Zašto je svjetlosno onečišćenje loše za brojne organizme?

Svjetlosno onečišćenje promijeni dnevno-noćni ritam brojnih organizama. Životinje koje su aktivne danju mogu postati aktivne noću, dok se aktivnost noćnih životinja može smanjiti što pak utječe na njihovu sposobnost da pronađu dovoljno hrane.

Koja je prednost bio uzgoja hrane?

Bio uzgoj hrane (biljaka i životinja) ne koristi umjetna gnojiva i štetne tvari koje štete okolišu i ekosustavu. Tradicionalna uporaba pesticida i herbicida šteti tlu i vodama jer se ove tvari ispiru kišom i podzemnim vodama i zagađuju tlo i vodne ekosustave, a štetni su za brojne organizme. Također se mogu akumulirati u hrani koja se proizvodi te ih konzumacijom unosimo u vlastiti organizam.

Mjera koja prikazuje koliko je površine potrebno pojedincu za zadovoljavanje potreba za stanovanjem, energijom, hranom, transportom i odlaganjem otpada naziva se?

Mjera koja pokazuje koliko je površine potrebno pojedincu da zadovolji potrebe za stanovanjem, energijom, hranom, transportom i odlaganjem otpada naziva se ekološki otisak. Npr. ekološki otisak je veći što pojedinci stvaraju više otpada.

Cvjetanje algi je _____________ razmnožavanje algi zbog ________ minaralnih tvari u vodi.

Ispuštanjem raznih sredstva za pranje i ispusti iz industrijskih postrojenja povisuju količine mineralnih tvari u vodi (npr. sulfata) koju dovode od ubrzanog i prekomjernog razmnožavanja algi (cvjetanje algi). Alge stvaraju gusti sloj na površni vode koji ne propušta svjetlost pa vodne biljke ne mogu vršiti fotosintezu. Razgradnjom mrtvih algi troši se puno kisika što može dovesti do pomora životinja koje žive u vodi.

Što od navedenog nije izvor onečišćivača zraka?

Izgaranjem fosilnih goriva u tvornicama i nekim elektranama u zrak se ispuštaju ugljikov dioksid i drugi onečišćivači zraka (prašina, čađa, otrovni plinovi). Automobili koji voze na fosilna goriva su također veliki onečišćivači zraka.

Ozon je plin koji nastaje od ________, a najvišega ima u __________ slojevima atmosfere.

Ozon je plin koji nastaje od kisika, a najviše ga ima u višim slojevima atmosfere. Njegova uloga je upijanje ultraljubičastog zračenja.

Koje životinje su osjetljive na svjetlosno onečišćenje?

Ptice su osjetljive na svjetlosno onečišćenje, pogotovo potice koje lete noću tijekom selidbi jer ono utječe na mogućnost navigacije i uzrokuje promjene u rutama selidbi ptica. Kornjače su izrazito osjetljive. Mlade morske kornjače, nakon što se izlegu kreću prema oceanu tako da idu prema svjetlosti mjeseca koja se reflektira na površini oceana. Zbog velikog svjetlosnog zagađenja kornjače sve više idu prema gradovima i prometnicama te ugibaju. Druge osjetljive skupine su šišmiši, krijesnice i noćni leptiri.

Koji otpad odlažemo u žutu kantu?

Plastiku odlažemo u žutu kantu za smeće. Osim plastike, u žutu kantu odlažemo metalne poklopce i čepove, iskorištene šampone i deterdžente, aluminijsku foliju, konzerve itd. Svaka boja kante predstavlja različiti otpad koji odlažemo u tu kantu.

Zbog čega je plastični otpad problem?

Plastični otpad je vrlo veliki problem na Zemlji, a posebno u moru. Njeno razdoblje raspada je dugo i zbog toga se nakuplja najčešće u morima i oceanima gdje često morske životinje misleći da je hrana pojedu plastični otpad i na kraju uginu. Primjer je glavata želva koja se hrani meduzama, a jedinke progutaju plastičnu vrećicu budući da oblikom podsjeća na meduze.

Koji izvor energije nije obnovljiv?

Obnovljivi izvori energije su Sunčeva energija, energija vjetra i energija vode.

Uspješno si završio kviz, ovo su tvoji rezultati.

0 / 0
Točni odgovori
Točni odgovori i objašnjenja
check

Pitanje br. 1

Zašto je svjetlosno onečišćenje loše za brojne organizme?

B

Promijene dnevno-noćni ritam

Svjetlosno onečišćenje promijeni dnevno-noćni ritam brojnih organizama. Životinje koje su aktivne danju mogu postati aktivne noću, dok se aktivnost noćnih životinja može smanjiti što pak utječe na njihovu sposobnost da pronađu dovoljno hrane.
check

Pitanje br. 2

Koja je prednost bio uzgoja hrane?

C

Zdraviji proizvodi

Bio uzgoj hrane (biljaka i životinja) ne koristi umjetna gnojiva i štetne tvari koje štete okolišu i ekosustavu. Tradicionalna uporaba pesticida i herbicida šteti tlu i vodama jer se ove tvari ispiru kišom i podzemnim vodama i zagađuju tlo i vodne ekosustave, a štetni su za brojne organizme. Također se mogu akumulirati u hrani koja se proizvodi te ih konzumacijom unosimo u vlastiti organizam.
check

Pitanje br. 3

Mjera koja prikazuje koliko je površine potrebno pojedincu za zadovoljavanje potreba za stanovanjem, energijom, hranom, transportom i odlaganjem otpada naziva se?

A

Ekološki otisak

Mjera koja pokazuje koliko je površine potrebno pojedincu da zadovolji potrebe za stanovanjem, energijom, hranom, transportom i odlaganjem otpada naziva se ekološki otisak. Npr. ekološki otisak je veći što pojedinci stvaraju više otpada.
check

Pitanje br. 4

Cvjetanje algi je _____________ razmnožavanje algi zbog ________ minaralnih tvari u vodi.

B

Prekomjerno, viška

Ispuštanjem raznih sredstva za pranje i ispusti iz industrijskih postrojenja povisuju količine mineralnih tvari u vodi (npr. sulfata) koju dovode od ubrzanog i prekomjernog razmnožavanja algi (cvjetanje algi). Alge stvaraju gusti sloj na površni vode koji ne propušta svjetlost pa vodne biljke ne mogu vršiti fotosintezu. Razgradnjom mrtvih algi troši se puno kisika što može dovesti do pomora životinja koje žive u vodi.
check

Pitanje br. 5

Što od navedenog nije izvor onečišćivača zraka?

C

Bicikli

Izgaranjem fosilnih goriva u tvornicama i nekim elektranama u zrak se ispuštaju ugljikov dioksid i drugi onečišćivači zraka (prašina, čađa, otrovni plinovi). Automobili koji voze na fosilna goriva su također veliki onečišćivači zraka.
check

Pitanje br. 6

Ozon je plin koji nastaje od ________, a najvišega ima u __________ slojevima atmosfere.

D

Kisika, višim

Ozon je plin koji nastaje od kisika, a najviše ga ima u višim slojevima atmosfere. Njegova uloga je upijanje ultraljubičastog zračenja.
check

Pitanje br. 7

Koje životinje su osjetljive na svjetlosno onečišćenje?

B

Ptice i kornjače

Ptice su osjetljive na svjetlosno onečišćenje, pogotovo potice koje lete noću tijekom selidbi jer ono utječe na mogućnost navigacije i uzrokuje promjene u rutama selidbi ptica. Kornjače su izrazito osjetljive. Mlade morske kornjače, nakon što se izlegu kreću prema oceanu tako da idu prema svjetlosti mjeseca koja se reflektira na površini oceana. Zbog velikog svjetlosnog zagađenja kornjače sve više idu prema gradovima i prometnicama te ugibaju. Druge osjetljive skupine su šišmiši, krijesnice i noćni leptiri.
check

Pitanje br. 8

Koji otpad odlažemo u žutu kantu?

A

Plastiku

Plastiku odlažemo u žutu kantu za smeće. Osim plastike, u žutu kantu odlažemo metalne poklopce i čepove, iskorištene šampone i deterdžente, aluminijsku foliju, konzerve itd. Svaka boja kante predstavlja različiti otpad koji odlažemo u tu kantu.
check

Pitanje br. 9

Zbog čega je plastični otpad problem?

C

Jer plastika ima dugo razdoblje raspada

Plastični otpad je vrlo veliki problem na Zemlji, a posebno u moru. Njeno razdoblje raspada je dugo i zbog toga se nakuplja najčešće u morima i oceanima gdje često morske životinje misleći da je hrana pojedu plastični otpad i na kraju uginu. Primjer je glavata želva koja se hrani meduzama, a jedinke progutaju plastičnu vrećicu budući da oblikom podsjeća na meduze.
check

Pitanje br. 10

Koji izvor energije nije obnovljiv?

C

Fosilna goriva

Obnovljivi izvori energije su Sunčeva energija, energija vjetra i energija vode.