Kwiz učenje

0/27
Pojašnjenje

Morski pas pripada kojem redu potrošača?

Pojašnjenje
Morski pas kao glavni predator u morskom ekosustavu pripada potrošaču IV. reda.
Pojašnjenje

Mogućnost fotosintetiziranja imaju…

Pojašnjenje
Mogućnost fotosinteze imaju alge i biljke. Osim u biljkama i algama, fotosinteza se obavlja i u nekim bakterijama, dakle organizmima koji u svojim stanicama imaju klorofil i obično su zelene boje. Fotosinteza je proces stvaranja šećera glukoze (hranjiva tvar) i kisika. Pri tome se svetlosna energija pretvara u kemijsku i pohranjuje se u glukozi.
Pojašnjenje

Koji organizam pripada razlagačima?

Pojašnjenje

Što su toplinski izolatori kod životinja?

Pojašnjenje
Perje i dlaka su dobri toplinski izolatori kod životinja. Gusto perje i dlaka karakteristični su za životinje koje žive u hladnim područjima, a njihova gustoća kod životinja umjerenog područja ovisi o godišnjem dobu. Osim perja i dlaka dobar toplinski izolator su i masne naslage ispod kože. S druge strane, primjerice gmazovi energiju za životne procese nadoknađuju sunčanjem, dok se pingvini skupljaju u grupe kako bi smanjili gubitak topline iz tijela.
Pojašnjenje

Od kuda naše tijelo dobiva kemijsku energiju koja se pretvara u ostale oblike energije?

Pojašnjenje
Naše tijelo dobiva kemijsku energiju koja se pretvara u ostale oblike energije.
Pojašnjenje

Organizmi koji mogu samostalno proizvoditi hranu procesom fotosinteze nazivaju se ___________.

Pojašnjenje
Organizmi koji mogu samostalno proizvoditi hranu procesom fotosinteze nazivaju se proizvođači. Hrane sebe i sav živi svijet, stoga su temelj svake životne zajednice. To su primjerice alge i biljke.
Pojašnjenje

Koji organizam pripada potrošaču?

Pojašnjenje
Pčela je životinja, a životinje su potrošači. Organizmi koji uzimaju gotovu hranu iz okoliša nazivaju se potrošači. Potrošači su primjerice životinje, a osim pčele, to mogu biti ptica, vuk, zec, lisica. One ne mogu samostalno proizvesti hranu, već uzimaju gotovu iz okoliša. Potrošači koji se hrane isključivo biljkama su biljojedi, dok se mesojedi hrane isključivo mesom. Svejedi su potrošači čija prehrana uključuje i biljke i životinje.
Pojašnjenje

Preko čega se u hranidbenom lancu energija prenosi?

Pojašnjenje
Energija u hranidbenom lancu prenosi se preko hrane. Hranidbenim lancem prikazujemo povezanost u prehrani, od proizvođača preko niza potrošača, pa sve do razlagača.
Pojašnjenje

Koji organizmi su proizvođači?

Pojašnjenje
Proizvođači su alge i biljke. Nazivamo ih proizvođačima jer mogu samostalno proizvoditi hranu procesom fotosinteze.
Pojašnjenje

Tko pripada potrošaču II. reda u kopnenom ekosustavu?

Pojašnjenje
Svejedi u kopnenom ekosustavu pripadaju potrošačima II. reda.
Pojašnjenje

Kako nazivamo proces stvaranja šećera glukoze i kisika?

Pojašnjenje
Fotosinteza je proces stvaranja šećera glukoze (hranjiva tvar) i kisika. Pri tome se svetlosna energija pretvara u kemijsku i pohranjuje se u glukozi.
Pojašnjenje

Ukoliko neki organizmi ___________ dolazi do obolijevanja i na kraju umiranja?

Pojašnjenje
Ukoliko neki organizmi nemaju dovoljno energije dolazi do obolijevanja i na kraju umiranja. S obzirom da živa bića troše nergiju za životne procese i zagrijavanje tijela, ako nemaju dovoljno energije na raspolaganju, oboljet će, smanjit će se njihova mogućnost razmnožavanja te će ponekad i uginuti. Stoga je izuzetno važno svakom živom biću osigurati hranu i dovoljno energije za život.
Pojašnjenje

Jedan dio kemijske energije hrane pretvara se u _______ energiju koja se iskorištava za rad i kretanje organizma, a drugi dio se pretvara u ______ koja zagrijava tijelo.

Pojašnjenje
Jedan dio kemijske energije hrane pretvara se u mehaničku energiju koja se iskorištava za rad i kretanje organizma, a drugi dio se pretvara u toplinu koja zagrijava tijelo. Dio energije gubi se preko površine tijela u obliku topline. Preostali dio kemijske energije pohranjuje se u tijelu u različitim tvarima i iskorištava po potrebi za različite životne procese.
Pojašnjenje

Tko je proizvođač vodenog ekosustava?

Pojašnjenje
Fitoplankton je proizvođač u vodenom ekosustavu. Proizvođači su alge i biljke. Nazivamo ih proizvođačima jer mogu samostalno proizvoditi hranu procesom fotosinteze.
Pojašnjenje

U što se pretvara neiskorišteni dio glukoze?

Pojašnjenje
Neiskorišteni dio glukoze pretvara se u škrob koji se kao hranjiva tvar pohranjuje u tijelu alge i biljke. Dijelovi biljke osobito bogati škrobom su korijen, stabljika i plod.
Pojašnjenje

Više hranidbenih lanaca, koje međusobno povezuju zajednički članovi, nazivamo _________.

Pojašnjenje
Više hranidbenih lanaca, koje međusobno povezuju zajednički članovi, nazivamo hranidbena mreža. Unutar jedne hranidbene mreže isti mesojed može biti na drugačijim položajima u različitim hranidbenim lancima.
Pojašnjenje

Organizmi koji razlažu ostatke uginulih živih bića naziva se ________________.

Pojašnjenje
Organizmi koji se hrane razlažući ostatke uginulih živih bića iz okoliša nazivaju se razlagači. Razlagači su neke gljive i bakterije. Bitni su za ekosustav jer ga "čiste" od ostataka uginulih organizama.
Pojašnjenje

Koji dijelovi biljke su bogati škrobom?

Pojašnjenje
Korijen, stabljika i plod su bogati škrobom. Škrob je neiskorišteni dio glukoze koji je nastao procesom fotosinteze.
Pojašnjenje

Koji član hranidbenog lanca ima najviše energije na raspolaganju?

Pojašnjenje
S obzirom na to da svaki član hranidbenog lanca iskoristi za svoje potrebe određeni dio energije koja je bila pohranjena u hrani koju je pojeo, na sljedećeg člana prenese se samo manji dio energije, To znači da najviše energije na raspolaganju ima proizvođač, a potrošač svake sljedeće razine hranidbenog lanca sve manje energije.
Pojašnjenje

Organizmi istog ekosustava se međusobno povezani _____ hranidbenim lancem/lancima.

Pojašnjenje
Organizmi istog ekosustava nisu međusobno povezani samo jednim hranidbenim lancem, već je svaki organizam u pravilu član više hranidbenih lanaca.
Pojašnjenje

Povezanost u prehrani, odnosno od proizvođača pa do razlagača nazivamo ____________.

Pojašnjenje
Povezanost u prehrani, odnosno od proizvođača pa do razlagača nazivamo Hranidbenim lancem.
Pojašnjenje

Ako je ljudsko tijelo toplije od svoje okoline što će se dogoditi?

Pojašnjenje
Ljudsko tijelo će gubiti toplinu ukoliko je toplije od svoje okoline jer se toplina gubi i preko površine tijela živih bića. Ako je tijelo toplije od okoline, ono gubi toplinu, a ako je hladnije od okoline, ono prima toplinu.
Pojašnjenje

Tko ima najviše energije na raspolaganju?

Pojašnjenje
Proizvođači imaju najviše energije na raspolaganju jer se nalaze na početku svakog hranidbenog lanca (primjerice biljke). S obzirom na to da svaki član hranidbenog lanca iskoristi za svoje potrebe određeni dio energije koja je bila pohranjena u hrani koju je pojeo, na sljedećeg člana prenese se samo manji dio energije, To znači da najviše energije na raspolaganju ima proizvođač, a potrošač svake sljedeće razine hranidbenog lanca sve manje energije.
Pojašnjenje

Organizmi koji uzimaju gotovu hranu iz okoliša nazivaju se _______________.

Pojašnjenje
Organizmi koji uzimaju gotovu hranu iz okoliša nazivaju se potrošači. Potrošači su primjerice životinje (npr. vuk, zec)jer one ne mogu samostalno proizvesti hranu, već uzimaju gotovu iz okoliša. Potrošači koji se hrane isključivo biljkama su biljojedi, dok se mesojedi hrane isključivo mesom. Svejedi su potrošači čija prehrana uključuje i biljke i životinje.
Pojašnjenje

Koliko redova potrošača postoji u hranidbenom lancu?

Pojašnjenje
Postoji 4 reda potrošača u hranidbenom lancu.
Pojašnjenje

Kada nam je hladno moramo oblačiti više slojeva odjeće, jer zrak između slojeva je ______ izolator.

Pojašnjenje
S obzirom da čovjek nema gustu dlaku na površini tijela, mora nositi odjeću kako bi spriječio gubitak topline. Stoga je bitno obući nekoliko slojeva odjeće kada je jako hladno jer se između slojeva odjeće zadržava zrak koji je toplinski izolator.

Uspješno si završio kviz, ovo su tvoji rezultati.

0 / 0
Točni odgovori

1/27

Morski pas pripada kojem redu potrošača?

C
4.
Morski pas kao glavni predator u morskom ekosustavu pripada potrošaču IV. reda.

2/27

Mogućnost fotosintetiziranja imaju…

A
Biljke i alge
Mogućnost fotosinteze imaju alge i biljke. Osim u biljkama i algama, fotosinteza se obavlja i u nekim bakterijama, dakle organizmima koji u svojim stanicama imaju klorofil i obično su zelene boje. Fotosinteza je proces stvaranja šećera glukoze (hranjiva tvar) i kisika. Pri tome se svetlosna energija pretvara u kemijsku i pohranjuje se u glukozi.

3/27

Koji organizam pripada razlagačima?

B
Vrganj
Vrganj je gljiva, a gljive pripadaju razlagačima.

4/27

Što su toplinski izolatori kod životinja?

A
Perje i dlaka
Perje i dlaka su dobri toplinski izolatori kod životinja. Gusto perje i dlaka karakteristični su za životinje koje žive u hladnim područjima, a njihova gustoća kod životinja umjerenog područja ovisi o godišnjem dobu. Osim perja i dlaka dobar toplinski izolator su i masne naslage ispod kože. S druge strane, primjerice gmazovi energiju za životne procese nadoknađuju sunčanjem, dok se pingvini skupljaju u grupe kako bi smanjili gubitak topline iz tijela.

5/27

Od kuda naše tijelo dobiva kemijsku energiju koja se pretvara u ostale oblike energije?

D
Iz hrane
Naše tijelo dobiva kemijsku energiju koja se pretvara u ostale oblike energije.

6/27

Organizmi koji mogu samostalno proizvoditi hranu procesom fotosinteze nazivaju se ___________.

A
Proizvođači
Organizmi koji mogu samostalno proizvoditi hranu procesom fotosinteze nazivaju se proizvođači. Hrane sebe i sav živi svijet, stoga su temelj svake životne zajednice. To su primjerice alge i biljke.

7/27

Koji organizam pripada potrošaču?

B
Pčela
Pčela je životinja, a životinje su potrošači. Organizmi koji uzimaju gotovu hranu iz okoliša nazivaju se potrošači. Potrošači su primjerice životinje, a osim pčele, to mogu biti ptica, vuk, zec, lisica. One ne mogu samostalno proizvesti hranu, već uzimaju gotovu iz okoliša. Potrošači koji se hrane isključivo biljkama su biljojedi, dok se mesojedi hrane isključivo mesom. Svejedi su potrošači čija prehrana uključuje i biljke i životinje.

8/27

Preko čega se u hranidbenom lancu energija prenosi?

C
Hrane
Energija u hranidbenom lancu prenosi se preko hrane. Hranidbenim lancem prikazujemo povezanost u prehrani, od proizvođača preko niza potrošača, pa sve do razlagača.

9/27

Koji organizmi su proizvođači?

D
Alge i biljke
Proizvođači su alge i biljke. Nazivamo ih proizvođačima jer mogu samostalno proizvoditi hranu procesom fotosinteze.

10/27

Tko pripada potrošaču II. reda u kopnenom ekosustavu?

D
Svejedi
Svejedi u kopnenom ekosustavu pripadaju potrošačima II. reda.

11/27

Kako nazivamo proces stvaranja šećera glukoze i kisika?

A
Fotosinteza
Fotosinteza je proces stvaranja šećera glukoze (hranjiva tvar) i kisika. Pri tome se svetlosna energija pretvara u kemijsku i pohranjuje se u glukozi.

12/27

Ukoliko neki organizmi ___________ dolazi do obolijevanja i na kraju umiranja?

A
Nemaju dovoljno energije
Ukoliko neki organizmi nemaju dovoljno energije dolazi do obolijevanja i na kraju umiranja. S obzirom da živa bića troše nergiju za životne procese i zagrijavanje tijela, ako nemaju dovoljno energije na raspolaganju, oboljet će, smanjit će se njihova mogućnost razmnožavanja te će ponekad i uginuti. Stoga je izuzetno važno svakom živom biću osigurati hranu i dovoljno energije za život.

13/27

Jedan dio kemijske energije hrane pretvara se u _______ energiju koja se iskorištava za rad i kretanje organizma, a drugi dio se pretvara u ______ koja zagrijava tijelo.

A
Mehaničku, toplinu
Jedan dio kemijske energije hrane pretvara se u mehaničku energiju koja se iskorištava za rad i kretanje organizma, a drugi dio se pretvara u toplinu koja zagrijava tijelo. Dio energije gubi se preko površine tijela u obliku topline. Preostali dio kemijske energije pohranjuje se u tijelu u različitim tvarima i iskorištava po potrebi za različite životne procese.

14/27

Zašto je važno da kuća u kojoj stanujemo ima toplinsku izolaciju?

A
Ukoliko kuća ima toplinsku izolaciju, preko zima kada je okolina hladnija od kuće, toplina iz kuće neće ići u okolinu
Ukoliko kuća ima toplinsku izolaciju, preko zima kada je okolina hladnija od kuće, toplina iz kuće neće ići u okolinu

15/27

Tko je proizvođač vodenog ekosustava?

C
Fitoplankton
Fitoplankton je proizvođač u vodenom ekosustavu. Proizvođači su alge i biljke. Nazivamo ih proizvođačima jer mogu samostalno proizvoditi hranu procesom fotosinteze.

16/27

U što se pretvara neiskorišteni dio glukoze?

B
Škrob
Neiskorišteni dio glukoze pretvara se u škrob koji se kao hranjiva tvar pohranjuje u tijelu alge i biljke. Dijelovi biljke osobito bogati škrobom su korijen, stabljika i plod.

17/27

Više hranidbenih lanaca, koje međusobno povezuju zajednički članovi, nazivamo _________.

A
Hranidbena mreža
Više hranidbenih lanaca, koje međusobno povezuju zajednički članovi, nazivamo hranidbena mreža. Unutar jedne hranidbene mreže isti mesojed može biti na drugačijim položajima u različitim hranidbenim lancima.

18/27

Organizmi koji razlažu ostatke uginulih živih bića naziva se ________________.

C
Razlagači
Organizmi koji se hrane razlažući ostatke uginulih živih bića iz okoliša nazivaju se razlagači. Razlagači su neke gljive i bakterije. Bitni su za ekosustav jer ga "čiste" od ostataka uginulih organizama.

19/27

Koji dijelovi biljke su bogati škrobom?

A
Korijen, stabljika, plod
Korijen, stabljika i plod su bogati škrobom. Škrob je neiskorišteni dio glukoze koji je nastao procesom fotosinteze.

20/27

Koji član hranidbenog lanca ima najviše energije na raspolaganju?

B
Proizvođač
S obzirom na to da svaki član hranidbenog lanca iskoristi za svoje potrebe određeni dio energije koja je bila pohranjena u hrani koju je pojeo, na sljedećeg člana prenese se samo manji dio energije, To znači da najviše energije na raspolaganju ima proizvođač, a potrošač svake sljedeće razine hranidbenog lanca sve manje energije.

21/27

Organizmi istog ekosustava se međusobno povezani _____ hranidbenim lancem/lancima.

A
S više
Organizmi istog ekosustava nisu međusobno povezani samo jednim hranidbenim lancem, već je svaki organizam u pravilu član više hranidbenih lanaca.

22/27

Povezanost u prehrani, odnosno od proizvođača pa do razlagača nazivamo ____________.

B
Hranidbenim lancem
Povezanost u prehrani, odnosno od proizvođača pa do razlagača nazivamo Hranidbenim lancem.

23/27

Ako je ljudsko tijelo toplije od svoje okoline što će se dogoditi?

B
Gubit će toplinu
Ljudsko tijelo će gubiti toplinu ukoliko je toplije od svoje okoline jer se toplina gubi i preko površine tijela živih bića. Ako je tijelo toplije od okoline, ono gubi toplinu, a ako je hladnije od okoline, ono prima toplinu.

24/27

Tko ima najviše energije na raspolaganju?

C
Proizvođač
Proizvođači imaju najviše energije na raspolaganju jer se nalaze na početku svakog hranidbenog lanca (primjerice biljke). S obzirom na to da svaki član hranidbenog lanca iskoristi za svoje potrebe određeni dio energije koja je bila pohranjena u hrani koju je pojeo, na sljedećeg člana prenese se samo manji dio energije, To znači da najviše energije na raspolaganju ima proizvođač, a potrošač svake sljedeće razine hranidbenog lanca sve manje energije.

25/27

Organizmi koji uzimaju gotovu hranu iz okoliša nazivaju se _______________.

C
Potrošači
Organizmi koji uzimaju gotovu hranu iz okoliša nazivaju se potrošači. Potrošači su primjerice životinje (npr. vuk, zec)jer one ne mogu samostalno proizvesti hranu, već uzimaju gotovu iz okoliša. Potrošači koji se hrane isključivo biljkama su biljojedi, dok se mesojedi hrane isključivo mesom. Svejedi su potrošači čija prehrana uključuje i biljke i životinje.

26/27

Koliko redova potrošača postoji u hranidbenom lancu?

D
4
Postoji 4 reda potrošača u hranidbenom lancu.

27/27

Kada nam je hladno moramo oblačiti više slojeva odjeće, jer zrak između slojeva je ______ izolator.

B
Dobar
S obzirom da čovjek nema gustu dlaku na površini tijela, mora nositi odjeću kako bi spriječio gubitak topline. Stoga je bitno obući nekoliko slojeva odjeće kada je jako hladno jer se između slojeva odjeće zadržava zrak koji je toplinski izolator.

Kreirajte svoj Kwizard račun

Recite nam nešto o sebi! Ove informacije će nam pomoći da prilagodimo Kwizard iskustvo.


Prijavi se


ili se registriraj ovdje