Znaš li koji je ovo broj: XVI?

Rimski brojevi su nastali u vrijeme starih Rimljana. Ne sadrži brojku nula i nema decimalnih brojeva.

Besplatno učenje za svakog učenika omogućili su: