Kartice za učenje

0/10

Kako se naziva tip klime koji prevladava u najvišim dijelovima Srednje Europe?

Snježno-šumska klima prevladava u najvišim dijelovima Srednje Europe. Obilježja navedene klime su topla ili ponekad vruća ljeta te duge i hladne zime.

Kako se naziva druga po dužini europska rijeka koja teče Panonskom nizinom?

Najduža europska rijeka je Volga, a druga najduža rijeka naziva se Dunav. Rijeka Dunav protječe iz kroz Hrvatsku te čini prirodnu granicu s Republikom Srbijom.

Kako se naziva gorje koje uz Karpate zatvara Panonsku nizinu?

Dinarsko gorje uz Karpate zatvara Panonsku nizinu. Panonska nizina obuhvaća i istočne dijelove Panonske i Peripanonske Hrvatske, a područje same nizine je bilo u prošlosti prostor gdje se nalazilo Panonsko more.

Kako se naziva tip klime koji prevladava u Srednjoj Europi?

U Srednjoj Europi dominira umjereno topla vlažna klima. To ne znači da ostali tipovi klime nisu zastupljeni u navedenom prostoru nego to znači da je umjereno topla vlažna klima najrasprostranjenija.

Kojemu slijevu pripada rijeka Rajna?

Rijeka Rajna pripada sjevernomorskom slijevu, odnosno ulijeva se u Sjeverno more. Rijeka Rajna svoj tok završava u Nizozemskoj.

Kreirajte svoj Kwizard račun

Recite nam nešto o sebi! Ove informacije će nam pomoći da prilagodimo Kwizard iskustvo.


Prijavi se


ili se registriraj ovdje