Izaberi točno napisan nadnevak (datum):

Ispravno je napisati Vrgorac, 1. 1. 2022. jer pisanje 0 (nule) prije broja mjeseca ili dana nije u skladu s pravopisnim pravilima hrvatskoga jezika.

U rečenici Mate je dao pet koševa na utakmici broj pet je u:

U rečenici Mate je dao pet koševa na utakmici. Broj pet je u akuzativu muškog roda jer odgovara na pitanje Koga ili što je Mate dao na utakmici?

Znak za broj (npr. 4, 8, 15., 3…) zove se:

Primjeri:

prvi – broj, 1. - brojka

četiri – broj, 4 - brojka

Koji od navedenih nadnevaka (datuma) nije ispravno napisan:

Ispravno je napisati nadnevak Zadar, 12. veljače 2019. i U Zadru 12. veljače 2019. jer u navođenju naziva mjesta u nadnevku pišemo zarez samo iza naziva mjesta i to kad je ime mjesta u nominativu ( primjer: Split, 12. ožujka 2022.). Kada ime mjesta pišemo s prijedlogom u i imenicom u lokativu (U Splitu 12. ožujka 2022.), ne pišemo zarez. Zarez iza naziva mjeseca kao u nadnevku pod U Zadru 12. veljače 2019. ne pišemo ni u kojem slučaju.

Izaberi točno napisan izraz:

Izraz desetak označava količinu približnu broju deset. Ispravno je reći desetak ili oko deset. Izraz oko desetak je suvišan i time netočan.

U rečenici Čovjek ima dva uha, a jedna usta kako bi dvostruko više slušao nego govorio. Istaknuti brojevi su:

Glavni brojevi – brojevi kojima izričemo količinu (jedan, dva, tri…). Redni brojevi – brojevi kojima izričemo poredak (prvi, drugi, treći…)

U rečenici Nasuprot igralištu je stajao jedan dječak broj jedan je u:

U rečenici Nasuprot igralištu stajao je jedan dječak. Broj jedan je u nominativu muškog roda jer odgovara na pitanje Tko ili što je stajao na igralištu?

U poslovici Prvi se mačići u vodu bacaju. Istaknuti broj je:

Glavni brojevi – brojevi kojima izričemo količinu (jedan, dva, tri…). Redni brojevi – brojevi kojima izričemo poredak (prvi, drugi, treći…)

Dopuni sljedeću rečenicu odgovarajućom brojevnom imenicom. __ dječaka idu u šesti razred.

U rečenici je ispravno upotrijebiti Dvojica dječaka idu u šesti razred. jer se brojevna imenica dvojica odnosi na par muških osoba. Brojevna imenica dvoje odnosi se na mušku i žensku osobu.

Uspješno si završio kviz, ovo su tvoji rezultati.

0 / 0
Točni odgovori
Točni odgovori i objašnjenja
check

Pitanje br. 1

Izaberi točno napisan nadnevak (datum):

A

Vrgorac, 1. 1. 2022.

Ispravno je napisati Vrgorac, 1. 1. 2022. jer pisanje 0 (nule) prije broja mjeseca ili dana nije u skladu s pravopisnim pravilima hrvatskoga jezika.

check

Pitanje br. 2

U rečenici Mate je dao pet koševa na utakmici broj pet je u:

C

Akuzativ, muški rod

U rečenici Mate je dao pet koševa na utakmici. Broj pet je u akuzativu muškog roda jer odgovara na pitanje Koga ili što je Mate dao na utakmici?

check

Pitanje br. 3

Znak za broj (npr. 4, 8, 15., 3…) zove se:

B

Brojka

Primjeri:

prvi – broj, 1. - brojka

četiri – broj, 4 - brojka

check

Pitanje br. 4

Točno napisan broj je:

C

Trinaest

check

Pitanje br. 5

Koji od navedenih nadnevaka (datuma) nije ispravno napisan:

A

Zadar, 12. veljače, 2019.

Ispravno je napisati nadnevak Zadar, 12. veljače 2019. i U Zadru 12. veljače 2019. jer u navođenju naziva mjesta u nadnevku pišemo zarez samo iza naziva mjesta i to kad je ime mjesta u nominativu ( primjer: Split, 12. ožujka 2022.). Kada ime mjesta pišemo s prijedlogom u i imenicom u lokativu (U Splitu 12. ožujka 2022.), ne pišemo zarez. Zarez iza naziva mjeseca kao u nadnevku pod U Zadru 12. veljače 2019. ne pišemo ni u kojem slučaju.

check

Pitanje br. 6

Izaberi točno napisan izraz:

B

Desetak

Izraz desetak označava količinu približnu broju deset. Ispravno je reći desetak ili oko deset. Izraz oko desetak je suvišan i time netočan.

check

Pitanje br. 7

U rečenici Čovjek ima dva uha, a jedna usta kako bi dvostruko više slušao nego govorio. Istaknuti brojevi su:

B

Glavni brojevi

Glavni brojevi – brojevi kojima izričemo količinu (jedan, dva, tri…). Redni brojevi – brojevi kojima izričemo poredak (prvi, drugi, treći…)

check

Pitanje br. 8

U rečenici Nasuprot igralištu je stajao jedan dječak broj jedan je u:

C

Nominativ, muški rod

U rečenici Nasuprot igralištu stajao je jedan dječak. Broj jedan je u nominativu muškog roda jer odgovara na pitanje Tko ili što je stajao na igralištu?

check

Pitanje br. 9

U poslovici Prvi se mačići u vodu bacaju. Istaknuti broj je:

B

Redni brojevi

Glavni brojevi – brojevi kojima izričemo količinu (jedan, dva, tri…). Redni brojevi – brojevi kojima izričemo poredak (prvi, drugi, treći…)

check

Pitanje br. 10

Dopuni sljedeću rečenicu odgovarajućom brojevnom imenicom. __ dječaka idu u šesti razred.

C

Dvojica

U rečenici je ispravno upotrijebiti Dvojica dječaka idu u šesti razred. jer se brojevna imenica dvojica odnosi na par muških osoba. Brojevna imenica dvoje odnosi se na mušku i žensku osobu.