Znaš li koja obilježja ima glagol u službi predikata?

Predikat je temeljni rečenični dio i izriče radnju, stanje ili zbivanje. Subjekt izriče tko nešto radi, vršitelja radnje.

Besplatno učenje za svakog učenika omogućili su: