Kartice za učenje

0/15

Roman u Vlak u snijegu treba prepričati, ali tako da navedemo samo osnovnu radnju i glavne likove. Kakvo prepričavanje ćemo dobiti?

Ako navodimo samo osnovne događaje i osnovi tijek radnje dobit ćemo sažeto prepričavanje, ako pak iznosimo pojedinosti i događaju i sudionicima, likovima, dobit ćemo opširno prepričavanje.

Kakvo prepričavanje nazivamo stvaralačko prepričavanje?

To je prepričavanje obogaćeno novim pojedinostima (novi likovi, promijenjeni završetak i slično), možemo promijeniti i gledište iz kojeg se pripovijeda.

Ako u prepričavanje bajke o Snjeguljici i 7 patuljaka uvedemo novi lik, Snjeguljičinu sestru naprimjer, kakvo prepričavanje ćemo dobiti?

U tom slučaju dobit ćemo stvaralačko prepričavanje, dakle mi smo dodali / stvorili nešto novo u prepričavanju.

Što je prepričavanje?

Prepričavanje je iznošenje već postojeće priče svojim riječima. Prepričavanje može biti:
  • sažeto i opširno,
  • objektivno i subjektivno,
  • stvaralačko.
Opširno je sa svim pojedinostima, sažeto je samo s osnovnim pojedinostima. Objektivno je kad ne unosimo svoje osjećaje, subjektivno je ono u koje unosimo svoje osjećaje i stav. Stvaralačko je ono u koje dodajemo nešto svoje - uvodimo novi lik, mijenjamo završetak.

Kakvo može biti prepričavanje s obzirom na stav pripovjedača?

S obzirom na stav pripovjedača prepričavanje može biti objektivno i subjektivno.
  • Objektivno je kad ne unosimo svoje osjećaje.
  • Subjektivno je ono u koje unosimo svoje osjećaje i stav.

Kreirajte svoj Kwizard račun

Recite nam nešto o sebi! Ove informacije će nam pomoći da prilagodimo Kwizard iskustvo.


Prijavi se


ili se registriraj ovdje