1 / 16

Kako se naziva ženski spolni organ biljke?

Klikni na karticu da vidiš odgovor
Ženski spolni organ biljke naziva se tučak. U njemu nastaju i razvijaju se ženske spolne stanice.
2 / 16

Čemu služe dosjemenici?

Dosjemenici se nalaze uz sjemenike (u kojima nastaju spermiji) i služe za dodatni razvoj i dozrijevanje spermija. Spermij nakon nastanka u sjemeniku dozrijeva u dosjemeniku prije nego što je spreman za izlazak iz tijela i sudjelovanje u oplodnji.
3 / 16

Kako se nazivaju muške spolne žlijezde?

Muške spolne žlijezde su sjemenici. Uloge sjemenika su lučenje muških spolnih hormona i stvaranje muških spolnih stanica.
4 / 16

Kada je moguća oplodnja?

Oplodnja je moguća samo kada postoji spremna jajna stanica, tj. u periodu ovulacije. Ovulacija se zbiva 14 dana prije iduće menstruacije. Period u kojem je moguća trudnoća naziva se plodni dani i traje nekoliko dana prije ovulacije, na sam dan ovulacije i nekoliko dana nakon ovulacije.
5 / 16

Koliko kromosoma ima u čovjekovoj tjelesnoj stanici?

U čovjekovoj tjelesnoj stanici nalazi se 46 kromosoma, odnosno 23 para kromosoma. Od 46 kromosoma, 44 su tjelesni kromosomi, a 2 su spolni kromosomi.
6 / 16

Koja skupina životinja ima razmnožavanje najsličnije čovjeku?

Čovjek spada u sisavce, što je vidljivo po sličnostima u građi tijela i brojnim životnim procesima, pa tako i razmnožavanju. Čovjek i ostali sisavci imaju vrlo sličan način razmnožavanja i sustav organa za razmnožavanje.
7 / 16

Koliko dugo traje trudnoća?

Trudnoća traje oko 9 mjeseci (40 tjedana). Tijekom trudnoće u maternici odvija se razvoj od jedne stanice (zigote) do potpunog organizma (djeteta).
8 / 16

Koliko stanica nastaje mejozom?

Mejozom od jedne stanice nastaju četiri nove stanice. Svaka od novonastalih stanica ima polovični (n) broj kromosoma u odnosu na početnu stanicu (2n kromosoma).
9 / 16

Što su cvijet i plod?

Cvijet i plod spolni su biljni organi. Cvijet nosi dijelove biljke koji proizvode muške i ženske spolne stanice, a plod sadrži sjemenke koje nastaju oplodnjom.
10 / 16

Kako se razmnožavaju kukci?

Kukci se razmnožavaju spolno (dolazi do spajanja muške i ženske spolne stanice) pri čemu stvaraju jajašca iz kojih se razvijaju mladi. Neki kukci polažu jajašca na kopnu, a neki u vodi.
11 / 16

Koje strukture štite zametak tijekom trudnoće?

Sve strukture koje ovijaju dijete tijekom trudnoće imaju, barem dijelom, i zaštitnu ulogu. Posteljica, vodenjak i plodova voda štite zametak od mehaničkih ozljeda.
12 / 16

Gljive se mogu razmnožavati sporama i pupanjem. Koji je to oblik razmnožavanja?

Razmnožavanje sporama i pupanjem nespolni su oblici razmnožavanja. Spore su nespolne rasplodne stanice iz kojih se razvijaju potomci, a pupovi nastaju kao izbočenja na roditeljskoj gljivi od kojih nastane nova gljiva.
13 / 16

Koji spolni kromosomi postoje kod čovjeka?

Kod čovjeka postoje dvije vrste spolnih kromosoma: X i Y. Žene imaju dva X kromosoma (XX), a muškarci jedan X i jedan Y (XY).
14 / 16

Što je međudomadar?

Međudomadar je organizam kojeg zaraze nametnici kako bi se u njemu razvijali. Iako nisu potpuno razvijeni kada zaraze međudomadara, nametnici i njemu mogu značajno naštetiti.
15 / 16

Gdje se razvija mlado kod gmazova?

Mlado gmazova razvija se u jajetu koje mu pruža zaštitu i potrebne hranjive tvari za rast i razvoj. Kada se mladi gmazovi dovoljno razviju, izlaze iz jajeta.
16 / 16

Koliko kromosoma ima zigota?

Zigota nastaje stapanjem jezgara spermija (n) i jajne stanice (n) tijekom oplodnje. Kako zigota dobiva n kromosoma od spermija i n od jajne stanice, ukupno ima 2n kromosoma.