1 / 26

Mjesečeva gravitacija na Zemlji uzrokuje:

Klikni na karticu da vidiš odgovor
S obzirom na razmjerno veliku masu u odnosu na onu Zemlje, Mjesec ima izrazitu gravitacijsku moć što se ogleda u činjenici da Mjesečeva gravitacija (kao i Sunčeva) na Zemlji uzrokuje morske mijene.
2 / 26

Koji su najzastupljeniji elementi u svemiru?

U ranim fazama razvoja Svemira, prema današnjim modelima, nastali su samo vodik (H), helij (He) i nešto malo litij (Li). Svi drugi elementi su rezultat naknadnih procesa u zvijezdama. Danas se uzima da je deset najzastupljenijih kemijskih elemenata u našoj galaksiji redom: H (vodik), He(helij), O (kisik), C(ugljik), Ne (neon), Fe (željezo), N (dušik), Si (silicij), Mg (magnezij) i S (sumpor)
3 / 26

Kako se razmnožavaju alge?

Jednostanične alge se razmnožavaju diobom, a višestanične alge mogu se razmnožavati spolno, nespolno i vegetativno. Algama je potrebna voda za razmnožavanje jer je ona medij za kretanje muških spolnih stanica do ženskih spolnih stanica.
4 / 26

Što od navedenog nije u elementarnom stanju?

Elementarne tvari razvrstavamo u tri skupine: metali, nemetali i polumetali. Simbolima kemijskih elemenata označujemo sve metale i polumetale, a od nemetala sve plemenite plinove i ugljik. (npr. C, Mg, Ca, Na). Nemetali su najčešće građeni od dvaju (npr. H2, Cl2, H2..), tri (ozon-O3), Četiri (P4) ili osam atoma (S8). U elementarnom stanju su: metal magnezij (Mg), plemeniti plin Helij (He) i nemetal klor građen od dvaju povezanih atoma(Cl2), dok ugljik u elementarnom stanju označujemo samo kemijskim simbolom (C).
5 / 26

Koji je vegetacijski tip, prisutan u suhim klimama, uvelike pretvoren u oranice te ga često zovemo žitnicama svijeta?

Stepe, tip suhih travnjaka, širom svijeta uvelike su pretvorene u oranice te ih često zovemo žitnicama svijeta. Stepsku vegetaciju pronalazimo na područjima istoimene, stepske klime (BS) koja, premda se radi o suhoj klimi, pogoduje razvoju takve niske travnjačke vegetacije.
6 / 26

Koja je oznaka za električnu otpornost?

Električni otpor ovisi i o materiju od kojeg je vodič načinjen. Takvo svojstvo tvari nazivamo otpornost i označavamo s grčkim slovom ρ. Mjerna jedinica je Ω m. Velika otpornost znači da je tvar loš vodič i obratno.
7 / 26

Gdje se odvija ovulacija?

Ovulacija je proces u kojem se zrela jajna stanica izbacuje iz mjehurića u kojem je sazrijevala tijekom prvog dijela menstrualnog ciklusa. Mjehurić s jajnom stanicom nalazi se u jajniku, odakle se jajna stanica izbacuje te ju prihvaća jajovod.
8 / 26

_________ je područje tehnike koje se bavi proizvodnjom i raspodjelom električne energije.

Kada se drugi oblici energije pretvaraju u električnu energiju, to se naziva proizvodnjom električne energije. ona grana koja se bavi tom proizvodnjom, kao i njenim prijenosom te raspodjelom, naziva se elektrotehnika.
9 / 26

Koliko stupnjeva iznosi azimut sjevera?

Azimut sjevera iznosi 0 stupnjeva (ili 360°), odnosno ako se krećemo točno prema sjeveru, kut između našeg kretanja i smjera sjevera je 0°.
10 / 26

Što čini električnu struju u metalima?

Građu metala čine pravilno raspoređeni pozitivni ioni metala. Kažemo da oni čine kristalnu rešetku metala. Pri vezanju metala u kristalnu rešetku neki se elektroni otkidaju od atoma pa se mogu gotovo slobodni kretati u metalu. Za njih kažemo da su slobodni elektroni u metalu.
11 / 26

Što su Zagrebačke punktacije?

Zagrebačke punktacije je rezolucija, odnosno dokument u kojem se nalazi po točkama navedeno sve što članovi Seljačko-demokratske koalicije imaju protiv režima. Zbog te rezolucije režim je uhitio mnoge pripadnike SDK-a, a među njima i Vladka Mačeka.
12 / 26

Što od navedenog nije u elementarnom stanju?

Elementarne tvari razvrstavamo u tri skupine: metali, nemetali i polumetali. Simbolima kemijskih elemenata označujemo sve metale i polumetale, a od nemetala sve plemenite plinove i ugljik. (npr. C, Mg, Ca, Na). Nemetali su najčešće građeni od dvaju (npr. H2, Cl2, H2..), tri (ozon-O3), Četiri (P4) ili osam atoma (S8). U elementarnom stanju su: metal magnezij (Mg), plemeniti plin Helij (He) i nemetal klor građen od dvaju povezanih atoma(Cl2), dok ugljik u elementarnom stanju označujemo samo kemijskim simbolom (C).
13 / 26

Kako se električna trošila povezuju s izvorom?

Električna trošila se s izvorom povezuju vodičima, odnosno materijalima koji dobro provode struju.
14 / 26

Koja je od navedenih mjernih jedinica veća od vata – W?

Veće mjerne jedinice za snagu su 1 kW koji je jednak 1000 W i 1 MW koji je jednak 1 000 000 W. Manja mjerna jedinica za snagu je 1 mW koji je jednak 0,001 W.
15 / 26

Odredi empirijsku formulu spoja N2H4?

Empirijska formula simbolički je prikaz kemijskoga spoja koji prikazuje najmanji mogući omjer broja atoma ili iona elemenata u tome spoju. Spoj N2H4 možemo podijeliti sa 2 kako bi dobili još manji brojčani omjer atoma pa je empirijska formula NH2
16 / 26

Kada je potpisana Krfska deklaracija?

Krfska deklaracija potpisana je između Kraljevine Srbije (Nikola Pašić) i Jugoslavenskog odbora (Ante Trumbić) u srpnju 1917. godine na grčkom otoku Krfu.
17 / 26

Među totalitarnim ideologijama koja se smatra “lijevim” opredjeljenjem?

Uglavnom su ideologije podijeljene na "desne" i "lijeve" ovisno o tome što zagovaraju. Tako je "lijevo" orijentirana ideologija komunizam, dok "desne" struje predstavljaju fašizam i nacizam.
18 / 26

Koliko je roditelja potrebno za nespolno razmnožavanje?

Za nespolno razmnožavanje potreban je jedan roditelj. Ovim načinom razmnožavanja nastaju genetički identični potomci jer ne dolazi do miješanja nasljednog materijala dvaju organizama.
19 / 26

Kako označujemo fazni vodič?

Vodiči su dio strujnoga kruga koji se koriste za provođenje električne struje. Fazni vodič je vodič kojim protječe fazna struja. Fazni vodič označujemo slovom L i crnom bojom.
20 / 26

Kako se naziva pandemija koja je pred kraj i nakon Prvog svjetskog rata zahvatila stanovništvo svijeta?

Pred kraj i nakon Prvog svjetskog rata stanovništvo je zahvatila pandemija španjolske gripe. Riječ pandemija znači da se bolest proširila na velika prostranstva, više država, cijeli kontinent ili svijet. Nažalost, od posljedica španjolske gripe kao i ratnih sukoba, umrlo je između 20 i 50 milijuna ljudi.
21 / 26

Koliki je maseni udio vode u tijelu odraslog čovjeka?

Maseni udio vode u tijelu odraslog čovjeka je otprilike 60 %. Udio vode u organizmu djece je veći nego kod odraslih osoba i u pravilu nešto veći u muškaraca nego u žena.
22 / 26

Prema Ohmovu zakonu električni otpor jednak je:

Ohmov zakon kaže da električni otpor R = U/I ima stalnu vrijednost, neovisno o električnom naponu, U. Električna struja proporcionalna je naponu: I = U / R.
23 / 26

Kako kopnene biljke unose vodu?

Kopnene biljke upijaju vodu iz tla. Vodu primaju korijenom koji sadrži velik broj korijenovih dlačica. Upijanjem vode, biljka se opskrbljiva i s otopljenim tvarima. Biljka upija vodu osmozom, a kapilarnost omogućuje kretanje vode od korijena do svih ostalih dijelova biljke.
24 / 26

Koji dio sustava za izlučivanje ptice nemaju?

Za razliku od sisavaca, vodozemaca i nekih gmazova, ptice ne posjeduju mokraćni mjehur. Izostanak mjehura je jedna od prilagodbi ptica za let jer bi mjehur pun tekućine bio pretežak i otežavao let.
25 / 26

Što je geografska širina?

Geografska širina zatvara kut, odnosno kutna je udaljenost neke točke od ekvatora prema sjeveru ili jugu. Može biti sjeverna ili južna. Ekvator, primjerice, ima vrijednost 0° geografske širine, a polovi 90°.
26 / 26

Koja je oznaka za električni napon?

Oznaka za električni otpor je R, a mjerna jedinica Ω. Oznaka za napon je U, a mjerna jedinica V (volt). Oznaka za struju je I, a mjerna jedinica A (amper).