Koliko u jednom kilogramu mora ima grama kuhinjske soli?

Vodom je prekriveno otprilike 71 % Zemljine površine. Koliki udio čini morska voda?

Temperatura mora na dubini od 150 m je stalna. Koliko ona iznosi?

Koja boja još nedostaje: Bijelo more, Crveno more, Crno more i …?

Na koliko oceana je podijeljeno Svjetsko more?

# popravi se

Znaš da se broje samo TOČNI odgovori? Pokušaj ponovo. Stvarno, pokušaj ponovo jer naši kvizovi imaju popravnih koliko god ti treba.

# nije loše, sredina

Tvoj moto je da ničega ne treba imati previše, čak ni znanja. Znaš dovoljno da možeš mirno pustiti mozak na pašu. Ti si kao trojka u školi, a zna se da je ona kraljevska ocjena.

# odličan rezultat

Vidi se tko je slušao na satu. Isplatili su se kilometri ispisanog teksta u bilježnici jer tvoje znanje je široko kao ocean.
0 / 0 Točni odgovori