1 / 10

Kako se naziva tip klime koji prevladava u Srednjoj Europi?

Klikni na karticu da vidiš odgovor
U Srednjoj Europi dominira umjereno topla vlažna klima. To ne znači da ostali tipovi klime nisu zastupljeni u navedenom prostoru nego to znači da je umjereno topla vlažna klima najrasprostranjenija.
2 / 10

Kako se naziva druga po dužini europska rijeka koja teče Panonskom nizinom?

Najduža europska rijeka je Volga, a druga najduža rijeka naziva se Dunav. Rijeka Dunav protječe iz kroz Hrvatsku te čini prirodnu granicu s Republikom Srbijom.
3 / 10

Koja dva mora povezuje riječni kanal Rajna-Majna-Dunav?

Kanal Rajna-Majna-Dunav povezuje Sjeverno i Crno more. Rijeka Rajna ulijeva se u Sjeverno more, dok se rijeka Dunav ulijeva u Crno more.
4 / 10

Kako se naziva najduži riječni kanal u Srednjoj Europi?

Najduži riječni kanal u Srednjoj Europi je Mitteland kanal. Mitteland kanal povezuje istok i zapad Njemačke te je važna karika u u njemačkom plovnom sustavu.
5 / 10

Između kojih se srednjoeuropskih država prostiru Sudeti?

Sudeti su gorje koje se prostire između Poljske i Češke. Pružaju se od rijeke Labe na sjeverozapadu do Moravskih vrata na jugoistoku u duljini od 310 km.
6 / 10

Kakvog su postanka najveća srednjoeuropska jezera?

Najveća srednjoeuropska jezera ledenjačkog su postanka. Ledenjačka jezera uglavnom se javljaju u visokim dijelovima svijeta.
7 / 10

Kojemu slijevu pripada rijeka Rajna?

Rijeka Rajna pripada sjevernomorskom slijevu, odnosno ulijeva se u Sjeverno more. Rijeka Rajna svoj tok završava u Nizozemskoj.
8 / 10

Kako se naziva srednjoeuropska nizina u kojoj je bio rub ledenog pokrova u posljednjem ledenom dobu?

Tijekom posljednjeg glacijala ledeni pokrov spustio se sve do Njemačko-poljske nizine gdje je bio njegov rub. Navedeni glacijal, odnosno ledeno doba, završilo je prije otprilike 10 000 godina i od tada se nalazimo u razdoblju interglacijala odnosno odledbe.
9 / 10

Kako se naziva gorje koje uz Karpate zatvara Panonsku nizinu?

Dinarsko gorje uz Karpate zatvara Panonsku nizinu. Panonska nizina obuhvaća i istočne dijelove Panonske i Peripanonske Hrvatske, a područje same nizine je bilo u prošlosti prostor gdje se nalazilo Panonsko more.
10 / 10

Kako se naziva tip klime koji prevladava u najvišim dijelovima Srednje Europe?

Snježno-šumska klima prevladava u najvišim dijelovima Srednje Europe. Obilježja navedene klime su topla ili ponekad vruća ljeta te duge i hladne zime.