1 / 8

Kako nastaje klorovodična kiselina?

Klikni na karticu da vidiš odgovor

Reakcijom klorovodika s vodom nastaje klorovodična kiselina

HCl(g)+H2O(l)-->H+(aq)+Cl-(aq)

2 / 8

Kako još možemo napisati H+ ion?

Disocijacijom molekula kiselina u vodi nastaju vodikovi ioni (H+) koji se odmah povezuju s molekulama vode dajući oksonijeve ione (H3O+)

H+(aq)+H2O(l) --> H3O+(aq)

3 / 8

Kako nastaje karbonatna kiselina?

Ugljična kiselina (karbonatna kiselina) slaba je anorganska kiselina. Nastaje otapanjem ugljikova(IV) oksida (ugljikova dioksida:CO2) u vodi, no vrlo mala količina CO2 izreagira s vodom, jer se čak 99 % CO2 u vodi nalazi u molekularnom stanju

H2CO3 + 2H2O-->2H+ + CO32-

4 / 8

Fosfatni ion je ..

Valencija aniona jednaka je njegovom nabojnom boju (naboju iona). Nabojni broj zapisujemo desno od simbola iona u gornjem indeksu. Fosfatni ion PO43- ima nabojni broj 3 pa je trovalentan (III)

5 / 8

Što nastaje disocijacijom sumporaste kiseline?

Disocijacijom sumporaste kiseline u vodi nastaju oksonijevi ioni i kiselinski ostatak: sulfitni ioni.

H2SO3 +2H2O-->2H3O+ + SO32-

6 / 8

Kako nazivamo S2- ion?

S2- je kiselinski ostatak od sumporovodične (sulfidne kiseline) pa nosi naziv sulfidni ion

H2S ---> 2H+ + S2-

7 / 8

Kako nazivamo NO3- ion?

NO3- je kiselinski ostatak od dušične(nitratne kiseline) pa nosi naziv nitratni ion

HNO3 ---> H+ + NO3-

8 / 8

Kako nastaju kiseline?

Kiseline nastaju u reakciji vode i oksida nemetala

Npr. Reakcija sumporova (VI) oksida i vode nastaje sumporna kiselina

SO3(g) + H2O(l) --> H2SO4(aq)