imenica dvojica odnosi na par muških osoba. Brojevna imenica dvoje odnosi se na mušku i žensku osobu.

12 / 14

Brojevi kojima izričemo poredak zovu se:

Brojeve dijelimo na GLAVNE I REDNE BROJEVE. Glavni brojevi – brojevi kojima izričemo količinu (jedan, dva, tri…). Redni brojevi – brojevi kojima izričemo poredak (prvi, drugi, treći…)

13 / 14

Znak za broj (npr. 4, 8, 15., 3…) zove se:

Primjeri:

prvi – broj, 1. - brojka

četiri – broj, 4 - brojka

14 / 14

Brojevi tri, dvadeset, osam, sto su:

Glavni brojevi – brojevi kojima izričemo količinu (jedan, dva, tri…). Redni brojevi – brojevi kojima izričemo poredak (prvi, drugi, treći…)