Sila trenja

Znaš li kakav je faktor trenja između leda i klizaljki?

Besplatno učenje za svakog učenika omogućili su:

📚 Igraj još

Sila - uzrok promjena

Znaš li čime mjerimo silu? Kakva je sila veličina?

Elastična sila

Znaš li što je elastična sila? Koja je oznaka za silu kao fizičku veličinu?

Mjerenje sile pomoću dinamometra

Sadržaj za sedmi razred osnovne škole – prema kurikulumu

Sastavljanje sila

Znaš li koja je oznaka za silu kao fizičku veličinu?

Sila teža i težina tijela

Znaš li zbog djelovanja koje sile lišće pada na tlo?